CENNIK

RYCZAŁT niepodatnicy VAT podatnicy VAT
Do 10 dokumentów 100,00 zł 140,00 zł
Do 20 dokumentów 120,00 zł 180,00 zł
Do 30 dokumentów 140,00 zł 210,00 zł
KPIR niepodatnicy  VAT podatnicy  VAT
Do 10 dokumentów 120,00 zł 140,00 zł
Do 20 dokumentów 140,00 zł 200,00 zł
Do 30 dokumentów 175,00 zł 240,00 zł
Do 50 dokumentów 210,00 zł 310,00 zł
Do 70 dokumentów 245,00 zł 400,00 zł
Do 100 dokumentów 290,00 zł 460,00 zł
Do 150 dokumentów 335,00 zł 510,00 zł
Do 200 dokumentów 390,00 zł 570,00 zł
Księgi handlowe niepodatnicy  VAT podatnicy VAT
Do 20 dokumentów 350,00 zł 400,00 zł
Do 30 dokumentów 400,00 zł 510,00 zł
Do 50 dokumentów 510,00 zł 730,00 zł
Do 80 dokumentów 680,00 zł 890,00 zł
Do 100 dokumentów 800,00 zł 1100,00 zł
Do 150 dokumentów 1100,00 zł 1450,00 zł
Do 200 dokumentów 1400,00 zł 1800,00 zł

Cennik z dnia 3 marca 2022 r. (wszystkie ceny są cenami brutto).

Cena usług księgowych obejmuje:

Podatnicy VAT

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu;
 • prowadzenie ewidencji VAT;
 • sporządzanie i wysyłka plików JPK VAT, VAT - UE;
 • przygotowanie zgłoszenia VAT - R;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i tabeli amortyzacji;
 • sporządzenie zeznania rocznego z działalności gospodarczej;
 • reprezentacja przed urzędem skarbowym podczas czynności kontrolnych i sprawdzających.

Niepodatnicy VAT

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i tabeli amortyzacji;
 • sporządzenie zeznania rocznego z działalności gospodarczej;
 • reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS podczas czynności kontrolnych i sprawdzających.

W zakresie obsługi ZUS przedsiębiorcy

 • zgłoszenie do ZUS;
 • obliczanie indywidualnej składki zdrowotnej;
 • sporządzenie deklaracji ZUS.

Kadry i płace

Obsługa kadrowo - płacowa (pracownicy) - 45,00 zł (powyżej 5 pracowników - 35,00 zł)

Obejmuje: zgłoszenie pracownika do ZUS, wyrejestrowanie pracownika z ZUS, sporządzenie umowy według wzoru, zaprowadzenie akt osobowych, rozliczanie urlopów, sporządzenie PIT 11, PIT 4 R, przygotowanie świadectwa pracy, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji ZUS, wydawanie zaświadczeń dla pracowników, obsługa zajęć komorniczych.

Obsługa płacowa (pracownicy) 35,00 zł (powyżej 5 pracowników 30,00 zł)

Obejmuje: zgłoszenie pracownika do ZUS, wyrejestrowanie pracownika z ZUS, naliczanie wynagrodzeń, sporządzenie deklaracji ZUS, sporządzenie PIT 11, PIT 4 R.

Rozliczenie umowy zlecenia /o dzieło 25,00 zł

Obejmuje: zgłoszenie zleceniobiorcy do ZUS, wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ZUS, sporządzenie rachunku do umowy zlecenia, sporządzenie deklaracji ZUS, obliczenie zaliczki na podatek PIT 4, sporządzenie PIT 11, PIT 4 R.

Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu powołania w sp. o.o. 25,00 zł

Obejmuje: zgłoszenie do ZUS, wyrejestrowanie z ZUS, sporządzenie rachunku do powołania, sporządzenie deklaracji ZUS, obliczenie zaliczki na podatek PIT 4, sporządzenie PIT 11, PIT 4 R.

Czynności dodatkowe

 • Sporządzenie sprawozdania do GUS  - 100,00 zł 
 • Sporządzenie zeznania rocznego z działalności obejmującego dodatkowe dochody, ulgi, odliczenia 50,00 zł 
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego do KRS (sp. z o.o.) - jednomiesięczny koszt obsługi księgowej. 
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego uproszczonego do banku etc.  (sp. z o.o.) w trakcie roku: 300,00 zł 
 • Sporządzenie korekty KPIR/deklaracji ZUS/deklaracji VAT/ deklaracji VAT - UE z winy podatnika 50,00 zł 
 • Przygotowanie części finansowej wniosków kredytowych (os. fizyczna) 100,00 zł 

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.