Ile kosztuje księgowość małej firmy?

Ile kosztuje księgowość małej firmy?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce zobowiązany jest do prowadzenia księgowości. Prawidłowe zarządzanie firmowymi finansami jest niezwykle istotne, dlatego należy zwrócić na ten aspekt szczególną uwagę. Część przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie rozliczeń, inni zatrudniają własną księgową, jeszcze inni korzystają z usług biur rachunkowych.

Prowadzenie księgowości na własną rękę

Zdecydowanie najtańszym rozwiązaniem jest prowadzenie księgowości na własną rękę. Kto może zdecydować się na taki krok? Z pewnością drobni przedsiębiorcy, korzystający z uproszczonych procedur. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest stosunkowo łatwe i polega na ewidencjonowaniu wszystkich firmowych transakcji na podstawie posiadanych faktur i rachunków. Tworzona w ten sposób ewidencja stanowi podstawę wyliczenia podatku dochodowego, który należy uiścić organom skarbowym. Jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje prywatny samochód do celów służbowych, zobowiązany jest dodatkowo do ewidencji przebiegu auta. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności konieczne może być także prowadzenie rejestru VAT oraz ewidencji wyposażenia i środków trwałych. Chociaż samodzielna obsługa księgowa daje wymierne korzyści finansowe, wymaga dużej dokładności, cierpliwości oraz zaangażowania. Przedsiębiorca musi także dysponować odpowiednią wiedzą. 

Zatrudnienie profesjonalnej księgowej

Alternatywnym rozwiązaniem jest zatrudnienie księgowej na etat w małej firmie. Jakie są zalety takiego działania? Przede wszystkim właściciel firmy zyskuje specjalistkę, która może pomóc w prowadzeniu rozliczeń z kontrahentami oraz organami publicznymi. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi tracić czasu na załatwianie biurokratycznych formalności i może w pełni skupić się na rozwijaniu prowadzonej przez siebie firmy. Niestety tworzenie etatu dla księgowej jest dosyć kosztowne. Zakładając, że wynagrodzenie wykwalifikowanego i doświadczonego pracownika wynosi 6000 zł/brutto miesięcznie, dla pracodawcy całkowity koszt zatrudnienia takiej osoby będzie oscylował wokół kwoty 7200 zł. Do tego doliczyć trzeba koszty stworzenia i utrzymania miejsca pracy. Na wydzielenie przestrzeni biurowej, zakup mebli, komputera, specjalistycznego oprogramowania oraz innych niezbędnych urządzeń trzeba wydać przynajmniej 15 tysięcy złotych. Już takie pobieżne wyliczenia pokazują, że zatrudnienie własnego księgowego może przekraczać możliwości wielu małych firm.

Korzystanie z usług biur rachunkowych

Dlatego też coraz więcej drobnych przedsiębiorców korzysta z usług biur rachunkowych. Czym zajmują się takie podmioty? Przedmiotem działalności biur rachunkowych jest przede wszystkim prowadzenie dokumentów księgowych lub kadrowych. Zakres świadczonych usług jest szczegółowo określony w umowie cywilnoprawnej zawieranej z przedsiębiorcą. Jakie są podstawowe zalety korzystania z usług biur rachunkowych? Przedsiębiorcy najbardziej cenią sobie wygodę, oszczędność czasu i pieniędzy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wysokość opłat uzależniona jest od ilości przesyłanych dokumentów. Koszty korzystania z biura rachunkowego ponoszone przez małe firmy, które generują w miesiącu mniej niż 10 dokumentów księgowych, są więc minimalne. Dodatkowo przedsiębiorca nie musi tworzyć własnego archiwum, ponieważ cała dokumentacja przechowywana jest w biurach rachunkowych. W przypadku kontroli ze strony organów państwowych inspektorzy kierowani są do siedziby podmiotu prowadzącego rozliczenia, dzięki czemu nie zakłócają działalności firmy. W przypadku wykrycia błędów nałożone kary pokrywane są z polisy OC, którą każde biuro rachunkowe zobowiązane jest posiadać. Czy współpraca z tego rodzaju podmiotami ma jakieś wady? Należy mieć świadomość, że biura rachunkowe to także firmy. Jakość świadczonych przez nie usług uzależniona będzie więc od kwalifikacji, doświadczenia oraz zaangażowania zatrudnionych pracowników. Zaleca się podejmowanie współpracy z renomowanymi podmiotami, które mają wyrobioną markę na rynku usług księgowych.

Ceny usług świadczonych przez biura rachunkowe

Oczywiście decydując się na skorzystanie z usług markowego biura rachunkowego, trzeba liczyć się z większymi kosztami. Poza renomą wpływ na cennik świadczonych usług będzie miała również lokalizacja biura. Zazwyczaj podmioty działające na terenie dużych miast oferują wyższe stawki od tych prowadzących działalność w mniejszych miejscowościach. Za obsługę księgową małej firmy, która prowadzi działalność na zasadach uproszczonych i generuje w miesiącu nie więcej niż 10 dokumentów, trzeba zapłacić około 300-400 zł miesięcznie. Przy większej ilości faktur i rachunków koszty obsługi mogą przekroczyć 1000 zł. Warto zauważyć, że jest to zdecydowanie mniej niż wynagrodzenie księgowej pracującej na etacie. Przedsiębiorcy korzystający z usług biur rachunkowych zobowiązani są również do wniesienia dodatkowych opłat za tworzenie i rozliczanie deklaracji podatkowych, a także dokumentów kadrowo-płacowych. Koszt obsługi jednego pracownika kształtuje się na poziomie 30-50 zł.

Biuro rachunkowe - ile kosztuje?

Biuro rachunkowe – ile kosztuje?

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce to niełatwe zadanie. Każdy przedsiębiorca musi nieustannie zmagać się ze skomplikowanymi i zmieniającymi się przepisami. Najprostszym sposobem na uniknięcie błędów w rozliczeniach jest korzystanie z usług biur rachunkowych. Warto przyjrzeć się im bliżej i dowiedzieć się, ile trzeba zapłacić za pomoc biura rachunkowego.

Czym jest biuro rachunkowe i jakie świadczy usługi

Zgodnie z obowiązującą definicją biuro rachunkowe nazywane również biurem księgowym to podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług osobom fizycznym, instytucjom, przedsiębiorstwom lub innym podmiotom gospodarczym na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej. Jaki jest zakres usług świadczonych przez biura rachunkowe? W zależności od umowy wykonywane czynności mogą mieć charakter wyłącznie księgowy, obejmować prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów oraz środków trwałych, a także sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, sprawozdań finansowych oraz sprawozdań GUS. Część podmiotów oferuje także swą pomoc w prowadzeniu dokumentacji kadrowo-płacowej obejmującej prowadzenie akt osobowych pracowników, ewidencję urlopów, nadgodzin oraz zwolnień lekarskich, sporządzanie listy płac, a także raportów do ZUS.

Korzyści korzystania z biura rachunkowego

Z każdym rokiem coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na współpracę z biurami rachunkowymi. Warto więc zastanowić się, jakie korzyści daje korzystanie z usług tego rodzaju podmiotów? Podstawa zaleta to możliwość obniżenia kosztów działania firmy. Utrzymywanie działu księgowego wiąże się z ogromnymi kosztami. Konieczne jest nie tylko znalezienie i zatrudnienie doświadczonych specjalistów, ale dodatkowo wyposażenie miejsca pracy w meble, komputery oraz inny sprzęt biurowy. Przedsiębiorca korzystający z usług biura rachunkowego płaci wyłącznie za wykonywane czynności. Im mniej faktur do rozliczenia, tym niższe koszty. Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy zobowiązani są do przechowywania dokumentów księgowych i kadrowo-płacowych. Ze względu na wrażliwość danych, konieczne jest więc stworzenie bezpiecznego archiwum. Korzystanie z usług biur rachunkowych sprawia, że obowiązek archiwizowania dokumentów spoczywa na tych podmiotach. Jest to więc niezwykle wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Część przedsiębiorców zastanawia się, czy współpraca z zewnętrznymi firmami księgowymi jest bezpieczna? Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, każde biuro rachunkowe zobligowane jest do posiadania polisy OC, chroniącej od szkód wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością. Oznacza te, że jeśli biuro rachunkowe popełnia błąd, zobowiązane jest do jego naprawienia. W takiej sytuacji ewentualne kary nałożone przez organy państwowe są pokrywane z polisy ubezpieczeniowej.

Od czego zależy cennik biur rachunkowych

Wybierając biuro rachunkowe, warto zwrócić uwagę na stawki za świadczone usługi. Od czego zależy ich wysokość? Jednym z najważniejszych czynników jest bez wątpienia renoma biura rachunkowego. Renomowane podmioty zatrudniające wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników mogą pozwolić sobie na ustalenie wyższych cen. Jest to w pełni zrozumiałe, a wielu przedsiębiorców jest gotowych zapłacić więcej w zamian za najwyższą jakość świadczonych usług. Nie bez znaczenia jest również lokalizacja biura rachunkowego. Podmioty działające na terenie dużych miast zwykle oferują wyższe stawki od tych zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach. Jest to związane z wyższymi kosztami wynajęcia biura, w którym prowadzona jest działalność. W ostatnim czasie na rynku pojawiły się biura rachunkowe online. Tego rodzaju podmioty wykorzystują specjalistyczne oprogramowanie, umożliwiające wysyłanie dokumentacji księgowej za pośrednictwem Internetu. Brak konieczności utrzymywania stacjonarnego biura sprawia, że takie firmy mogą zaoferować atrakcyjne stawki za świadczone przez siebie usługi.

Przykładowe stawki za świadczone usługi

Oczywiście miesięczny koszty, jakie trzeba ponieść za korzystanie z usług biura rachunkowego, są w największym stopniu uzależnione od zakresu wykonywanych czynności i ilości dostarczanych dokumentów. Najmniejsze firmy, które generują do 10 dokumentów w miesiącu, za obsługę księgową zapłacą pomiędzy 80-120 zł. Koszt obsługi 100 dokumentów wynosi już od 280 zł do 400 zł. Przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość, które dostarczają poniżej 10 faktur w miesiącu, za obsługę zapłacą od 300 zł do 500 zł. Przy 100 fakturach koszty wzrastają do 900-1300 zł. Jeśli chodzi o kadry i płace, na cennik wpływ ma ilość obsługiwanych pracowników. W 2022 roku średnia stawka za sporządzanie listy płac, deklaracji oraz raportów do ZUS wynosi około 30 zł za jednego pracownika. Za zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pracownika biura rachunkowe naliczają opłatę w wysokości około 50 zł. Podane ceny mają charakter szacunkowy i mogą się różnić w zależności od regionu. Warto podkreślić, że ustalanie stawek na podstawie ilości wykonanej pracy jest uczciwe i sprawia, że z usług biur rachunkowych korzysta coraz więcej przedsiębiorstw.

Kiedy biuro rachunkowe musi mieć OC?

Kiedy biuro rachunkowe musi mieć OC?

Każda osoba, będąca właścicielem biura rachunkowego, doskonale zapewne zdaje sobie sprawę z tego, że będąc przedsiębiorcą, który prowadzi działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązkowo musi kupić ubezpieczenie OC. Wynika to z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jaka jest właściwie kara za brak posiadania ubezpieczenia OC biura rachunkowego? Z przepisów ustawy wynika, że może być to kara grzywny, bądź kara pozbawienia wolności. Co zatem warto wiedzieć na temat OC, które musi mieć biuro rachunkowe?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Jak zostało już nadmienione na wstępnie, każdy przedsiębiorca, który prowadzi księgi rachunkowe, ma obowiązek zawarcia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, więc OC. Z tego właśnie obowiązku, zwolnione są te biura rachunkowe, przez które prowadzone są tylko i wyłącznie podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Takiego ubezpieczenia nie muszą posiadać również biura, które wypełniają deklaracje podatkowe, jeżeli nie posiadają one uprawnień doradcy podatkowego. Jednakże, na wszelki wypadek, takie osoby również powinny zdecydować się na ubezpieczenie dobrowolne. Wszystkie biura nie wspomniane, muszę zakupić stosowną polisę, już przed rozpoczęciem działalności. Sumę ubezpieczenia, dokładnie określa rozporządzenie Ministra Finansów, a wynosi ona 10.000 euro. Przy tym, musimy mieć na uwadze, że jeżeli dojdzie do szkody, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jedynie do wysokości tej kwoty. Oczywiście, może być ona zwiększona, jeżeli wykupujemy ubezpieczenie OC dobrowolnie. 

Nie warto jednak oszczędzać na dobrowolnej polisie. Zawsze prowadzenie tego typu działalności, niesie ze sobą ryzyko niedopatrzenia, czy popełnienia błędu, przez co klient może zostać narażony na duże straty. W takim wypadku na pewno będzie wysuwał roszczenia w stosunku do biura, a jeżeli mamy ubezpieczenie, to zostaną one pokryte właśnie przez OC. Jeżeli nie dysponujemy odpowiednim ubezpieczeniem, to narażamy się na ogromne szkody finansowe. Do tego, musimy pamiętać, że nawet jeżeli biuro ma obowiązkowe ubezpieczenie, to polisa nigdy nie zapewni nam całkowitego bezpieczeństwa. 

Co obejmuje OC biura rachunkowego?

Zawód księgowego zawsze jest obarczony bardzo dużym ryzykiem. Jednakże, jeżeli biuro rachunkowe ma obowiązkową polisę OC, to wówczas popełnienie jakiegoś błędu, nie skończy się przykrymi konsekwencjami finansowymi. Jeżeli klient biura, ma w stosunku niego roszczenia, które okażą się zasadne, to wówczas żądana kwota zostanie wypłacona w ramach obowiązkowego ubezpieczenia. Wiele osób zastanawia się – jak właściwie działa polisa OC biura rachunkowego? Warto wiedzieć o tym, że tego typu ubezpieczenie obejmuje szkody, do których dojdzie w następstwie działania, czy też zaniechania, w związku ze świadczonymi przez biuro usługami prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na pewno, bardzo ważne jest to, że tego typu ubezpieczenie chroni biuro tylko w ramach działań podejmowanych dla klientów, którym prowadzona jest pełna księgowość. Co za tym idzie, jeżeli biuro prowadzi księgowość uproszczoną, to wówczas obowiązkowe ubezpieczenie OC nie zapewni ochrony w wypadku powstania szkody. 

Czego nie obejmuje podstawowe OC biura księgowego?

Na pewno praca w biurze rachunkowym nie jest pracą łatwą, a do tego prowadzenie księgowości jest obarczone bardzo dużym ryzykiem, które nie zawsze jest zabezpieczone obowiązkową polisą OC. Do takich działań, zaliczyć można na przykład wszelkie czynności kadrowo płacowe, bądź doradztwo podatkowe. Warto przy tym wspomnieć, że teraz kiedy wiele rzeczy załatwia się przez internet, to powstaje na rynku wiele firm, które przetwarzają dane osobowe klientów. Każde biuro rachunkowe ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo takim danym, a jeżeli wyciekną, czy zostaną utracone, to będzie miało to konsekwencje finansowe. Niestety obowiązkowa polisa OC biura rachunkowego nie obejmuje również wszelkiego rodzaju zagrożeń cybernetycznych.

Ile wynosi minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biura?

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, zawsze zależy od czynności, jakie wykonuje dane biuro rachunkowe. Jak wynika z przepisów i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra finansów, minimalna minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów, które świadczą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych w stosunku do jednego zdarzenia, które skutki objęte są zawartą umową ubezpieczenia, wynosi 10.000 zł. Przy tym trzeba koniecznie pamiętać o tym, że przeliczenie na złotówki powinno następować według średniego kursu, który ustanowił Narodowy Bank Polski, po raz pierwszy w roku, w którym zawarta została umowa ubezpieczenia. 

Przy tym, musimy mieć na uwadze, że biuro rachunkowe ma obowiązek zawrzeć umowę o polisę OC, nie później niż przed dniem, który poprzedza dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności. W praktyce przyjmuje się, że umowa ta nie może zostać zawarta później, niż przed podpisaniem umowy o świadczenie usług z klientem. Jeżeli biuro rachunkowe nie dopełni formalności, wówczas musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. 

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, zapewne zdaje sobie sprawę z tego, że ciąży na niej obowiązek prowadzenia księgowości. Nie ulega wątpliwości, że samodzielne prowadzenie wszelkich rozliczeń jest uciążliwe, a dodatkowo do tego niezbędna jest odpowiednia wiedza. W takim właśnie wypadku, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z bura ratunkowego. Jednakże, tego typu firm obecnie jest naprawdę bardzo dużo, przez co nie trudno jest się w tym pogubić. Więc, czym się kierować, jeżeli chcemy wybrać najlepsze dla siebie biuro rachunkowe?

Tradycyjne czy internetowe biuro rachunkowe

Obecnie znajdziemy zarówno biura rachunkowe, które działają stacjonarnie, jak również biura, które prowadzą działalność online. W zasadzie,  „lokalizacja” biura, nie powinna być czynnikiem decydującym podczas wyboru. Wynika to z tego, że nawet biura tradycyjne, obecnie rzadko kiedy przyjmują dokumenty w formie papierowej, ponieważ wszystko należy do nich wysłać w formie elektronicznej. Nawet deklaracje podatkowe w dzisiejszych czasach wysyłamy przez internet, a co za tym idzie nie musimy osobiście wybierać się do urzędu. 

Zakres oferowanych usług

Zdecydowanie najczęściej, biura rachunkowe swoim klientom oferują możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej, jak i ksiąg pełnych. Ponadto, coraz więcej biura rachunkowe dla swoich klientów prowadzą też kadry oraz płace. Warto jednakże wybierać takie biura rachunkowe, które są w stanie zaoferować także dodatkowe usługi, jakie wiążą się z finansami oraz księgowością. Na przykład, specjaliści powinni pomóc właścicielom firm odpowiednie ubezpieczenia, które będą ich chroniły w różnych sytuacjach. Dla przedsiębiorców kluczowe jest również doradztwo, księgowe, jak również pomoc w sytuacjach niespodziewanych, takich jak kontrola z urzędu skarbowego. 

Odpowiednie zabezpieczenia

Warto wiedzieć, że dobre biuro rachunkowe powinno mieć stosowne ubezpieczenie, jak również ciąży na nim obowiązek zabezpieczenia wszelkich danych, jakie powierzają mu klienci. Chodzi tutaj nie tylko o dane osobowe, chociaż w świetle przepisów prawa, to właśnie te dane powinny być szczególnie chronione. Bardzo ważne jest to, żeby biuro przestrzegało tajemnicy handlowej i nie udostępniało nikomu wszelkich informacji. Do tego, dobre biura rachunkowe współpracują z doświadczonymi informatykami, którzy czuwają nad bezpieczeństwem danych księgowych, osobowych czy innych danych, które dotyczą klientów. 

Elastyczne ceny

Jeżeli wybieramy biuro rachunkowe, to na pewno przy wyborze patrzymy, jak kształtują się ceny usług księgowych. Sprawdzone biuro, nigdy nie ma sztywnego cennika, ponieważ zawsze cena dopasowywana jest do danego klienta. Dzięki czemu, można elastycznie dopasować do klienta nie tylko świadczone usługi, ale również ceny. Ponadto, biuro rachunkowe powinno zachęcać swoim klientom, różnego rodzaju rabatami, czy też promocjami. Na pewno będzie to element działający na korzyść. Trzeba jednocześnie pamiętać, że ceny poszczególnych usług powinny się znajdować w zawieranej umowie, dzięki temu klient będzie wiedział jaka jest dokładna cena i na tym polu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń. 

Ubezpieczenie OC na działalność biuro rachunkowego

Przy wybieraniu biura rachunkowego, obowiązkowo należy sprawdzić, czy ma ono obligatoryjne ubezpieczenie OC. To właśnie ubezpieczenie, zawsze chroni klienta od odpowiedzialności finansowej za ewentualne błędy, jakie popełni biuro rachunkowe. Im większa będzie kwota ubezpieczenia, tym klient może czuć się pewność. O wysokość ubezpieczenia, można spytać księgową. Warto sprawdzić, czy biuro ma również polisę rozszerzoną, która jest polisą dodatkową. 

Doświadczenie

Do współpracy warto wybierać biura rachunkowe, które działają na rynku już od dłuższego czasu i prowadzone są przez osoby wykwalifikowane i doświadczone. Wówczas będziemy mieć całkowitą pewność, że powierzamy księgowość osobom, które nie zawiodą naszego zaufania. Ważne jest również to, aby pracownicy danego biura byli na bieżąco z aktualnymi przepisami i stale doskonalili swoje umiejętności. Księgowi, którzy systematycznie uczestniczą w różnych kursach, czy też szkoleniach, mają odpowiednią wiedzę, dzięki czemu są na bieżąco z aktualnie obowiązującymi przepisami, jak również są w stanie zaproponować klientowi odpowiednie rozwiązania. W zawodzie księgowego liczy się również szacunek do klienta, jak również indywidualne podejście. 

Warunki współpracy z biurem rachunkowym

Z całą pewnością, kiedy chcemy współpracować z danym biurem rachunkowym, powinniśmy sprawdzić jakie warunki współpracy jest ono w stanie nam zaproponować. To klient, już na samym początku powinien ustalić jakie ma wymagania i oczekiwania w stosunku do danego biura. Przede wszystkim, należy ustalić jakie usługi będą wchodziły w skład obowiązków biura rachunkowego, a jakie będą dodatkowo płatne. Ważną rolę będą tutaj odgrywały też godziny konsultacji, nagłe wypadki, które wymagają omówienia itp. Dlatego też, należy koniecznie w biurze zapytać o terminy porad.

 

 

Biuro rachunkowe - jak prowadzić?

Biuro rachunkowe – jak prowadzić?

Niewątpliwie, otworzenie własnego biura rachunkowego dla wiele osób wydaje się być idealnym pomysłem na biznes. Tego typu usługi są potrzebne, gdyż zauważyć można że z pomocy księgowych korzysta jeszcze więcej osób. Jednakże, żeby biuro rachunkowe dobrze funkcjonowało i przynosiło wymierne zyski, to również musi być ono odpowiednio prowadzone. Zatem, jak odpowiednio prowadzić biuro rachunkowe? 

Biuro rachunkowe – kto może założyć?

Warto wiedzieć, że kwestia prowadzenia własnego biura rachunkowego, ściśle wiąże się z deregulacją zawodu księgowego. Jeszcze jakiś czas tego, biuro rachunkowe mogła założyć tylko i wyłącznie osoba, która dysponowała odpowiednimi certyfikatami. Obecnie natomiast, taką właśnie działalność gospodarczą może założyć każdy. Do tego, nie aby prowadzić tego typu działalność, nie trzeba nawet być księgowym. Każda osoba, która chce otworzyć swoje własne biuro rachunkowe, musi po prostu zarejestrować działalność gospodarczą. Następnie, konieczne jest wybranie jej formy prawnej i sposoby opodatkowania. Końcowym etapem jest dokonanie wszelkich niezbędnych zgłoszeń… i możemy już działać na rynku. Już następnego dnia, można bez żadnych ograniczeń prowadzić, zarówno pełną, jak i uproszczoną księgowość. Mamy możliwość również zatrudniania pracowników, jak również na mocy udzielonych pełnomocnictw reprezentować klientów na przykład przed organami podatkowymi. Do tego, nie są potrzebne żadne licencje, czy też inne tego typu uprawnienia. Biuro rachunkowe może być prowadzone także przez osoby, które dotychczas nie miały żadnej styczności z księgowością. Zwłaszcza młodzi przedsiębiorcy uważają, że jest to dobry sposób na biznes. Jednakże, warto wiedzieć że jeżeli chcemy, aby nasza działalność dobrze działała i przynosiła zyski, to warto znać się dobrze na księgowości, czy też już od początku mieć dobry zespół księgowych, którzy będą w stanie sami prowadzić księgi rachunkowe. 

Skromnie i lokalnie

Na rynku usług księgowych, znajduje się miejsce zarówno dla małych biur, które obsługują osoby prywatne i małych przedsiębiorców, jak również dla ogromnych firm, które prowadzą księgi dla dużych, międzynarodowych korporacji. Jeżeli chodzi o małe, lokalne biura, to zazwyczaj prowadzone są one przez doświadczonych księgowych, którym zależy na tym, aby pracować w zawodzie ” na swoim”. Bardzo często osoby takie przez lata swojej pracy, wypracowały stałe kontakty, dzięki czemu już na początku prowadzenia swojej działalności mają klientów. Trzeba jednakże zdawać sobie sprawę z tego, że nawet te małe biura rachunkowe muszą być odpowiednio prowadzone. Przede wszystkim, na samym początku trzeba określić zakres świadczonych usług. Często wiele małych biur, oferuje jedynie uproszczoną księgowość, a większe zyski z całą pewnością przynosi pełna księgowość. Zatem, warto pomyśleć o tym, aby zaoferować klientom także możliwość prowadzenia pełnej księgowości oraz kadr i płac. Właściciele małych biur rachunkowych nie mogą przecież polegać tylko na stałych klientach. Już od samego początku trzeba zadbać o to, aby w wypadku odejścia stałego klienta, móc dalej przetrwać i dobrze funkcjonować na rynku.

Odpowiedni dobór klientów

W zdecydowanej większości biur rachunkowych, można spotkać się z zasadą – im więcej klientów tym lepiej. Nie wszyscy jednakże zdają sobie sprawę z tego, że przede wszystkim najważniejszy jest odpowiedni dobór klientów. Tego typu działalność gospodarcza nie powinna się opierać tylko i wyłącznie na jednym, głównym kliencie i kilku mniejszym. Tutaj liczy się przede wszystkim różnorodność. W sytuacji, kiedy kluczowy klient zrezygnuje z usług danego biura, może to skutkować jego problemami. Niewątpliwie, nie jest łatwo wybrać odpowiednich klientów, dlatego też zawsze trzeba zrobić to ostrożne. Ponadto, do każdego klienta należy dobrać ofertę indywidualnie. Jeżeli zależy nam na tym, aby współpracować z mniejszymi firmami, to koniecznie trzeba rozbudować ofertę dla tego typu przedsiębiorców. Jeżeli chcemy, aby zgładzały się do nas wielkie firmy, to trzeba również pod nie przygotować stosowną ofertę. 

Dobra reklama kluczem do sukcesu

Każde biuro rachunkowe, które właśnie wkracza na rynek, musi na samym początku odpowiednio się zareklamować, żeby przyciągnąć do siebie klientów. Bez odpowiedniej reklamy, nie ma mowy o sukcesie, zarówno w tej, jak również w innej branży. Reklama powinna bazować przede wszystkim na odpowiednio przygotowanej ofercie. Na samym początku trzeba dobrze zbadać, jakie są potrzeby na lokalnym rynku i właśnie do nich dopasować odpowiednio naszą ofertę. Najczęściej klientami biura rachunkowego są lokalnej firmy. Oczywiście, inaczej sytuacja wygląda, kiedy prowadzimy internetowe biuro rachunkowe, ponieważ wówczas musimy zainwestować w reklamę internetową. Teraz na polskim rynku funkcjonuje wiele różnych biur rachunkowych. Jednakże, to właśnie odpowiedni zarządzanie sprawia, że są one w stanie bardzo długo utrzymać się na rynku. Jeżeli biuro nie jest prowadzone dobrze, najczęściej dochodzi do ogłoszenia upadłości biura rachunkowego.

Jak dobrze prowadzić biuro rachunkowe?

Jak dobrze prowadzić biuro rachunkowe?

Na rynku obecnie powstaje wiele różnego rodzaju biur rachunkowych. Działają zarówno lokalne, małe biura rachunkowe, jak również ogromne firmy, które najczęściej obsługują gigantyczne korporacje. Warto jednakże wiedzieć, że prowadzenie tego typu biura nie jest łatwe, ponieważ niezbędne są do tego umiejętności księgowe, jak i managerskie. Każdy właściciel biura, zanim zdecyduje się na jego otworzenie, powinien wyznaczyć sobie cele, które chciałby osiągnąć i określić typ klientów możliwych do pozyskania.

Jak odpowiednio prowadzić biuro rachunkowe?

Przepisy prawne nie określają, jakie wykształcenie, czy też doświadczenie trzeba mieć, żeby móc otworzyć swoje własne biuro rachunkowe. Tak naprawdę, to biuro takie może otworzyć każdy. Jednakże, ciężko byłoby wyobrazić sobie prowadzenie takiego biura przez osobę, która nie zna się na podatkach, nie ma w tym kierunku żadnego doświadczenia i wykształcenia. Oczywiście na rynku znajdziemy ogromne korporacje, gdzie daną dziedziną księgowości zajmuje się manager nie mający wykształcenia finansowego. Jednakże, w zdecydowanej większości przypadków, biura rachunkowe prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych księgowych. Właściciel biura nie zawsze musi sam prowadzić księgi rachunkowe, ale zawsze powinien umieć doradzić zarówno swoim pracownikom, jak i klientom. Prowadząc taką działalność, zawsze trzeba być na bieżąco z podatkami i wszelkimi zmianami. Dlatego też, biura rachunkowego nie powinny zakładać osoby, które nigdy wcześniej nie miały styczności z księgowością. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdzie od razu będziemy mogli zatrudnić doświadczonego księgowego, który zajmie się wszelkimi sprawami rachunkowymi. 

 

Jaka wiedza i umiejętności potrzebne są do prowadzenia biura rachunkowego?

Zazwyczaj do biura rachunkowego, zgładzają się o pomoc, zarówno osoby prywatne, jak również małe firmy, bądź wielkie korporacje. Warto zatem prowadzić biuro rachunkowego w taki sposób, żeby móc tak różnych klientom zaproponować odpowiednie rozwiązanie, które będzie dopasowane do ich potrzeb. Przede wszystkim, kluczowe jest to, żeby orientować się doskonale w obecnie obowiązujących obecnie przepisach podatkowych. Trzeba dobrze znać regulacje, które odnoszą się do prowadzenia działalności we wszystkich możliwych formach. 

Nie można przy tym zapomnieć o tym, że kluczowe jest to, aby cały czas doszkalać się i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Polskie prawo podatkowe zmienia się błyskawicznie i systematycznie wdrażane są różnego rodzaju zmiany. Co za tym idzie, jeżeli dane biuro rachunkowe ma być kompetentne, to właściciel takiego biura powinien zagwarantować swoim pracownikom możliwość rozwoju, poprzez udział na specjalistycznych kursach, czy szkoleniach. 

Dobór pracowników

Zauważyć można, że wiele biur rachunkowych, zatrudnia chociaż jedną osobę, która jest odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg klientów. Żeby firma mogła się dobrze rozwijać, to musi zatrudnić odpowiednich, kompetentnych pracowników. Gwarancją sukcesu są doświadczeni księgowi, którzy doskonale znają się na obowiązujących przepisach podatkowych i mogą sami prowadzić księgi rachunkowe. Można oczywiście zatrudniać osoby bez doświadczenia, ale przynajmniej na początku powinny one wykonywać jedynie czynności pomocnicze. W biurze trzeba również zatrudnić głównego księgowego, który będzie nadzorował pracę pozostałych osób. Funkcję taką może spełniać na przykład właściciel biura, ale jedynie wówczas, jeżeli ma odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie. Profesjonalne biuro rachunkowe, ponadto współpracuje z doradcą podatkowym. Wynika to z faktu, że do biura często zgłaszają się różne firmy, które potrzebują pomocy w sprawach podatkowych. Wówczas, doradca powinien udzielić odpowiedzi, ponieważ księgowy, który nie ma stosownych uprawnień nie może tego zrobić. Doradca podatkowy, nie musi być zatrudniony w biurze, a może jedynie doraźnie wspierać je w pracy. 

Stawki i promocje

Każde biuro rachunkowe ma swój własny cennik usług, który obowiązuje klientów. Na pewno jest ciężko odpowiednio określić takie stawki, ale jest to bardzo ważne, jeżeli zależy nam na tym, aby biuro działało prawidłowo. Nie powinno się takich stawek określać odgórnie, a w odniesieniu od danej firmy. Zawsze należy indywidualnie ustalać cenę za prowadzenie księgowości dla danego podmiotu. Ceny nie mogą być ani za niskie, żeby nie uznane zostały za dumpingowe, jak również nie należy ich zawyżać. Zbyt wysoka cena, a całą pewnością odstraszy potencjalnego klienta. Jeżeli jednakże cena będzie za niska, to na pewno prowadzenie biura dla właściciela okaże się nieopłacalne. Przy ustalaniu cen, możemy posiłkować się cenami, jakie oferuje konkurencja działająca na lokalnym rynku, ale problemem może okazać się fakt, że zawsze podawane są widełki cenowe. Właściciel biura, dodatkowo powinien oferować różnego rodzaju promocje, czy też rabaty, dla klientów którzy systematycznie korzystają z jego usług. Można, dla zachęcenia potencjalnych klientów, zaproponować na przykład pierwszy miesiąc prowadzenia księgowości za darmo. 

Pełna księgowość - jak uniknąć?

Pełna księgowość – jak uniknąć?

Prowadząc własną firmę trzeba wybrać formę prowadzenia księgowości a musi być ona dostosowana do wielkości firmy i osiąganych przez nią przychodów. Małe i średnie firmy korzystają z księgowości uproszczonej, natomiast większe takie jak spółka z.o.o. z księgowości pełnej. Różnice między nimi są znaczne, rozliczanie przedsiębiorstwa na podstawie książki przychodów i rozchodów, ryczałtu i karty podatkowej jest dużo łatwiejsze i tańsze. Dlatego przedsiębiorcy, który są zobligowani do przejścia na pełną księgowość myślą o tym jak tego uniknąć. Czasami są niestety na to skazani, ponieważ prowadzenie danej formy księgowości jest regulowane przez przepisy prawa rachunkowego.

Pełna księgowość jak uniknąć przejścia na tą formę rozliczeń?

Limit przychodów, którego przekroczenie zobowiązuje przedsiębiorstwa do przejścia na pełną księgowość to uzyskanie w poprzednim roku obrotowym przychodu wyższego niż 2 000 000 euro. Kurs tej waluty jest przeliczany na podstawie średniego kursu NBP, który zostaje ogłoszony w pierwszy dzień roboczy października w danym roku.To właśnie po zmianie limitu, część właścicieli firm jest zmuszonych przejść z uproszczonej księgowości na księgowość pełną. Aby uniknąć rozliczeń na postawie zasad księgowości pełnej nie można przekroczyć wskazanego wyżej limitu.

Każdy przedsiębiorca korzystający z usług biura rachunkowego nie musi zmagać się z takimi problemami, ponieważ księgowi cały czas kontrolują finanse klienta i wiedzą, jakie działania należy podjąć. Dokonują analiz finansowych i przedstawiają ich efekt przedsiębiorcy, który decyduje czy dany próg podatkowy chce przekroczyć. Optymalizacja podatkowa jest możliwa, jeżeli firma spełnia określone wymogi, dlatego warto korzystać ze wsparcia doradcy podatkowego.   

Kto jest zobowiązany do prowadzenia księgowości pełnej?

Do prowadzenia ksiąg handlowych zobligowane są spółki akcyjne, spółki z.o.o. a także komandytowe i komandytowo-akcyjne. Nie mają z tym wspólnego jakiekolwiek limity przychodu. A jak jest w przypadku innych rodzajów działalności. Osoby fizyczne, spółki partnerskie, spółki jawne i cywilne osób fizycznych będą zobowiązane do rozliczeń na podstawie księgowości pełnej, w jednym przypadku. Chodzi o sytuację, gdy ich przychód netto uzyskany ze sprzedaży towarów i operacji finansowych wyniósł, co najmniej 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy. W innej sytuacji, gdy uzyskali przychody niższe prowadzenie księgowości pełnej jest dobrowolne. Jakie przepisy regulują te zasady? Wynika to ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rachunkowości.

Jak przejść na pełną księgowość?

Prowadząc działalność gospodarczą na zasadzie księgi przychodów i rozchodów i stając przed koniecznością przejścia na księgowość pełną przedsiębiorcy muszą spodziewać się konieczności wypełnienia wielu formalności. Ważne! Nie ma możliwości przejście z uproszczonej księgowości na pełną księgowość w czasie trwania roku podatkowego, należy poczekać do początku kolejnego roku obrotowego.

Jakie kroki trzeba podjąć, aby przejść z KPiR na księgowość pełną?

 • Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów, które wiąże się z konieczności wykonania spisu z natury materiałów, towarów, półproduktów itd. a następnie podsumowanie tego w księdze.
 • Przygotowanie polityki rachunkowości przedsiębiorstwa, a powinna ona określać na przykład rok obrotowy, sposób prowadzenia ksiąg, sposoby wyceny aktywów i pasywów. Dokładniej ma to na celu wybór konkretnego programu komputerowego, zasady prowadzenia analityki i klasyfikacji zdarzeń.
 • Otwarcie ksiąg rachunkowych, czyli sporządzenie inwentarza stanowiącego pierwszą księgę i będące podstawą do następnych. Czym jest inwentarz? To inaczej to spis aktywów i pasywów łącznie z ich wyceną.
 • Przygotowanie bilansu otwarcia na bazie przygotowanego inwentarza.

Otwarcie pełnych ksiąg handlowych musi nastąpić w ciągu 15 dni od rozpoczęcia się roku obrotowego (do 15 stycznia). Niezbędna będzie także aktualizacja danych związana z rodzajem prowadzonej ewidencji rachunkowej. Wygodnie jest tego dokonać w CEiDG lub przy użyciu druku NIP-2.

Co trzeba wiedzieć o pełnej księgowości?

To najbardziej złożona metoda rozliczeń przychodów firmy. Inaczej niż w przypadku małej księgowości, każda transakcja musi zostać prawidłowo zarejestrowana. Z czym związana jest taka szczegółowość? Pełna księgowość dedykowana jest dużym przedsiębiorstwom, osiągającym znaczne dochody, obracających znacznymi kwotami. Aby przeciwdziałać nieuczciwym operacjom finansowym, państwo domaga się od przedsiębiorstw lepszej przejrzystości. Do tego celu ma służyć pełna księgowość, z której mogą skorzystać organa państwowe oraz podmioty związane z danym przedsiębiorstwem (inwestorzy, udziałowcy).

Kiedy księgowość pełna jest obowiązkowa?

 • W przypadku spółek handlowych, funduszy celowych i zakładów budżetowych
 • Gdy dana jednostka funkcjonuje na podstawie przepisów np. o obrocie papierami wartościowymi lub zasadach prawa bankowego, przepisów o organizacji itd.
 • W sytuacji, gdy do pełnej księgowość są zobowiązane samorządy
 •  W przypadku oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak widać to nie są proste zasady rozliczeń księgowych, dlatego najlepszym rozwiązanie w przypadku wszystkich firm jest powierzenie prowadzenia księgowości księgowym z biura rachunkowego.  

 

 

 

Kto może prowadzić księgowość?

Kto może prowadzić księgowość?

Kto może prowadzić księgowość?Takie zadania rozliczeniowe może wykonywać zarówno księgowy w firmie jak i biuro rachunkowe. Ponadto posiadając podstawową wiedzę o podatkach można prowadzić księgowość samodzielnie. Wszystko zależy od wybranej formy księgowości, wielkości przedsiębiorstwa i skomplikowania rozliczeń. Na przykład właściciel firmy zobligowany do prowadzenia księgowości pełnej nie będzie miał czasu a pewnie również wiedzy do szczegółowego ewidencjonowania księgowego. Zarządzanie fakturami, rozliczanie podatków a także opracowywania bilansów i sprawozdań wymaga sporo wiedzy. Samodzielnie można prowadzić księgowość posiadając jednoosobową działalność gospodarczą lub rozliczając się z fiskusem, jako osoba prywatna. Chociaż w tym przypadku również wiele osób chętnie korzysta ze wsparcia biura rachunkowego.

Samodzielne prowadzenie księgowości

Aby prowadzić księgowość nie trzeba zdobywać profesjonalnej wiedzy na uczelniach, ale tak naprawdę trzeba posiadać dużą wiedzę, aby dokonywać ewidencji i rozliczeń bez popełniania błędów. Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca może przejąć na siebie obowiązki księgowego i wyliczać podatki, sporządzać deklaracje i kontaktować się z różnymi urzędami. Jak powiadomić organy o samodzielnym prowadzeniu księgowości swojej firmy?To proste, wystarczy podczas rejestrowania firmy na formularzu CEIDG w sekcji o księgowości wpisać dane swojej firmy lub zostawić puste pole. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie zna dobrze zasad prowadzenia księgowości i nie może poświęcić czasu na podążanie za nowymi ustawami i rozporządzeniami powinien skorzystać ze wsparcia księgowych z biura rachunkowego.

Samozatrudnienie a samodzielne prowadzenie księgowości

Jednoosobowa działalność gospodarcza opiera się na prowadzeniu księgowości uproszczonej.Trzeba mieć wiedzę na temat prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, ponieważ jest ona podstawą ewidencjonowania wszystkich działań związanych z rachunkowością. Co będzie zawierała KPiR? Wydatki ponoszone na prowadzeni działalności oraz faktury przychodowe. Ponadto jest to dokument służący do rozliczania amortyzacji maszyn, urządzeń, samochodów, jako środki trwałe. Aby prawidłowo wyliczyć podatki, trzeba też prawidłowo prowadzić księgę. Niektórzy pomagają sobie programami komputerowymi, ale wielu przedsiębiorców, którzy wolą jednak powierzyć prowadzenie księgowości księgowemu z biura rachunkowego i skupić się tylko na rozwijaniu swojego biznesu. Oczywiście prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą można rozliczać się na podstawie karty podatkowej, która jest najprostszym rodzajem księgowości, ale podatnik nie może korzystać z ulg albo wspólnie rozliczać się z małżonkiem.  

Czy prowadzenie księgowości w spółce z.o.o. można prowadzić samodzielnie?

Księgowość w spółce z.o.o. wymaga specjalistycznej wiedzy, więc podejmując się takiego zadania, trzeba zdobyć wiedzę z prawa podatkowego i gospodarczego. Samodzielne prowadzenie ewidencji księgowej jest rzadkością, ponieważ korekta błędów i częste wizyty w urządzenie skarbowym są niezwykle stresujące. Ważne! Do prowadzenia spółki z.o.o. wymagana jest księgowość pełna a to wiąże się z trudniejszymi rozliczeniami operacji sprzedaży i zakupu na rachunkach firmowych.

Księgowanie dotyczy konkretnych kont księgowych, dlatego prowadzenie rachunkowości lepiej powierzyć profesjonalnym księgowym, którzy mają wiedzę o prawidłowym ewidencjonowaniu, przygotowywaniu sprawozdań i bilansów na koniec każdego roku obrotowego. Zdarza się, że duże firmy zatrudniają księgowych lub tworzą działy, które zajmują się księgowaniem dokumentów. Jest to jednak duży koszt i najczęściej praktykowane jest korzystanie z usług biura rachunkowego, które wykonuje wszystkie działania w tym zakresie.  

Zastanawiając się nad opłacalnością samodzielnego prowadzenia księgowości, można stwierdzić, że z jednej strony to oszczędność pieniędzy, ale z drugiej strony do zaniedbywanie swojego biznesu. Pilnując terminów w rachunkowości może zabraknąć czasu na pozyskiwanie klientów i poszerzanie relacji biznesowych.

Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe

Dla kogo korzystne są usługi biura rachunkowego w prowadzeniu księgowości? Najczęściej z jego usług korzystają osoby fizyczne, a także prowadzące jednoosobową działalność, spółki cywilne, jawne, partnerskie a także spółki z.o.o. Księgowi zajmują się zarówno małą księgowości, czyli: księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz księgowością pełną w formie ksiąg handlowych. Prowadzą w imieniu klienta wszelkie rozliczenia podatków z urzędem skarbowym, ZUS. Biuro rachunkowe to także doradztwo podatkowe, które potrzebne jest każdemu przedsiębiorcy oraz osobom fizycznym.

Księgowość prowadzona przez profesjonalistów wiąże się także z możliwością optymalizacji podatkowej i utworzeniem spółki komandytowej. Jakie z tego korzyści? To dobre rozwiązania podatkowe i bark odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki. Specjaliści z biura rachunkowego pomagają przedsiębiorcy w przejściu na spółkę komandytową. Jest wiele usług, które może polecić biuro i wesprzeć właściciela w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ważne jest odbieranie dokumentów od klienta, dzięki czemu nie musi on poświęcać swojego czasu. Doradca podatkowy pomaga wybrać najefektywniejszą metodę opodatkowania, która zależy od uzyskiwanych przychodów i wielkości firmy. Można skorzystać ze wsparcia pracowników biura rachunkowego już na etapie rejestracji firmy a następnie korzystać z pełnej obsługi księgowej. Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z pomocy w obsłudze kadrowo- płacowej, rozliczaniu wynagrodzeń, prowadzeniu akt osobowych itd.  

 

Jak wybrać księgowość?

Jak wybrać księgowość?

Rozpoczynając swoją przygodę z własnym biznesem trzeba dowiedzieć się jak wybrać księgowość i na co zwrócić uwagę. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wielkości firmy można wybrać odpowiedni sposób rozliczeń. Prowadząc jednoosobową działalność, spółkę cywilną, jawną i partnerską odpowiednia będzie księgowość uproszczona: karta podatkowa, ryczałt, karta podatkowa. Natomiast prowadzenie działalności, jako spółka z.o.o. wymagana będzie księgowość pełna. W pierwszym przypadku można próbować samodzielnie poradzić sobie z prowadzeniem księgowości, ale będzie to wymagało wiedzy o prawie podatkowym i gospodarczym. W drugim przypadku sytuacja jest bardziej złożona i trzeba skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Oczywiście księgowi z biura zajmują się także prowadzeniem księgowości uproszczonej, co pozwoli przedsiębiorcy swobodnie rozwijać działalność gospodarczą.   

Księgowość prowadzona przez biuro rachunkowe – jak wybrać?

Profesjonalne biuro rachunkowe prowadzi kompleksowe usługi księgowe, obsługując wszystkie wymienionej wyżej formy działalności gospodarczej. Wybierając konkretne biuro trzeba zwrócić uwagę na to, czy posiada ubezpieczenie OC, które gwarantuje szybkie egzekwowanie roszczeń i wypłacenie odszkodowania za ewentualne błędy jego pracowników. Każdy właściciel firmy odpowiada za dane znajdujące się w księgach rozliczeniowych, dlatego ważne jest podjęcie współpracy z dobrymi księgowymi. Zakres obsługi jest bardzo ważny podczas wyboru biura rachunkowego.Trzeba sprawdzić, czy spełni ono oczekiwania i zaoferuje kompleksową obsługę księgową i kadrowo płacową. Nie zawsze potrzebny jest tak szeroki zakres czynności, można skorzystać na przykład tylko z wyliczenia podatków i przygotowania deklaracji. A może być też potrzebne rozliczanie dotacji, składanie raportów czy wystawianie faktur. Na pewno ważna jest usługa wsparcia doradcy podatkowego który pomaga wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania.

Pracownicy biura rachunkowego zajmują się:

 • Księgowaniem przychodów i kosztów
 • Ewidencjonowaniem przychodów i rozchodów według dokumentów
 • Sporządzaniem wymaganych deklaracji podatkowych i przekazywaniem ich do stosownych urzędów.

Biuro rachunkowe działające według nowoczesnych zasad, odbiera dokumenty do księgowania od klienta, dokonuje rozliczenia wszystkich rachunków i faktur. Po dokonaniu odpowiednich operacji przedsiębiorca otrzymuje informacje o wysokości podatków i składek na ubezpieczenie do ZUS. Na podstawie analizy finansowej będzie posiadał wiedzę  o sytuacji swojej firmy.

Prowadzenie ewidencji księgowej przez biuro rachunkowe

Obsługa firm przez biuro rachunkowe polega na:

 • Wystawianiu oraz przechowywaniu rachunków i faktur
 • Prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rejestrów środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych
 • Ewidencji wyposażenia, przebiegu pojazdu, rejestrów VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Opracowywanie bilansu finansowego
 • Prowadzeniu rozliczeń z pracownikami
 • Kontakt z urzędami.

Koszty korzystania z usług firmy zewnętrznej są różne. Na ich wysokość wpływają takie czynniki jak: sposób rozliczania firm, ilości księgowanych dokumentów w miesiącu, ilość zatrudnionych pracowników.

Korzyści z prowadzenia księgowości przez firmę zewnętrzną

Zaletami prowadzenia księgowości przez profesjonalistów jest pełna obsługa księgowa, czyli terminowe rozliczenia i przypominanie o zbliżających się terminach płatności. Dobry księgowy wie jak rozliczać sklep spożywczy a jak działalność start-upu. Nie ma problemu z zaksięgowaniem faktur za reklamy na Facebooku czy z Google. Potrafi wyjść poza standardowe rozliczenia, doradzić optymalną formę księgowości i opodatkowania. Na pewno poinformuje, że prowadzenie KPiR dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na opodatkowanie według skali podatkowej lub jako podatek liniowy. Poza tym podatnicy VAT bez względu na formę księgowości, mogą prowadzić także ewidencję VAT. Dlatego konieczne będzie prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży, przy których trzeba uwzględnić podatek VAT. A jest to niezbędne do rozliczeń z fiskusem. Jeżeli przedsiębiorca wykazuje za poprzedni rok obrotowy przychody niższe 2 miliny euro, księgowy doradzi prowadzenie księgowości uproszczonej.

Jak wybrać księgowość z pomocą dobrego księgowego?

Każdy przedsiębiorca prowadząc księgowość w swojej firmie potrzebuje wsparcia w czasie kontroli wykonywanej przez urząd skarbowy. Podczas kontaktu z tym organem trzeba wykazać się wiedzą, odpowiedzieć na wszystkie pytania i wyjaśnić ewentualne nieścisłości. Na wsparcie księgowego można liczyć już na etapie zakładania firmy, przygotowywania odpowiednich dokumentów oraz przy wyborze rodzaju księgowości. Współpraca z księgowym z biura rachunkowego to naprawdę spora oszczędność czasu i pieniędzy. To dużo tańsze rozwiązanie niż zatrudnienie księgowego na etacie. Nie ma problemu ze skontaktowaniem się z pracownikami biura, zawsze udzielą odpowiedzi na zadane pytanie. Biuro rachunkowe sprawuje pieczę nad całą dokumentacją danej firmy, bezpiecznie ją przechowuje przez pięć lat.

Jak prowadzić księgowość na zasadach ogólnych?

Jak prowadzić księgowość na zasadach ogólnych?

Z prowadzenia księgowości na zasadach ogólnych korzysta wielu przedsiębiorców i osoby fizyczne, uznając tą formę opodatkowania za najkorzystniejszą.To skala podatkowa przeznaczona dla samozatrudnionych oraz spółek jawnych, cywilnych i partnerskich. Im większe koszty wykazuje podatnik tym mniej zapłaci podatku. Podatek w księgowości ogólnej stanowi procent od dochodu, inaczej mówiąc jest różnicą między wpływami od klientów (przychód) a poniesionymi kosztami wynikającymi z prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenia można prowadzić samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia księgowych z biura rachunkowego, którzy na bieżąco śledzą wszystkie zmiany w prawie podatkowym. 

Czym wyróżnia się księgowość na zasadach ogólnych?

Wybierając opodatkowanie w formie księgowości ogólnej należy prowadzić ewidencję w postaci KPiR (księga przychodów i rozchodów) i dotyczy to w/w spółek i jednoosobowej działalności gospodarczej. Bądź tez w formie ksiąg rachunkowych. Właściciel firmy jest zobligowany do płacenia podatku procentowego od uzyskanego dochodu, który stanowi różnicę między uzyskanym przychodem a poniesionymi kosztami. Wybierając księgowość ogólną podatnik może skorzystać z wielu odliczeń, ulg podatkowych a także rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Jest to także forma odpowiednia dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Na czym polega prowadzenie księgowości na zasadach ogólnych?

Czy można samodzielnie prowadzić księgowość ogólną w swojej firmie? Tak, jeżeli przedsiębiorca posiada wiedzą na temat prawa podatkowego i gospodarczego a także zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli będzie miał czas śledzić wszystkie zmiany zachodzące w ustawach i rozporządzeniach o rachunkowości może prowadzić księgowość samodzielnie. Jeżeli chce poświęcić się zarządzaniu firmą i kontaktom z partnerami biznesowymi i klientami powinien powierzyć prowadzenie ewidencji księgowej biuru rachunkowemu, którego pracownicy znają aktualne przepisy. Popełnianie błędów w wyliczeniach będzie wiązało się z koniecznością nanoszenia korekt i kolejnymi wizytami w urzędzie skarbowym. Z tego powodu, często osoby rozliczające się na zasadach ogólnych zwracają się do księgowych o pomoc.

Co powinna zawierać księga przychodów i rozchodów?

 • Ewidencjonowanie wszelkich operacji sprzedaży, które wynikają z posiadanych rachunków i faktur
 • Rejestrowanie wydatków, jakie ponosi firmą na prowadzenie swojej działalności gospodarczej
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych a także wartości niematerialnych oraz prawnych
 • Ewidencja wyposażenia, przebiegu pojazdu, rejestrów VAT.

Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie księgowości ogólnej mają obowiązek składania deklaracji podatkowych w wyznaczonym terminie.Trzeba poświęcić sporo czasu, aby wypełnić wszystkie wymagania związane z tych rodzajem ewidencjonowania i rozliczania.

Jakie stawki podatkowe występują w księgowości ogólnej?

 • Stawka 17% – przy rocznym dochodzie nie większym niż 85 528 złotych
 • Stawka 32% – przy rocznym dochodzie wyższym niż 85 528 złotych.

Prowadzenie księgowości ogólnej jest korzystne dla podatników:

 • Ponoszących duże koszty uzyskania przychodu
 • Rozpoczynających prowadzenie działalności i pokrywających znaczne koszty na uruchomienie swojej firmy
 • Mogą zapłacić niższy podatek dzięki rozliczeniu się z małżonkiem lub z dzieckiem jako samotny rodzic
 • Konieczność pozyskiwania klientów, co wiąże się z uzyskiwaniem niepewnego przychodu, czyli podatek trzeba zapłacić wówczas, gdy jest osiągnięty przychód
 • A także w sytuacji, gdy mają pewny przychód jak np. przy samozatrudnieniu i zdają sobie sprawę, że nie przekroczą II progu.

Podatnicy, którzy utracili prawo do takich form opodatkowania jak karta podatkowa lub ryczałt mają obowiązek prowadzenia księgowości na zasadach ogólnych – KPiR. Kiedy przedsiębiorca nie może prowadzić księgowości na zasadach ogólnych? Jeżeli przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku przekroczył 2 000 000 euro, będzie musiał prowadzić księgowość pełną to znaczy księgi handlowe.

Trzeba pamiętać, że dokumentację księgową należy przechowywać przez okres pięciu lat. Korzystając z usług biura rachunkowego, wszelkie księgi i rozliczenia będą tam przechowywane. Ważne! Wydatki związane z prowadzeniem księgowości mogą zostać ujęte w kosztach prowadzania firmy, co obniża wysokość podatku dochodowego.

Wsparcie biura rachunkowego w prowadzeniu księgowości ogólnej

Biuro rachunkowe rozlicza osoby i spółki z różnych form prowadzenia księgowości w tym na zasadach ogólnych. Księgowi w imieniu klienta prowadzą ewidencję księgową wszystkich transakcji, które są wpisywane do księgi przychodów i rozchodów albo do ksiąg rachunkowych. Ponadto opracowują roczne deklaracje, wyliczają zaliczki na podatek, stosują odliczenia i ulgi, a także uwzględniają pozostałe źródła dochodu. Biuro rachunkowe zatrudnia doradców podatkowych, którzy na każdym etapie kontrolują wykonywane czynności księgowych a także służą doradztwem obsługiwanym klientom.Trzeba tylko pamiętać, że prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe powinno zostać zgłoszone w urządzenie skarbowym w ciągu 7 dni.