Biuro rachunkowe - ile kosztuje?

Biuro rachunkowe – ile kosztuje?

Biuro rachunkowe – ile kosztuje? Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce to niełatwe zadanie. Każdy przedsiębiorca musi nieustannie zmagać się ze skomplikowanymi i zmieniającymi się przepisami. Najprostszym sposobem na uniknięcie błędów w rozliczeniach jest korzystanie z usług biur rachunkowych. Warto przyjrzeć się im bliżej i dowiedzieć się, ile trzeba zapłacić za pomoc biura rachunkowego.

Czym jest biuro rachunkowe i jakie świadczy usługi

Zgodnie z obowiązującą definicją biuro rachunkowe nazywane również biurem księgowym to podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług osobom fizycznym, instytucjom, przedsiębiorstwom lub innym podmiotom gospodarczym na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej. Jaki jest zakres usług świadczonych przez biura rachunkowe? W zależności od umowy wykonywane czynności mogą mieć charakter wyłącznie księgowy, obejmować prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów oraz środków trwałych, a także sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, sprawozdań finansowych oraz sprawozdań GUS. Część podmiotów oferuje także swą pomoc w prowadzeniu dokumentacji kadrowo-płacowej obejmującej prowadzenie akt osobowych pracowników, ewidencję urlopów, nadgodzin oraz zwolnień lekarskich, sporządzanie listy płac, a także raportów do ZUS.

Korzyści korzystania z biura rachunkowego

Z każdym rokiem coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na współpracę z biurami rachunkowymi. Warto więc zastanowić się, jakie korzyści daje korzystanie z usług tego rodzaju podmiotów? Podstawa zaleta to możliwość obniżenia kosztów działania firmy. Utrzymywanie działu księgowego wiąże się z ogromnymi kosztami. Konieczne jest nie tylko znalezienie i zatrudnienie doświadczonych specjalistów, ale dodatkowo wyposażenie miejsca pracy w meble, komputery oraz inny sprzęt biurowy. Przedsiębiorca korzystający z usług biura rachunkowego płaci wyłącznie za wykonywane czynności. Im mniej faktur do rozliczenia, tym niższe koszty. Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy zobowiązani są do przechowywania dokumentów księgowych i kadrowo-płacowych. Ze względu na wrażliwość danych, konieczne jest więc stworzenie bezpiecznego archiwum. Korzystanie z usług biur rachunkowych sprawia, że obowiązek archiwizowania dokumentów spoczywa na tych podmiotach. Jest to więc niezwykle wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Część przedsiębiorców zastanawia się, czy współpraca z zewnętrznymi firmami księgowymi jest bezpieczna? Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, każde biuro rachunkowe zobligowane jest do posiadania polisy OC, chroniącej od szkód wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością. Oznacza te, że jeśli biuro rachunkowe popełnia błąd, zobowiązane jest do jego naprawienia. W takiej sytuacji ewentualne kary nałożone przez organy państwowe są pokrywane z polisy ubezpieczeniowej.

Od czego zależy cennik biur rachunkowych

Wybierając biuro rachunkowe, warto zwrócić uwagę na stawki za świadczone usługi. Od czego zależy ich wysokość? Jednym z najważniejszych czynników jest bez wątpienia renoma biura rachunkowego. Renomowane podmioty zatrudniające wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników mogą pozwolić sobie na ustalenie wyższych cen. Jest to w pełni zrozumiałe, a wielu przedsiębiorców jest gotowych zapłacić więcej w zamian za najwyższą jakość świadczonych usług. Nie bez znaczenia jest również lokalizacja biura rachunkowego. Podmioty działające na terenie dużych miast zwykle oferują wyższe stawki od tych zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach. Jest to związane z wyższymi kosztami wynajęcia biura, w którym prowadzona jest działalność. W ostatnim czasie na rynku pojawiły się biura rachunkowe online. Tego rodzaju podmioty wykorzystują specjalistyczne oprogramowanie, umożliwiające wysyłanie dokumentacji księgowej za pośrednictwem Internetu. Brak konieczności utrzymywania stacjonarnego biura sprawia, że takie firmy mogą zaoferować atrakcyjne stawki za świadczone przez siebie usługi.

Przykładowe stawki za świadczone usługi

Oczywiście miesięczny koszty, jakie trzeba ponieść za korzystanie z usług biura rachunkowego, są w największym stopniu uzależnione od zakresu wykonywanych czynności i ilości dostarczanych dokumentów. Najmniejsze firmy, które generują do 10 dokumentów w miesiącu, za obsługę księgową zapłacą pomiędzy 80-120 zł. Koszt obsługi 100 dokumentów wynosi już od 280 zł do 400 zł. Przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość, które dostarczają poniżej 10 faktur w miesiącu, za obsługę zapłacą od 300 zł do 500 zł. Przy 100 fakturach koszty wzrastają do 900-1300 zł. Jeśli chodzi o kadry i płace, na cennik wpływ ma ilość obsługiwanych pracowników. W 2022 roku średnia stawka za sporządzanie listy płac, deklaracji oraz raportów do ZUS wynosi około 30 zł za jednego pracownika. Za zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pracownika biura rachunkowe naliczają opłatę w wysokości około 50 zł. Podane ceny mają charakter szacunkowy i mogą się różnić w zależności od regionu. Warto podkreślić, że ustalanie stawek na podstawie ilości wykonanej pracy jest uczciwe i sprawia, że z usług biur rachunkowych korzysta coraz więcej przedsiębiorstw.