Na czym polega praca w biurze rachunkowym

Na czym polega praca w biurze rachunkowym

Na czym polega praca w biurze rachunkowym. W biurze rachunkowym zatrudnieni się księgowi i doradca podatkowy, a zakres ich obowiązków różni się od dni miesiąca, a także między konkretnymi miesiącami w ciągu roku. Jest to uwarunkowane przepisami oraz obowiązkami podatkowymi. W trakcie miesiąca praca w biurze rachunkowym wiąże się z księgowaniem faktur. W każdym miesiącu przedsiębiorca ma obowiązek opłacenia podatku dochodowego, natomiast do końca kwietnia dokonania rozliczeń rocznych, które w jego imieniu wykonuje księgowy. To tylko początek prac jakie trzeba wykonywać w biurze rachunkowym, ponieważ sprawy księgowe są prowadzone od początku do końca. Współpraca z biurem rozpoczyna się od założenia działalności gospodarczej lub rejestracji spółki po reprezentację w organach podatkowych i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Jaką działalność wykonuje biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia ksiąg księgowych. Na podstawie zawartej z przedsiębiorcą lub osobą prywatną umowy świadczy usługi jakie wynikają z tych uprawnień. Co to dokładnie oznacza? Dokładniej to biuro rachunkowe przejmuje i realizuje sprawy księgowe, odciążając przedsiębiorcę za ustalone w umowie wynagrodzenie. Przed podjęciem decyzji o współpracy trzeba dokładnie określić swoje potrzeby, które będą przez biuro rachunkowe realizowane. Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów odbierane są od nich dokumenty bez względu na ich ilość i co bardzo istotne bez dodatkowych opłat. Doradztwo finansowe to poszukiwana przez klientów usługa, ponieważ pomaga w podjęciu bezpiecznej decyzji ubiegając się o uzyskanie kredytu inwestycyjnego, pożyczki gotówkowej czy hipotecznej lub o leasing.

Na czym polega praca w biurze rachunkowym?

Praca w biurze rachunkowym dzieli się na księgowość pełną to znaczy: opieranie się na przepisach VAT i CIT oraz księgowanie na kontach. A także na księgowości uproszczonej która polega na prowadzenie rozliczeń bazując na księgach przychodów i rozchodów a także na przepisach o PIT i VAT. Działalność związana z prowadzeniem rachunkowości wiąże się z rozliczeniami podatkowymi określonej liczby przedsiębiorców. Specjaliści księgują faktury, które dostarczyli im klienci i odpowiadają za rozliczenia podatkowe, kadrowo-płacowe, opłaty ZUS.

Księgowi zatrudnieni w biurze rachunkowym posiadają umiejętność analitycznego myślenia, są dokładni i rzetelni w realizowanych zadaniach. Cechuje ich biegłość w liczeniu oraz operowaniu cyframi. Praca w biurze rachunkowym to także nieustanne wyzwania. Ciągle zmieniające się przepisy prawa wymagają od pracowników systematycznej aktualizacji wiedzy. Obsługiwani przedsiębiorcy działają w różnych branżach, co wymaga znajomości i stosowania odpowiednich przepisów księgowych, podatkowych, płacowo – kadrowych. Dzięki temu, że w biurze rachunkowym pracują doświadczeni księgowi a ich pracę nadzoruje doradca podatkowy, przedsiębiorca może mieć spokojną głowę, ponieważ wszystko jest pod kontrolą.

Jakie zadania realizuje biuro rachunkowe?

Przepisy ustawy o rachunkowości regulują zakres usług jakie świadczy biuro rachunkowe.

Praca w biurze rachunkowym jest ściśle związana z takimi zadaniami jak:

 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany.
 • Rejestracja zdarzeń według dowodów księgowych w odpowiednim porządku systematycznym oraz chronologicznym.
 • Sporządzanie zakładowego planu kont.
 • Wycena oraz inwentaryzacja aktywów i pasywów.
 • Ustalanie wyniku finansowego firmy.
 • Opracowanie sprawozdań finansowych (roczne, do GUS i NBP).
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych CIT, VAT i dostarczenie do urzędu skarbowego.
 • Przygotowanie zeznań rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Rozliczanie transakcji zagranicznych oraz wewnątrzunijnych.
 • Przeprowadzanie audytu rozliczeń księgowych i wprowadzanie wymaganych korekt.

Obsługa kadrowo – płacowa należy do prac wykonywanych w biurze rachunkowym

 • Naliczanie wynagrodzeń łącznie z opracowaniem list płac osób zatrudnionych na umowę o pracę.
 • Przygotowanie i rozliczanie umów cywilnych o dzieło, umów zlecenia.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczanie: urlopów wypoczynkowych i wychowawczych, zasiłków: chorobowych oraz macierzyńskich.
 • Sporządzanie i przekazywanie dokumentów do ZUS.

Praca w biurze rachunkowym wiąże się również z pomocą przy zakładaniu spółek z.o.o. oraz komandytowych:

 • Doradztwo w zakresie umowy spółki.
 • Przedstawienie najważniejszych założeń finansowo – prawnych danej spółki.
 • Organizacja aktu notarialnego z możliwością obecności przedstawiciela biura rachunkowego w kancelarii notarialnej.
 • Rejestracja spółki w KRS, REGON.

Praca w biurze rachunkowym wiąże się z poprawnym wykonywanie obowiązków, realizowaniem zapisów zawartej umowy oraz prowadzeniem rachunkowości w zgodności z polskim prawem. Warto wiedzieć, że biuro rachunkowe nie odpowiada za błędy związane z zatajeniem przez klienta ważnych informacji a także za jego problemy finansowe. Bezpośrednio nie odpowiada za błędy przed urzędem skarbowym, ale odpowiada za nie przed klientem.