Jaka księgowość na ryczałcie?

Jaka księgowość na ryczałcie?

Jaka księgowość na ryczałcie? Ryczałt ewidencjonowany należy do księgowości uproszczonej, podstawą rozliczeń od działalności gospodarczej jest opłacanie podatku od przychodu. Nie można dokonać pomniejszania przychodu o koszty wynikające z jego uzyskania. Kto może skorzystać z księgowości uproszczonej – ryczałtu ewidencjonowanego? Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, jako: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i socjalne. Korzyścią dla przedsiębiorców którzy korzystają z tej formy rozliczeń są niskie stawki podatku i proste ewidencje podatkowe. Wadą ryczałtu jest niemożność wspólnego rozliczania się z małżonkiem, nie mogą również skorzystać z niego osoby samotnie wychowujące dziecko.

Uproszczona księgowość na ryczałcie

Ewidencję przychodów mogą prowadzić przedsiębiorcy, którzy składając wniosek CEIDG-1 wskazali, że wybierają opodatkowanie na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, co do sposobu opodatkowania najlepiej skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Księgowy po przeanalizowaniu rodzaju prowadzonej księgowości doradzi najkorzystniejszy sposób opodatkowania. Czy są ograniczenia przy wyborze rozliczenia na ryczałcie?Tak, nie każdy przedsiębiorca może korzystać z księgowości uproszczonej w formie ryczałtu ewidencjonowanego.   

Jakie firmy nie mogą skorzystać z ryczałtu?

 • Apteki
 • Firmy sprzedające artykuły samochodowe
 • Handel dewizami
 • Lombardy
 • Kantory
 • Prowadzące wytwarzanie produktów z akcyzą i wiele innych.

Jakie firmy są uprawnione do skorzystania z opodatkowania ryczałtem?

 • Przedsiębiorcy prowadzący punkty gastronomiczne
 • Firmy budowlane
 • Lekarz, stomatolog, tłumacz i wiele innych wolnych zawodów
 • Pośrednicy handlowi
 • Osoby prowadzące firmę zajmującą się wynajmem samochodów osobowych.

Aby poznać wszystkie rodzaje firm, które mają ustawowo zabronione skorzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego trzeba zapoznać się z załącznikiem nr 2 do ustawy o ryczałcie. Z pozoru księgowość uproszczona wydaje się prostym sposobem rozliczeń jednak zagłębiając się w szczegóły ryczałtu można natrafić na wiele niuansów. Popełnienie błędu przy rozliczeniach z urzędem skarbowym może spowodować nieprzyjemne konsekwencje, dlatego osoby nieobeznane z nowymi rozporządzeniami powinny powierzyć rozliczenia pracownikom biura rachunkowego. 

Jak prowadzić księgowość uproszczoną – ryczałt?

Podstawą jest zastosowanie się do nowego wzoru według rozporządzania z 2020 roku. Księgowość uproszczoną można prowadzić w formie elektronicznej lub papierowej.

Co powinna zawierać ewidencja przychodów?

 • Datę wpisu
 • Numer dowodu księgowego będący podstawie tego wpisu
 •  Datę osiągnięcia przychodu.

Przy ryczałcie ewidencjonowanym kwota przychodu jest opodatkowana na podstawie konkretnych stawek od 2 % do 17% (według nowych przepisów, wcześniej 20%). Co wpływa na wysokość stawki opodatkowania na ryczałcie? Od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Limit przychodów to 2000000 euro, a dla przedsiębiorcy oznacza to, że może skorzystać z rozliczeń ryczałtowych, jeżeli w poprzednim roku jego przychody nie przekroczyły tej kwoty. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji każdego roku a zapisy powinny być dokonywane zgodnie z posiadanymi rachunkami, fakturami VAT, paragonami, opisem otrzymanego towaru, dokumentami celnymi. Jeżeli dokonano sprzedaży towaru bez wystawienia faktury, podstawą staje się dowód wewnętrzny.

Pomimo tego, że w ewidencji przychodów koszty nie są ujmowane podatnik ma obowiązek:

 • Przechowywać wszystkie dowody potwierdzające zakup towarów
 • Ewidencjonować środki trwałe a także wartości niematerialne i prawne.  

Co jest najważniejsze przy ryczałcie?

 • Przychody, które są przewidziane w ustawie
 • Koszty, których się nie uwzględnia
 • Podstawa opodatkowania stanowi uzyskany przychód
 • Stawka podatku od 2% do 17%.
 • Podatek dochodowy trzeba zapłacić zawsze, gdy występuje przychód.

Jakie rodzaje ewidencji występują przy ryczałcie? Ewidencja przychodów, środków trwałych, wyposażenia. Jeżeli osoba planująca lub już prowadząca działalność gospodarczą ma jeszcze wątpliwości, co do formy opodatkowania powinna skorzystać z doświadczenia księgowych. Da to znacznie większą szansę na odniesienie sukcesu w swojej branży.

Przedsiębiorca prowadzący swoją działalność gospodarczą według ryczałtu ma obowiązek wyliczenia kwoty podatku do zapłaty. Jest zobligowany do podsumowania przychodów, jakie uzyskał w danym okresie rozliczeniowym np. miesiącu albo kwartale. Uzyskaną kwotę przychodu należy pomniejszyć o wysokość odprowadzonych składek społecznych, obliczyć podatek a następnie uzyskaną kwotę pomniejszyć o składkę zdrowotną. 

Powierzając prowadzenie księgowości uproszczonej w postaci ryczałtu biuru rachunkowemu, przedsiębiorca musi w ciągu 7 dni powiadomić o tym urząd skarbowy.Termin liczy się od daty podpisania umowy z biurem, w takim zgłoszeniu należy wskazać wszystkie jego dane łącznie z adresem gdzie jest przechowywana dokumentacja związana z ewidencją. Rok podatkowy w przypadku ryczałtu jest zamykany PIT-28, który musi być złożony do końca stycznia.

Posted in Bez kategorii.