Własna firma jak prowadzić księgowość?

Własna firma – jak prowadzić księgowość?

Własna firma – jak prowadzić księgowość? Wiele osób rejestrujących własną firmę zastanawia się jak prowadzić księgowość? Samodzielne pełnienie tej trudnej roli ogranicza koszty prowadzenia firmy, jednak jednocześnie może powodować wiele niedogodności. Z tego powodu dużo lepszym rozwiązaniem jest powierzenie księgowości uproszczonej lub księgowości pełnej księgowym z biura rachunkowego. Brak zaległości, przejrzysta dokumentacji i aktualna wiedza o finansach przedsiębiorstwa to atuty profesjonalistów. Rzetelne wywiązywanie z rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS jest bardzo ważne podczas rozwoju firmy i ubieganie się kredyty. Warto o tym pamiętać, podejmując decyzję o rodzaju prowadzeni księgowości.

Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Pierwszy krok to zgłoszenie działalności do CEIDG za pomocą odpowiedniego wniosku. Niezbędne informacje do naniesienia to: podmiot prowadzący księgowość, a możliwości jest kilka:

 • Samodzielne prowadzenia księgowości z dokładną ewidencją
 • Powierzenie księgowości biuru rachunkowemu
 • Zatrudnienie w firmie księgowego.

Duże przedsiębiorstwa zatrudniają księgowych i tworzą specjalny dział, ale to kosztowne przedsięwzięcie. Samodzielne prowadzenie księgowości jest możliwe dla bardzo kreatywnych biznesmenów, którzy stale śledzą zmiany w przepisach podatkowych i gospodarczych. Dotyczy to najczęściej księgowości uproszczonej, czyli: księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego i księgi podatkowej. Z tej formy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku rozliczeniowym osiągnęli przychody mniejsze niż 2 000 000 euro. Jednak prowadzenie księgowości pełnej to już sztuka i duża wiedza z zakresu rozliczeń, ewidencjonowania, monitorowania przychodów i rozchodów. W takim przypadku samodzielne prowadzenie księgowości jest nawet niewskazane. 

Samodzielne prowadzenie księgowości a podatek dochodowy

Na podstawie książki przychodów i rozchodów przedsiębiorca będzie mógł wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy. Jakie zdarzenia w firmie podlegają ewidencji KPiR?

 • Przychody, jakie uzyskał przedsiębiorca ze sprzedaży a także z innych źródeł które są związane z prowadzoną działalnością
 • Zakup towarów i materiałów
 • Inne koszty wiążące się z prowadzeniem firmy.

Prowadząc swoją firmę należy na koniec miesiąca przygotować wydruk wszystkich zapisów, jakie zostały dokonane. Wymogiem jest zastosowanie się do odpowiedniego wzoru z załącznika nr 1 który można znaleźć w rozporządzeniu odnośnie prowadzenia KPiR.

Prowadzenie księgowości a podatek VAT

W niektórych przypadkach przedsiębiorcy są zwolnienie z konieczności rejestracji do podatku VAT. Jednak wielu właścicieli firm jest zobowiązanych do takiej rejestracji i stają się czynnymi podatnikami VAT. Aby prawidłowo prowadzić księgowość, trzeba od razu po założeniu firmy dowiedzieć się czy prowadzona działalność gospodarcza podlega zwolnieniu z VAT, czy taki obowiązek jest bezwzględny.

Właściwy program księgowy wsparciem dla przedsiębiorcy

Korzystając z naprawdę dobrego programu księgowego łatwiej będzie wywiązać się z obowiązków składania rzetelnych rozliczeń. W czym pomoże taki program? Prowadzenie dokumentacji takiej jak:

 • Rejestry VAT
 • Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencje kilometrówki, czyli przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT.
 • Ważne dla przedsiębiorcy! Dokumenty księgowe trzeba przechowywać przez 5 lat.

Samodzielne prowadzenie księgowości to szereg obowiązków takich jak:

 • Odprowadzanie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy
 • Terminowe składanie deklaracji na podatek VAT i odprowadzanie odpowiedniej kwoty
 • Opłacanie w terminie należnych składek ZUS
 • Przechowywanie KPiR.

Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe

Zarówno księgowość uproszczona jak i księgowość pełna na podstawie ksiąg handlowych może być prowadzona przez biuro rachunkowe.Trzeba tylko w ciągu 7 dni od zawarcia umowy z biurem powiadomić o tym adekwatny urząd skarbowy. Jakie zadania wykonuje biuro rachunkowe na rzecz przedsiębiorcy? Wszystkie działania, które przedsiębiorca wykonywał samodzielnie, czyli prowadzenie KPiR, rozliczenia dotyczące ryczałtu lub karty podatkowej. W przypadku księgowości pełnej księgowy zajmie się prowadzeniem księgi handlowej, jak również zakładowym planem kont i szczegółowym audytem wykonywanych rozliczeń księgowych. Do obowiązków biura rachunkowego należą również roczne sprawozdania dla przedsiębiorcy oraz do GUS i NBP.

Przed rozpoczęciem współpracy z biurem rachunkowym zawsze odbywa się wstępna konsultacja, podczas której księgowy zapoznaje się z rodzajem prowadzonej działalności danej firmy i uzależnia prowadzenie księgowości od kierunku, jaki został już obrany. Korzyścią dla przedsiębiorcy korzystającego z profesjonalnej pomocy jest dopasowanie formy rozliczeń do specyfiki danej działalności, co przekłada się na obniżenie podatków. Reprezentowanie klienta przed różnymi organami pozwala oszczędzić czas i spokojnie prowadzić rozmowy z kontrahentami. Oszczędzanie na dobrej księgowości to nieodpowiedzialny krok, dlatego warto szukać biura rachunkowego które spełni wszelkie oczekiwania przedsiębiorcy. 

Posted in Bez kategorii.