Własna firma jak prowadzić księgowość?

Własna firma jak prowadzić księgowość?

Wiele osób rejestrujących własną firmę zastanawia się jak prowadzić księgowość? Samodzielne pełnienie tej trudnej roli ogranicza koszty prowadzenia firmy, jednak jednocześnie może powodować wiele niedogodności. Z tego powodu dużo lepszym rozwiązaniem jest powierzenie księgowości uproszczonej lub księgowości pełnej księgowym z biura rachunkowego. Brak zaległości, przejrzysta dokumentacji i aktualna wiedza o finansach przedsiębiorstwa to atuty profesjonalistów. Rzetelne wywiązywanie z rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS jest bardzo ważne podczas rozwoju firmy i ubieganie się kredyty. Warto o tym pamiętać, podejmując decyzję o rodzaju prowadzeni księgowości.

Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Pierwszy krok to zgłoszenie działalności do CEIDG za pomocą odpowiedniego wniosku. Niezbędne informacje do naniesienia to: podmiot prowadzący księgowość, a możliwości jest kilka:

 • Samodzielne prowadzenia księgowości z dokładną ewidencją
 • Powierzenie księgowości biuru rachunkowemu
 • Zatrudnienie w firmie księgowego.

Duże przedsiębiorstwa zatrudniają księgowych i tworzą specjalny dział, ale to kosztowne przedsięwzięcie. Samodzielne prowadzenie księgowości jest możliwe dla bardzo kreatywnych biznesmenów, którzy stale śledzą zmiany w przepisach podatkowych i gospodarczych. Dotyczy to najczęściej księgowości uproszczonej, czyli: księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego i księgi podatkowej. Z tej formy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku rozliczeniowym osiągnęli przychody mniejsze niż 2 000 000 euro. Jednak prowadzenie księgowości pełnej to już sztuka i duża wiedza z zakresu rozliczeń, ewidencjonowania, monitorowania przychodów i rozchodów. W takim przypadku samodzielne prowadzenie księgowości jest nawet niewskazane. 

Samodzielne prowadzenie księgowości a podatek dochodowy

Na podstawie książki przychodów i rozchodów przedsiębiorca będzie mógł wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy. Jakie zdarzenia w firmie podlegają ewidencji KPiR?

 • Przychody, jakie uzyskał przedsiębiorca ze sprzedaży a także z innych źródeł które są związane z prowadzoną działalnością
 • Zakup towarów i materiałów
 • Inne koszty wiążące się z prowadzeniem firmy.

Prowadząc swoją firmę należy na koniec miesiąca przygotować wydruk wszystkich zapisów, jakie zostały dokonane. Wymogiem jest zastosowanie się do odpowiedniego wzoru z załącznika nr 1 który można znaleźć w rozporządzeniu odnośnie prowadzenia KPiR.

Prowadzenie księgowości a podatek VAT

W niektórych przypadkach przedsiębiorcy są zwolnienie z konieczności rejestracji do podatku VAT. Jednak wielu właścicieli firm jest zobowiązanych do takiej rejestracji i stają się czynnymi podatnikami VAT. Aby prawidłowo prowadzić księgowość, trzeba od razu po założeniu firmy dowiedzieć się czy prowadzona działalność gospodarcza podlega zwolnieniu z VAT, czy taki obowiązek jest bezwzględny.

Właściwy program księgowy wsparciem dla przedsiębiorcy

Korzystając z naprawdę dobrego programu księgowego łatwiej będzie wywiązać się z obowiązków składania rzetelnych rozliczeń. W czym pomoże taki program? Prowadzenie dokumentacji takiej jak:

 • Rejestry VAT
 • Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencje kilometrówki, czyli przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT.
 • Ważne dla przedsiębiorcy! Dokumenty księgowe trzeba przechowywać przez 5 lat.

Samodzielne prowadzenie księgowości to szereg obowiązków takich jak:

 • Odprowadzanie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy
 • Terminowe składanie deklaracji na podatek VAT i odprowadzanie odpowiedniej kwoty
 • Opłacanie w terminie należnych składek ZUS
 • Przechowywanie KPiR.

Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe

Zarówno księgowość uproszczona jak i księgowość pełna na podstawie ksiąg handlowych może być prowadzona przez biuro rachunkowe.Trzeba tylko w ciągu 7 dni od zawarcia umowy z biurem powiadomić o tym adekwatny urząd skarbowy. Jakie zadania wykonuje biuro rachunkowe na rzecz przedsiębiorcy? Wszystkie działania, które przedsiębiorca wykonywał samodzielnie, czyli prowadzenie KPiR, rozliczenia dotyczące ryczałtu lub karty podatkowej. W przypadku księgowości pełnej księgowy zajmie się prowadzeniem księgi handlowej, jak również zakładowym planem kont i szczegółowym audytem wykonywanych rozliczeń księgowych. Do obowiązków biura rachunkowego należą również roczne sprawozdania dla przedsiębiorcy oraz do GUS i NBP.

Przed rozpoczęciem współpracy z biurem rachunkowym zawsze odbywa się wstępna konsultacja, podczas której księgowy zapoznaje się z rodzajem prowadzonej działalności danej firmy i uzależnia prowadzenie księgowości od kierunku, jaki został już obrany. Korzyścią dla przedsiębiorcy korzystającego z profesjonalnej pomocy jest dopasowanie formy rozliczeń do specyfiki danej działalności, co przekłada się na obniżenie podatków. Reprezentowanie klienta przed różnymi organami pozwala oszczędzić czas i spokojnie prowadzić rozmowy z kontrahentami. Oszczędzanie na dobrej księgowości to nieodpowiedzialny krok, dlatego warto szukać biura rachunkowego które spełni wszelkie oczekiwania przedsiębiorcy. 

 

Posted in Bez kategorii.