Pełna księgowość - jak uniknąć?

Pełna księgowość – jak uniknąć?

Pełna księgowość – jak uniknąć? Prowadząc własną firmę trzeba wybrać formę prowadzenia księgowości a musi być ona dostosowana do wielkości firmy i osiąganych przez nią przychodów. Małe i średnie firmy korzystają z księgowości uproszczonej, natomiast większe takie jak spółka z.o.o. z księgowości pełnej. Różnice między nimi są znaczne, rozliczanie przedsiębiorstwa na podstawie książki przychodów i rozchodów, ryczałtu i karty podatkowej jest dużo łatwiejsze i tańsze. Dlatego przedsiębiorcy, który są zobligowani do przejścia na pełną księgowość myślą o tym jak tego uniknąć. Czasami są niestety na to skazani, ponieważ prowadzenie danej formy księgowości jest regulowane przez przepisy prawa rachunkowego.

Pełna księgowość jak uniknąć przejścia na tą formę rozliczeń?

Limit przychodów, którego przekroczenie zobowiązuje przedsiębiorstwa do przejścia na pełną księgowość to uzyskanie w poprzednim roku obrotowym przychodu wyższego niż 2 000 000 euro. Kurs tej waluty jest przeliczany na podstawie średniego kursu NBP, który zostaje ogłoszony w pierwszy dzień roboczy października w danym roku.To właśnie po zmianie limitu, część właścicieli firm jest zmuszonych przejść z uproszczonej księgowości na księgowość pełną. Aby uniknąć rozliczeń na postawie zasad księgowości pełnej nie można przekroczyć wskazanego wyżej limitu.

Każdy przedsiębiorca korzystający z usług biura rachunkowego nie musi zmagać się z takimi problemami, ponieważ księgowi cały czas kontrolują finanse klienta i wiedzą, jakie działania należy podjąć. Dokonują analiz finansowych i przedstawiają ich efekt przedsiębiorcy, który decyduje czy dany próg podatkowy chce przekroczyć. Optymalizacja podatkowa jest możliwa, jeżeli firma spełnia określone wymogi, dlatego warto korzystać ze wsparcia doradcy podatkowego.   

Kto jest zobowiązany do prowadzenia księgowości pełnej?

Do prowadzenia ksiąg handlowych zobligowane są spółki akcyjne, spółki z.o.o. a także komandytowe i komandytowo-akcyjne. Nie mają z tym wspólnego jakiekolwiek limity przychodu. A jak jest w przypadku innych rodzajów działalności. Osoby fizyczne, spółki partnerskie, spółki jawne i cywilne osób fizycznych będą zobowiązane do rozliczeń na podstawie księgowości pełnej, w jednym przypadku. Chodzi o sytuację, gdy ich przychód netto uzyskany ze sprzedaży towarów i operacji finansowych wyniósł, co najmniej 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy. W innej sytuacji, gdy uzyskali przychody niższe prowadzenie księgowości pełnej jest dobrowolne. Jakie przepisy regulują te zasady? Wynika to ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rachunkowości.

Jak przejść na pełną księgowość?

Prowadząc działalność gospodarczą na zasadzie księgi przychodów i rozchodów i stając przed koniecznością przejścia na księgowość pełną przedsiębiorcy muszą spodziewać się konieczności wypełnienia wielu formalności. Ważne! Nie ma możliwości przejście z uproszczonej księgowości na pełną księgowość w czasie trwania roku podatkowego, należy poczekać do początku kolejnego roku obrotowego.

Jakie kroki trzeba podjąć, aby przejść z KPiR na księgowość pełną?

 • Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów, które wiąże się z konieczności wykonania spisu z natury materiałów, towarów, półproduktów itd. a następnie podsumowanie tego w księdze.
 • Przygotowanie polityki rachunkowości przedsiębiorstwa, a powinna ona określać na przykład rok obrotowy, sposób prowadzenia ksiąg, sposoby wyceny aktywów i pasywów. Dokładniej ma to na celu wybór konkretnego programu komputerowego, zasady prowadzenia analityki i klasyfikacji zdarzeń.
 • Otwarcie ksiąg rachunkowych, czyli sporządzenie inwentarza stanowiącego pierwszą księgę i będące podstawą do następnych. Czym jest inwentarz? To inaczej to spis aktywów i pasywów łącznie z ich wyceną.
 • Przygotowanie bilansu otwarcia na bazie przygotowanego inwentarza.

Otwarcie pełnych ksiąg handlowych musi nastąpić w ciągu 15 dni od rozpoczęcia się roku obrotowego (do 15 stycznia). Niezbędna będzie także aktualizacja danych związana z rodzajem prowadzonej ewidencji rachunkowej. Wygodnie jest tego dokonać w CEiDG lub przy użyciu druku NIP-2.

Co trzeba wiedzieć o pełnej księgowości?

To najbardziej złożona metoda rozliczeń przychodów firmy. Inaczej niż w przypadku małej księgowości, każda transakcja musi zostać prawidłowo zarejestrowana. Z czym związana jest taka szczegółowość? Pełna księgowość dedykowana jest dużym przedsiębiorstwom, osiągającym znaczne dochody, obracających znacznymi kwotami. Aby przeciwdziałać nieuczciwym operacjom finansowym, państwo domaga się od przedsiębiorstw lepszej przejrzystości. Do tego celu ma służyć pełna księgowość, z której mogą skorzystać organa państwowe oraz podmioty związane z danym przedsiębiorstwem (inwestorzy, udziałowcy).

Kiedy księgowość pełna jest obowiązkowa?

 • W przypadku spółek handlowych, funduszy celowych i zakładów budżetowych
 • Gdy dana jednostka funkcjonuje na podstawie przepisów np. o obrocie papierami wartościowymi lub zasadach prawa bankowego, przepisów o organizacji itd.
 • W sytuacji, gdy do pełnej księgowość są zobowiązane samorządy
 •  W przypadku oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak widać to nie są proste zasady rozliczeń księgowych, dlatego najlepszym rozwiązanie w przypadku wszystkich firm jest powierzenie prowadzenia księgowości księgowym z biura rachunkowego. 

Kto może prowadzić księgowość?

Kto może prowadzić księgowość?

Kto może prowadzić księgowość? Takie zadania rozliczeniowe może wykonywać zarówno księgowy w firmie jak i biuro rachunkowe. Ponadto posiadając podstawową wiedzę o podatkach można prowadzić księgowość samodzielnie. Wszystko zależy od wybranej formy księgowości, wielkości przedsiębiorstwa i skomplikowania rozliczeń. Na przykład właściciel firmy zobligowany do prowadzenia księgowości pełnej nie będzie miał czasu a pewnie również wiedzy do szczegółowego ewidencjonowania księgowego. Zarządzanie fakturami, rozliczanie podatków a także opracowywania bilansów i sprawozdań wymaga sporo wiedzy. Samodzielnie można prowadzić księgowość posiadając jednoosobową działalność gospodarczą lub rozliczając się z fiskusem, jako osoba prywatna. Chociaż w tym przypadku również wiele osób chętnie korzysta ze wsparcia biura rachunkowego.

Samodzielne prowadzenie księgowości

Aby prowadzić księgowość nie trzeba zdobywać profesjonalnej wiedzy na uczelniach, ale tak naprawdę trzeba posiadać dużą wiedzę, aby dokonywać ewidencji i rozliczeń bez popełniania błędów. Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca może przejąć na siebie obowiązki księgowego i wyliczać podatki, sporządzać deklaracje i kontaktować się z różnymi urzędami. Jak powiadomić organy o samodzielnym prowadzeniu księgowości swojej firmy?To proste, wystarczy podczas rejestrowania firmy na formularzu CEIDG w sekcji o księgowości wpisać dane swojej firmy lub zostawić puste pole. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie zna dobrze zasad prowadzenia księgowości i nie może poświęcić czasu na podążanie za nowymi ustawami i rozporządzeniami powinien skorzystać ze wsparcia księgowych z biura rachunkowego.

Samozatrudnienie a samodzielne prowadzenie księgowości

Jednoosobowa działalność gospodarcza opiera się na prowadzeniu księgowości uproszczonej.Trzeba mieć wiedzę na temat prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, ponieważ jest ona podstawą ewidencjonowania wszystkich działań związanych z rachunkowością. Co będzie zawierała KPiR? Wydatki ponoszone na prowadzeni działalności oraz faktury przychodowe. Ponadto jest to dokument służący do rozliczania amortyzacji maszyn, urządzeń, samochodów, jako środki trwałe. Aby prawidłowo wyliczyć podatki, trzeba też prawidłowo prowadzić księgę. Niektórzy pomagają sobie programami komputerowymi, ale wielu przedsiębiorców, którzy wolą jednak powierzyć prowadzenie księgowości księgowemu z biura rachunkowego i skupić się tylko na rozwijaniu swojego biznesu. Oczywiście prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą można rozliczać się na podstawie karty podatkowej, która jest najprostszym rodzajem księgowości, ale podatnik nie może korzystać z ulg albo wspólnie rozliczać się z małżonkiem.  

Czy prowadzenie księgowości w spółce z.o.o. można prowadzić samodzielnie?

Księgowość w spółce z.o.o. wymaga specjalistycznej wiedzy, więc podejmując się takiego zadania, trzeba zdobyć wiedzę z prawa podatkowego i gospodarczego. Samodzielne prowadzenie ewidencji księgowej jest rzadkością, ponieważ korekta błędów i częste wizyty w urządzenie skarbowym są niezwykle stresujące. Ważne! Do prowadzenia spółki z.o.o. wymagana jest księgowość pełna a to wiąże się z trudniejszymi rozliczeniami operacji sprzedaży i zakupu na rachunkach firmowych.

Księgowanie dotyczy konkretnych kont księgowych, dlatego prowadzenie rachunkowości lepiej powierzyć profesjonalnym księgowym, którzy mają wiedzę o prawidłowym ewidencjonowaniu, przygotowywaniu sprawozdań i bilansów na koniec każdego roku obrotowego. Zdarza się, że duże firmy zatrudniają księgowych lub tworzą działy, które zajmują się księgowaniem dokumentów. Jest to jednak duży koszt i najczęściej praktykowane jest korzystanie z usług biura rachunkowego, które wykonuje wszystkie działania w tym zakresie.  

Zastanawiając się nad opłacalnością samodzielnego prowadzenia księgowości, można stwierdzić, że z jednej strony to oszczędność pieniędzy, ale z drugiej strony do zaniedbywanie swojego biznesu. Pilnując terminów w rachunkowości może zabraknąć czasu na pozyskiwanie klientów i poszerzanie relacji biznesowych.

Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe

Dla kogo korzystne są usługi biura rachunkowego w prowadzeniu księgowości? Najczęściej z jego usług korzystają osoby fizyczne, a także prowadzące jednoosobową działalność, spółki cywilne, jawne, partnerskie a także spółki z.o.o. Księgowi zajmują się zarówno małą księgowości, czyli: księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz księgowością pełną w formie ksiąg handlowych. Prowadzą w imieniu klienta wszelkie rozliczenia podatków z urzędem skarbowym, ZUS. Biuro rachunkowe to także doradztwo podatkowe, które potrzebne jest każdemu przedsiębiorcy oraz osobom fizycznym.

Księgowość prowadzona przez profesjonalistów wiąże się także z możliwością optymalizacji podatkowej i utworzeniem spółki komandytowej. Jakie z tego korzyści? To dobre rozwiązania podatkowe i bark odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki. Specjaliści z biura rachunkowego pomagają przedsiębiorcy w przejściu na spółkę komandytową. Jest wiele usług, które może polecić biuro i wesprzeć właściciela w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ważne jest odbieranie dokumentów od klienta, dzięki czemu nie musi on poświęcać swojego czasu. Doradca podatkowy pomaga wybrać najefektywniejszą metodę opodatkowania, która zależy od uzyskiwanych przychodów i wielkości firmy. Można skorzystać ze wsparcia pracowników biura rachunkowego już na etapie rejestracji firmy a następnie korzystać z pełnej obsługi księgowej. Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z pomocy w obsłudze kadrowo- płacowej, rozliczaniu wynagrodzeń, prowadzeniu akt osobowych itd.  

Jak wybrać księgowość?

Jak wybrać księgowość?

Jak wybrać księgowość? Rozpoczynając swoją przygodę z własnym biznesem trzeba dowiedzieć się jak wybrać księgowość i na co zwrócić uwagę. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wielkości firmy można wybrać odpowiedni sposób rozliczeń. Prowadząc jednoosobową działalność, spółkę cywilną, jawną i partnerską odpowiednia będzie księgowość uproszczona: karta podatkowa, ryczałt, karta podatkowa. Natomiast prowadzenie działalności, jako spółka z.o.o. wymagana będzie księgowość pełna. W pierwszym przypadku można próbować samodzielnie poradzić sobie z prowadzeniem księgowości, ale będzie to wymagało wiedzy o prawie podatkowym i gospodarczym. W drugim przypadku sytuacja jest bardziej złożona i trzeba skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Oczywiście księgowi z biura zajmują się także prowadzeniem księgowości uproszczonej, co pozwoli przedsiębiorcy swobodnie rozwijać działalność gospodarczą.   

Księgowość prowadzona przez biuro rachunkowe – jak wybrać?

Profesjonalne biuro rachunkowe prowadzi kompleksowe usługi księgowe, obsługując wszystkie wymienionej wyżej formy działalności gospodarczej. Wybierając konkretne biuro trzeba zwrócić uwagę na to, czy posiada ubezpieczenie OC, które gwarantuje szybkie egzekwowanie roszczeń i wypłacenie odszkodowania za ewentualne błędy jego pracowników. Każdy właściciel firmy odpowiada za dane znajdujące się w księgach rozliczeniowych, dlatego ważne jest podjęcie współpracy z dobrymi księgowymi. Zakres obsługi jest bardzo ważny podczas wyboru biura rachunkowego.Trzeba sprawdzić, czy spełni ono oczekiwania i zaoferuje kompleksową obsługę księgową i kadrowo płacową. Nie zawsze potrzebny jest tak szeroki zakres czynności, można skorzystać na przykład tylko z wyliczenia podatków i przygotowania deklaracji. A może być też potrzebne rozliczanie dotacji, składanie raportów czy wystawianie faktur. Na pewno ważna jest usługa wsparcia doradcy podatkowego który pomaga wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania.

Pracownicy biura rachunkowego zajmują się:

 • Księgowaniem przychodów i kosztów
 • Ewidencjonowaniem przychodów i rozchodów według dokumentów
 • Sporządzaniem wymaganych deklaracji podatkowych i przekazywaniem ich do stosownych urzędów.

Biuro rachunkowe działające według nowoczesnych zasad, odbiera dokumenty do księgowania od klienta, dokonuje rozliczenia wszystkich rachunków i faktur. Po dokonaniu odpowiednich operacji przedsiębiorca otrzymuje informacje o wysokości podatków i składek na ubezpieczenie do ZUS. Na podstawie analizy finansowej będzie posiadał wiedzę  o sytuacji swojej firmy.

Prowadzenie ewidencji księgowej przez biuro rachunkowe

Obsługa firm przez biuro rachunkowe polega na:

 • Wystawianiu oraz przechowywaniu rachunków i faktur
 • Prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rejestrów środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych
 • Ewidencji wyposażenia, przebiegu pojazdu, rejestrów VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Opracowywanie bilansu finansowego
 • Prowadzeniu rozliczeń z pracownikami
 • Kontakt z urzędami.

Koszty korzystania z usług firmy zewnętrznej są różne. Na ich wysokość wpływają takie czynniki jak: sposób rozliczania firm, ilości księgowanych dokumentów w miesiącu, ilość zatrudnionych pracowników.

Korzyści z prowadzenia księgowości przez firmę zewnętrzną

Zaletami prowadzenia księgowości przez profesjonalistów jest pełna obsługa księgowa, czyli terminowe rozliczenia i przypominanie o zbliżających się terminach płatności. Dobry księgowy wie jak rozliczać sklep spożywczy a jak działalność start-upu. Nie ma problemu z zaksięgowaniem faktur za reklamy na Facebooku czy z Google. Potrafi wyjść poza standardowe rozliczenia, doradzić optymalną formę księgowości i opodatkowania. Na pewno poinformuje, że prowadzenie KPiR dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na opodatkowanie według skali podatkowej lub jako podatek liniowy. Poza tym podatnicy VAT bez względu na formę księgowości, mogą prowadzić także ewidencję VAT. Dlatego konieczne będzie prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży, przy których trzeba uwzględnić podatek VAT. A jest to niezbędne do rozliczeń z fiskusem. Jeżeli przedsiębiorca wykazuje za poprzedni rok obrotowy przychody niższe 2 miliny euro, księgowy doradzi prowadzenie księgowości uproszczonej.

Jak wybrać księgowość z pomocą dobrego księgowego?

Każdy przedsiębiorca prowadząc księgowość w swojej firmie potrzebuje wsparcia w czasie kontroli wykonywanej przez urząd skarbowy. Podczas kontaktu z tym organem trzeba wykazać się wiedzą, odpowiedzieć na wszystkie pytania i wyjaśnić ewentualne nieścisłości. Na wsparcie księgowego można liczyć już na etapie zakładania firmy, przygotowywania odpowiednich dokumentów oraz przy wyborze rodzaju księgowości. Współpraca z księgowym z biura rachunkowego to naprawdę spora oszczędność czasu i pieniędzy. To dużo tańsze rozwiązanie niż zatrudnienie księgowego na etacie. Nie ma problemu ze skontaktowaniem się z pracownikami biura, zawsze udzielą odpowiedzi na zadane pytanie. Biuro rachunkowe sprawuje pieczę nad całą dokumentacją danej firmy, bezpiecznie ją przechowuje przez pięć lat.

Jak prowadzić księgowość na zasadach ogólnych?

Jak prowadzić księgowość na zasadach ogólnych?

Jak prowadzić księgowość na zasadach ogólnych? Z prowadzenia księgowości na zasadach ogólnych korzysta wielu przedsiębiorców i osoby fizyczne, uznając tą formę opodatkowania za najkorzystniejszą. To skala podatkowa przeznaczona dla samozatrudnionych oraz spółek jawnych, cywilnych i partnerskich. Im większe koszty wykazuje podatnik tym mniej zapłaci podatku. Podatek w księgowości ogólnej stanowi procent od dochodu, inaczej mówiąc jest różnicą między wpływami od klientów (przychód) a poniesionymi kosztami wynikającymi z prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenia można prowadzić samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia księgowych z biura rachunkowego, którzy na bieżąco śledzą wszystkie zmiany w prawie podatkowym. 

Czym wyróżnia się księgowość na zasadach ogólnych?

Wybierając opodatkowanie w formie księgowości ogólnej należy prowadzić ewidencję w postaci KPiR (księga przychodów i rozchodów) i dotyczy to w/w spółek i jednoosobowej działalności gospodarczej. Bądź tez w formie ksiąg rachunkowych. Właściciel firmy jest zobligowany do płacenia podatku procentowego od uzyskanego dochodu, który stanowi różnicę między uzyskanym przychodem a poniesionymi kosztami. Wybierając księgowość ogólną podatnik może skorzystać z wielu odliczeń, ulg podatkowych a także rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Jest to także forma odpowiednia dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Na czym polega prowadzenie księgowości na zasadach ogólnych?

Czy można samodzielnie prowadzić księgowość ogólną w swojej firmie? Tak, jeżeli przedsiębiorca posiada wiedzą na temat prawa podatkowego i gospodarczego a także zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli będzie miał czas śledzić wszystkie zmiany zachodzące w ustawach i rozporządzeniach o rachunkowości może prowadzić księgowość samodzielnie. Jeżeli chce poświęcić się zarządzaniu firmą i kontaktom z partnerami biznesowymi i klientami powinien powierzyć prowadzenie ewidencji księgowej biuru rachunkowemu, którego pracownicy znają aktualne przepisy. Popełnianie błędów w wyliczeniach będzie wiązało się z koniecznością nanoszenia korekt i kolejnymi wizytami w urzędzie skarbowym. Z tego powodu, często osoby rozliczające się na zasadach ogólnych zwracają się do księgowych o pomoc.

Co powinna zawierać księga przychodów i rozchodów?

 • Ewidencjonowanie wszelkich operacji sprzedaży, które wynikają z posiadanych rachunków i faktur
 • Rejestrowanie wydatków, jakie ponosi firmą na prowadzenie swojej działalności gospodarczej
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych a także wartości niematerialnych oraz prawnych
 • Ewidencja wyposażenia, przebiegu pojazdu, rejestrów VAT.

Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie księgowości ogólnej mają obowiązek składania deklaracji podatkowych w wyznaczonym terminie.Trzeba poświęcić sporo czasu, aby wypełnić wszystkie wymagania związane z tych rodzajem ewidencjonowania i rozliczania.

Jakie stawki podatkowe występują w księgowości ogólnej?

 • Stawka 17% – przy rocznym dochodzie nie większym niż 85 528 złotych
 • Stawka 32% – przy rocznym dochodzie wyższym niż 85 528 złotych.

Prowadzenie księgowości ogólnej jest korzystne dla podatników:

 • Ponoszących duże koszty uzyskania przychodu
 • Rozpoczynających prowadzenie działalności i pokrywających znaczne koszty na uruchomienie swojej firmy
 • Mogą zapłacić niższy podatek dzięki rozliczeniu się z małżonkiem lub z dzieckiem jako samotny rodzic
 • Konieczność pozyskiwania klientów, co wiąże się z uzyskiwaniem niepewnego przychodu, czyli podatek trzeba zapłacić wówczas, gdy jest osiągnięty przychód
 • A także w sytuacji, gdy mają pewny przychód jak np. przy samozatrudnieniu i zdają sobie sprawę, że nie przekroczą II progu.

Podatnicy, którzy utracili prawo do takich form opodatkowania jak karta podatkowa lub ryczałt mają obowiązek prowadzenia księgowości na zasadach ogólnych – KPiR. Kiedy przedsiębiorca nie może prowadzić księgowości na zasadach ogólnych? Jeżeli przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku przekroczył 2 000 000 euro, będzie musiał prowadzić księgowość pełną to znaczy księgi handlowe.

Trzeba pamiętać, że dokumentację księgową należy przechowywać przez okres pięciu lat. Korzystając z usług biura rachunkowego, wszelkie księgi i rozliczenia będą tam przechowywane. Ważne! Wydatki związane z prowadzeniem księgowości mogą zostać ujęte w kosztach prowadzania firmy, co obniża wysokość podatku dochodowego.

Wsparcie biura rachunkowego w prowadzeniu księgowości ogólnej

Biuro rachunkowe rozlicza osoby i spółki z różnych form prowadzenia księgowości w tym na zasadach ogólnych. Księgowi w imieniu klienta prowadzą ewidencję księgową wszystkich transakcji, które są wpisywane do księgi przychodów i rozchodów albo do ksiąg rachunkowych. Ponadto opracowują roczne deklaracje, wyliczają zaliczki na podatek, stosują odliczenia i ulgi, a także uwzględniają pozostałe źródła dochodu. Biuro rachunkowe zatrudnia doradców podatkowych, którzy na każdym etapie kontrolują wykonywane czynności księgowych a także służą doradztwem obsługiwanym klientom.Trzeba tylko pamiętać, że prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe powinno zostać zgłoszone w urządzenie skarbowym w ciągu 7 dni.

Działalność gospodarcza - jaka księgowość?

Działalność gospodarcza – jaka księgowość?

Działalność gospodarcza – jaka księgowość? Rejestrując działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca staje przed dylematem, jaką księgowość wybrać, która forma będzie najkorzystniejsza. Jest kilka rodzajów prowadzania rozliczeń księgowych, dlatego warto skorzystać z doradcy podatkowego, który wskaże najbardziej optymalny sposób opodatkowania. Inny problem, z jakim zmagają się właściciele firm to czy prowadzić księgowość samodzielnie czy może lepiej będzie skorzystać ze wsparcia biura rachunkowego. Jakie koszty będą wiązały się z usługami księgowych czy jest to konieczne?

Przy działalności gospodarczej, jaka księgowość będzie optymalna?

W Polsce są dwa rodzaje rozliczeń: to znaczy, za pomocą księgowości uproszczonej i księgowości pełnej. Jest to obwarowane wieloma czynnikami, dlatego muszą być dostosowane do sytuacji danej firmy. Mała księgowość, czyli uproszczona cechuje się prostymi metodami obliczania podatku. Natomiast pełna księgowość, to nie tylko dokonywanie wyliczeń, ale także unaocznienie pełnej sytuacji finansowej firmy. W pierwszym przypadku księgowość informuje o dochodach oraz jak wysoki podatek trzeba będzie zapłacić. Drugi przypadek informuje o wysokości uzyskanego zysku, oraz gdzie znajdują się obecnie pieniądze przedsiębiorcy. Biuro rachunkowe zajmuje się prowadzeniem ewidencji księgowych dla małych i średnich firm. Duże przedsiębiorstwa najczęściej otwierają dział księgowości.

Dla jakiego rodzaju działalności gospodarczej odpowiednia jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona polega na gromadzeniu danych finansowych, wymaganych przez prawo gospodarcze do ustalenia zobowiązań podatkowych przedsiębiorców. Z tej formy księgowości najczęściej korzystają małe przedsiębiorstwa. Podstawową funkcją małej księgowości jest wyliczanie należnego podatku.

Według przepisów polskiego prawa podatkowego są 3 formy uproszczonej księgowości:

 • Książka przychodów i rozchodów KPiR- to bardzo popularny sposób wyliczania podatku, a dokładnie podliczenia przychodów i kosztów w księdze a także uiszczeniu podatku od różnicy. Podatek obliczany jest w skali 17% lub 32%, a jest to uzależnione poziomu dochodu, w sytuacji, gdy działalność nie daje zysku nie ma konieczności płacenia podatku. W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym skala wynosi 19%.
 • Ryczałt ewidencjonowany – wiąże się z określonymi limitami, ta forma księgowości uproszczonej wiąże się z wyliczaniem określonej stawki, która zależy od uzyskanego przychodu, lecz z pominięciem kosztów. Korzyścią z tej formy opodatkowania jest fakt, że stawki ryczałtu są niższe niż podstawowe stawki podatku.
 • Karta podatkowa – przeznaczona jest niedużej grupy osób prowadzących działalność gospodarczą, a jest związana z opłacanej stałej kwoty każdego miesiąca. Wysokość stawki podatkowej jest uzależniona od liczby mieszkańców w miejscu, w którym jest ona wykonywana.

Zalety prowadzenia małej księgowości

Najważniejszą zaletą księgowości uproszczonej jest jej prostota i stosunkowo niewielki koszt. Natomiast wadą jest to, że na jej podstawie nie można uzyskać informacji o stanie firmy, poza wysokością podatku i przychodów. Jest to odpowiednia forma dla małych firm, w których, ilość przeprowadzanych transakcji jest stosunkowo mała, ale przedsiębiorca ma świadomość, na czym zarabia, gdzie są jego pieniądze.

Kto musi prowadzić księgowość pełną?

Księgowość pełna to rozbudowany system księgowy, polegający na precyzyjnej ewidencji zdarzeń gospodarczych. Do czego służy? Jest wykorzystywany do analizy i kontroli a także uzyskiwania informacji o sytuacji finansowej firmy zarówno w danym czasie jak też na przestrzeni konkretnego okresu. Na czym polega skrupulatność księgowości pełnej? Księgowi stosują metodę podwójnego zapisu.

Co to oznacza? Dokładnie chodzi o to, że każda transakcja musi pojawić się na dwóch kontach, rejestruje się każdą złotówkę, która przeszła przez przedsiębiorstwo: przelewy z banku, uszkodzenie towaru, wpływy do kasy firmowej, opłacanie faktur za towar, wzięcie kredytu, zakup towaru z odroczoną płatnością, itp. Ewidencjonowane są także transakcje bezgotówkowe, które mogą być widoczne w wynikach finansowych firmy, tzn. utrata wartości środka trwałego czy też konieczność wypłaty odszkodowania.

Kto musi prowadzić księgowość pełną? Każdy przedsiębiorca, który przekroczył w roku poprzednim próg 2 milionów euro. I dotyczy to każdej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Czy są jakieś korzyści z rozliczeń na podstawie pełnej księgowości? Jest on niezbędna do wydajnego zarządzania przedsiębiorstwem, jego stałego rozwoju. Prowadzenie rejestrów jest dość trudne, dlatego powierzane są biuru rachunkowemu. Dzięki temu majątek przedsiębiorcy jest chroniony.

Korzystanie z usług biura rachunkowego

Współpraca z biurem rachunkowym opłaca się każdej firmie bez względu czy jest to mała czy średnia firma. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to kosztowne rozwiązanie, ale w rzeczywistości tak nie jest. Jest to bezpieczna metoda prowadzenia księgowości znacznie odciążająca właściciela firmy. W biurze rachunkowym pracują specjaliści w dziedzinie księgowości, którzy zajmują się nie tylko ewidencją przychodów i rozchodów, ale także sprawami kadrowymi i płacowymi. Ponadto posiadają odpowiednią wiedzą, aby doradzić przedsiębiorcy w sprawie opodatkowania czy też dokumentacji cen transferowych. Obecnie nawet jednoosobowe firmy korzystają z usług biura rachunkowego, ponieważ jest to szansa na efektywny rozwój działalności gospodarczej pod okiem doświadczonych księgowych.

Ile kosztuje uproszczona księgowość?

Ile kosztuje uproszczona księgowość?

Ile kosztuje uproszczona księgowość? Duża grupa osób prowadzących działalność gospodarczą zarówno jednoosobową jak też w formie spółek partnerskich, socjalnych, jawnych i cywilnych decyduje się na prowadzenie księgowości uproszczonej. Czy jest to prosta metoda rozliczeń? Można stwierdzić, że tak, jeżeli ktoś posiada podstawową wiedzę na temat prawa podatkowego i gospodarczego. Jednak większość przedsiębiorców powierza takie czynności księgowym, biuro rachunkowe posiada doświadczenie w prowadzeniu księgowości uproszczeń. Działalność gospodarcza, której przychody nie przekraczają 2 000 000 euro może skorzystać z tej formy rozliczeń. Na księgowość uproszczoną składa się: księga przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtowa i karta podatkowa.

Ile kosztuje uproszczona księgowość?

Uzyskanie odpowiedzi na pytanie wymaga konsultacji z biurem rachunkowym, ponieważ na koszt prowadzenia księgowości uproszczonej składa się np. ilość dokumentów, które muszą zostać zaksięgowane.

Dla przykładu prowadzenie (kwota z VAT):

 • Księgi przychodów i rozchodów do 10 dokumentów – 120,00 zł
 • KPiR do 200 dokumentów – 500,00 zł
 • Ryczałtu do 10 dokumentów – 100 zł
 • Ryczałtu do 50 dokumentów – 150 zł.

Korzystając z pomocy biura rachunkowego poniesione koszty na prowadzenie księgowości uproszczonej szybko się zwrócą, ponieważ usługa świadczona jest kompleksowo. Księgowy pomoże wybrać optymalną formę opodatkowania, co ściśle wiąże się przychodami uzyskiwanymi z prowadzenia swojego biznesu. Księgowość uproszczona jest odpowiednia dla tych osób prowadzących działalność gospodarczą, które uzyskują mniejsze obroty. Dużą zaletą tej formy rozliczeń są proste zasady oraz niska cena obsługi. Obecnie wielu przedsiębiorców decyduje się na ten rodzaj księgowości, ponieważ jej zasady są dość jasno sprecyzowane. 

Czy warto samodzielnie prowadzić księgowość uproszczoną?

Można, jednak trzeba uwzględnić złożoność kwalifikacji dowodów księgowych, jeśli chodzi o opodatkowanie. Podejmując się samodzielnego rozliczania trzeba będzie wyliczać kwoty podatków a także zaliczki na podatek, prowadzić ewidencję. Jeżeli działalność gospodarcza absorbuje wiele czasu, lepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów. Dla osób, które, na co dzień nie posługują się przepisami prawa podatkowego samodzielne prowadzenie księgowości może wiązać się z popełnieniem błędu.Trzeba mieć również na uwadze, stałe śledzenie zmian jak zachodzą w przepisach polskiego prawa gospodarczego i podatkowego.  

Co składa się na prowadzenie księgowości uproszczonej przez biuro rachunkowe?

KPiR oraz ryczałt wiążą się z prowadzeniem:  

 • Księgi przychodów i rozchodów albo też ewidencji ryczałtowej
 • Ewidencji zakupu i sprzedaży dla VAT
 • Ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Rozliczeń z urzędem skarbowym a dokładnie składanie VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE,
 • Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy przed urzędami, w tym urzędem skarbowym
 • Opracowywanie zeznań rocznych
 • Wsparcie przy rejestracji firmy
 • Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • Sprawozdań do GUS oraz NBP.

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów niezbędne są rachunki, faktury, dowody wewnętrzne, których rozliczenie musi być prowadzone każdego miesiąca. Bazując na osiągniętych przychodach oraz kosztach zostanie obliczony dochód stanowiący podstawę do uiszczenia podatku PIT. W przypadku zasad ogólnych będzie to 17% i 32% od osiągniętego dochodu. Inne rodzaje to podatek liniowy 19%.

Kto może rozliczać się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego i KP?

Podatnicy, którzy prowadzą wyznaczone rodzaje działalności gospodarczej i uzyskują dochody w podanych limitach. Co jest podstawą wyliczenia podatku? W zależności od rodzaju prowadzonej działalności może być w granicach od 2% do 20% uzyskanych przychodów. Jakie dokumenty są niezbędne? Zapisy z kas fiskalnych oraz faktury. Ważne! Rozliczanie według ryczałtu to brak obowiązku prowadzenia ewidencji kosztów. Dlaczego? Nie mają one znaczenia przy wymiarze podatku. Natomiast karta podatkowa (KP) w księgowości uproszczonej jest odpowiednia dla określonej grupy osób prowadzących działalność gospodarczą. W tym przypadku stawka opodatkowania jest stała i nie ma nic wspólnego z uzyskanych przychodem.

Dlaczego wsparcie księgowych jest tak pomocne?

Prowadzenie biznesu bez konieczności zapoznawania się z wieloma nowelizacjami prawa daje swobodę działania podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Skupienie się nad rozwojem swojej firmy i powierzenie obowiązku prowadzenia księgowości uproszczonej pracownikom biura rachunkowego jest dobrym rozwiązaniem. Księgowi prowadzą monitorowanie terminów rozliczeń, limitów, których nie można przekroczyć. A także innych czynników, które mogłyby mieć wpływ na uzyskanie bądź też utracenie prawa do wymienionych rodzajów opodatkowania. Prawidłowość prowadzenia rozliczeń z US polega na bieżącym kontrolowaniu poprawności faktur, które są wystawiane i otrzymywane. Koszt prowadzenia księgowości uproszczonej w stosunku do uzyskiwanych korzyści jest naprawdę niewielki.

Samozatrudnienie - jak prowadzić księgowość?

Samozatrudnienie – jak prowadzić księgowość?

Samozatrudnienie – jak prowadzić księgowość? Czy samozatrudnienie do dobry sposób na udany biznes? Tak, to dobra ścieżka rozwoju kariery zawodowej a także sprawdzona metoda na wyjście z bezrobocia.Trzeba jednak zmierzyć się z księgowością, która jest podstawą prowadzenia i prosperowania każdego przedsiębiorstwa. Jeżeli księgi będą prowadzone samodzielnie to także oszczędności. Niektórym wystarczy dobry program komputerowy, zapoznanie się z podstawami przepisów podatkowych i księgowych. Potrzebna jest również wiedza na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Aby jednak, nie zgłębiać się w tajniki tych zagadnień prościej będzie samozatrudnionemu powierzyć prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu.

Jakie formalności wiążą się z samodzielnym prowadzeniem księgowości przy samozatrudnieniu?

Przy składaniu wniosku CEIDG-1 pojawi się zapytanie o kwestie odnoszące się do prowadzenia księgowości. Trzeba podać, kto będzie zajmował się ewidencjonowaniem, wskazać adres, pod którym będzie znajdowała się cała dokumentacja księgowa firmy. Osoby, które wcześniej prowadziły już jednoosobową działalność i korzystały z usług biura rachunkowego muszą uaktualnić wniosek. Ważne!Takie zmiany powinny być wykonane w ciągu siedmiu dni od ich zaistnienia.

Jakie obowiązki w zakresie księgowości będą ciążyły na samozatrudnionym?

Jest to całkowicie zależne od wybranej formy opodatkowania. A dokładnie chodzi czy będzie to:

 • Księga przychodów i rozchodów – ewidencjonowanie sprzedanych towarów lub usług oraz wydatków poniesionych przez firmę
 • Ryczałt ewidencjonowany – księgowanie przychodów z działalności
 • Karta podatkowa – stałe opodatkowanie.

Wymienione formy opodatkowania należą do małej księgowości a dokładniej do księgowości uproszczonej.

Prowadząc samodzielnie księgowość samozatrudniony będzie zobowiązany do prowadzenia:

 • Jeżeli będzie czynnym podatnikiem VAT – rejestry VAT
 • Ewidencję środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych, ale odnosi się to zakupów, których wartość przekracza 3,5 tys. złotych.
 • Ewidencji wyposażenia i ma związek z wyposażeniem, którego wartość jest wyższa niż 1,5 tys. złotych.
 • Ewidencji przebiegu pojazdu i dotyczy wykorzystywania samochodu prywatnego do zadań, które wiążą się z prowadzeniem firmy.

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek wywiązywania się w wyznaczonych terminach z obliczania i płacenia podatków oraz prawidłowego przechowywania dokumentacji księgowej.Trzeba przestudiować kilka wartościowych książek i wybrać optymalny program komputerowy do księgowości.

Korzyści z pomocy programu online

Prowadząc samodzielnie księgowość swojej jednoosobowej firmy trzeba wspierać się programem komputerowym. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego stresu z popełnionego błędu i płacenia kar finansowych. Można zautomatyzować proces księgowy i mieć pewność trafnych rozliczeń. Przy dobrym programie przedsiębiorca musi jedynie dokonać wprowadzenia dokumentów księgowych do systemu.

Na tej podstawie program prowadzi ewidencję, księgi, wylicza sumy podatków, które trzeba zapłacić a także przygotowuje deklaracje podatkowe. Wszystko wydaje się proste, ale po drodze można natknąć się na zawiłości. Aby tego uniknąć można powierzyć prowadzenie księgowości księgowym z biura rachunkowego, którzy są biegli w rozliczaniu każdej wymienionej formy opodatkowania. Zero stresu, czystość w dokumentach i terminowe rozliczenia z urzędem skarbowym, ZUS oraz innymi urzędami.

Czy fakturowanie elektroniczne jest proste?

Aby prosto udokumentować przychody warto skorzystać z elektronicznego wystawiania faktur. Ponadto przedsiębiorca będzie miał szybki dostęp do dokumentów księgowych, ograniczenie kosztów i na pewno znaczną oszczędność czasu. Osoba samozatrudniona i prowadząca księgowość korzystająca z tego sposobu wystawiania faktur musi przestrzegać ważnych zasad:

 • Każda faktura za sprzedaż musi zostać zapisana w programie: dokumenty wystawione poprzez program a także te wprowadzane osobno.
 • Przychód musi być rozliczany zgodnie z datą, kiedy produkt został dostarczony lub wykonano daną usługę. Pozwoli to uniknąć korekt które trzeba było wystawić w sytuacji późniejszego rozliczenia.

Rozliczenia przy samozatrudnieniu

Przy jednoosobowej działalności i prowadzeniu księgowości bardzo ważny jest dzień rozliczenia miesiąca bądź też kwartału. Aby prawidłowo rozliczyć się z konkretnymi urzędami trzeba wykonać następujące działania:

 • Do programu należy wprowadzić wszystkie poniesione koszty
 • Wydrukować prowadzone księgi przychodów i rozchodów
 • Uregulować kwoty podatków
 • Odprowadzić w terminie zaliczki na podatek dochodowy (do 20 dnia kolejnego miesiąca)
 • Odprowadzić należności za składki ZUS (do 10 dnia kolejnego miesiąca, jeżeli nie ma zatrudnionych)
 • Uregulować podatek VAT i przedłożyć deklaracje VAT-7 (do 25 dnia kolejnego miesiąca).

Kiedy należy dokonać rozliczenia miesiąca lub kwartału?

Można tego dokonać w dowolnym dniu, który poprzedza termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy (do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie). Jeżeli prowadzona jest prosta jednoosobowa działalność gospodarcza, można pokusić się o samodzielne prowadzenie księgowości. Jednak napotykając trudności, lepiej nie brnąć dalej i udać się do biura rachunkowego. Dzięki doświadczonym księgowym wszystkie rozliczenia księgowe staną się proste.To niedrogie rozwiązanie, a z jego pomocą można zdjąć z siebie spory ciężar obowiązków związanych z prawidłowymi rozliczeniami z urzędami.

Kiedy pełna księgowość a książka przychodów i rozchodów?

Kiedy pełna księgowość a książka przychodów i rozchodów?

Kiedy pełna księgowość a książka przychodów i rozchodów? Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie ściśle wiąże się z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Właściciel firmy może skorzystać z uproszczonej księgowości i rozliczać się według księgi przychodów i rozchodów lub księgowości pełnej i prowadzić rozliczenia na podstawie ksiąg handlowych. Wybór najlepszej formy jest na pewno trudny, wymaga znajomości zapisów polskiego prawa podatkowego i gospodarczego. Jeżeli przedsiębiorca jest laikiem w tej dziedzinie powinien powierzyć prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu, dzięki czemu uniknie błędów, niedotrzymania terminów oraz innych problemów.

Kiedy zdecydować się na księgę przychodów i rozchodów?

KPiR należy do form księgowości uproszczonej, jej prowadzenie jest dość proste dla osób, które znają podstawy rozliczeń firm. Jeżeli nie, mogą zawsze skorzystać z usług biura rachunkowego, trzeba tylko gromadzić dokumenty zakupu i sprzedaży. Księgowy poinformuje o sposobie rozliczeń oraz ich podstawie.To księgowość odpowiednia dla jednoosobowych działalności gospodarczą lub spółek: cywilna i jawna osób fizycznych, partnerska, socjalna. Z księgowości uproszczonej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali przychód mniejszy niż 2 000 000 euro.  

Księgowość uproszczona a księgi rozchodów i przychodów

Zaletą rozliczeń na podstawie KPiR są proste zestawienia przychodów i kosztów. Co przedstawia księga przychodów i rozchodów? Majątek firmy, który jest podawany wybiórczo, nie ma informacji o źródłach finansowania, na które składa się własny kapitał, kredyty i pożyczki.

W przypadku majątku przedsiębiorstwa do obowiązkowych ewidencji należy:

 • Środki trwałe podlegające amortyzacji.
 • Wyposażenie, to znaczy urządzenia o niższej wartości.

W księdze i prowadzonych ewidencjach nie ma danych o takich elementach majątku jak:

 • Należności handlowe
 • Zobowiązania handlowe
 • Zapasy magazynowe.

Przedsiębiorstwa będące podatnikami VAT, są zobowiązane do ewidencji VAT, a dokładnie chodzi o korzystanie z prywatnego samochodu tzw. ewidencji przebiegu. Ważną zaletą księgowości uproszczonej jest niski koszt usług biura rachunkowego, które prowadzi rozliczenia według KPiR. Najczęściej jest on uzależniony dla wykonanych operacji księgowych oraz ich skomplikowania. Każdy przedsiębiorca, który pragnie skoncentrować się na budowaniu potencjału swojej firmy powinien przekazać prowadzenie księgowości w ręce profesjonalistów. To nie znaczy, że nie warto znać podstaw tzw. małej księgowości, taka wiedza jest niesłychanie przydatna przy rozmowach biznesowych i wykonywaniu analiz finansowych.

Przychody z działalności firmy muszą być zaliczone do konkretnej kategorii:

 • Wartości sprzedanych towarów i usług
 • Pozostałe przychody.

Na rozchody natomiast składają się następujące elementy:

 • Koszty poniesione na wynagrodzenia dla pracowników oraz pozostałe
 • Zakup materiałów i towarów na podstawie cen zakupu łącznie z ich kosztami ubocznymi.

Pełna księgowość – księgi handlowe, dla kogo jest przeznaczona

Firmy będące spółkami z.o.o., spółkami cywilnymi, komandytowymi i komandytowo-akcyjnymi prowadzą księgowość na podstawie ksiąg handlowych, czyli tzw. księgowość pełna. Obowiązek księgowości pełnej ciąży na właścicielach, którzy uzyskali przychody (netto) wyższe niż 2 000 000 euro.To jest trudna dziedzina rachunkowości i jej prowadzenie jest powierzane księgowym z biura rachunkowego. Dlaczego? Rzetelne prowadzenie ksiąg wymaga specjalnej wiedzy i zachowania wszelkich standardów księgowych, które wynikają z różnych ustaw, interpretacji i rozporządzeń. Księgowość pełna zapewnia znacznie więcej informacji na temat działalności danej firmy.

Ewidencja KPiR przychodów i kosztów to jak rachunek zysków i strat powstający na bazie ksiąg rachunkowych. Natomiast bilans uzyskiwany na podstawie pełnej księgowości, dostarcza dość szczegółowych danych na temat majątku trwałego i obrotowego (np. należności, gotówka). Ponadto uwidacznia poziom źródeł finansowania firmy, chociażby. ZUS, VAT.

Ważne dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca, który korzystał z KPiR (księgowość uproszczona) a przekroczył powyższy limit w poprzednim roku lub zamierza prowadzić jedną z w/w spółek będzie zmuszony do prowadzenia księgowości pełnej. Nakłada to na przedsiębiorcę więcej obowiązków wynikających z ewidencji wykonywanych w firmie operacji gospodarczych.

Dokładne księgi rachunkowe muszą zawierać:  

 • Księga główna i pomocnicza
 • Dzienniki
 • Ewidencję obrotów oraz sald kont zarówno z księgi głównej jak i pomocniczej    
 • Wykaz wszystkich pasywów i aktywów.

Innym obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorcę będzie opracowanie sprawozdań finansowych. A składa się na nie: rachunek zysków oraz strat, bilans, dodatkowe dane mające znaczenie dla tego sprawozdania.

Która z form księgowości jest korzystniejsza?

Księga przychodów i rozchodów jest prosta i łatwiejsza w prowadzeniu, dlatego koszt skorzystania z usługi biura rachunkowego będzie niższy. Jednak skorzystanie z KPiR jest obwarowane pewnymi czynnikami. Na korzyść prowadzenia księgowości pełnej przemawia fakt, że księgi rachunkowe oparte są na znacznie dokładniejszej dokumentacji a to powoduje, że właściciel firmy posiada wyraźniejszy obraz sytuacji swojego przedsiębiorstwa i może efektywniej zarządzać.

Jaka księgowość na ryczałcie?

Jaka księgowość na ryczałcie?

Jaka księgowość na ryczałcie? Ryczałt ewidencjonowany należy do księgowości uproszczonej, podstawą rozliczeń od działalności gospodarczej jest opłacanie podatku od przychodu. Nie można dokonać pomniejszania przychodu o koszty wynikające z jego uzyskania. Kto może skorzystać z księgowości uproszczonej – ryczałtu ewidencjonowanego? Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, jako: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i socjalne. Korzyścią dla przedsiębiorców którzy korzystają z tej formy rozliczeń są niskie stawki podatku i proste ewidencje podatkowe. Wadą ryczałtu jest niemożność wspólnego rozliczania się z małżonkiem, nie mogą również skorzystać z niego osoby samotnie wychowujące dziecko.

Uproszczona księgowość na ryczałcie

Ewidencję przychodów mogą prowadzić przedsiębiorcy, którzy składając wniosek CEIDG-1 wskazali, że wybierają opodatkowanie na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, co do sposobu opodatkowania najlepiej skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Księgowy po przeanalizowaniu rodzaju prowadzonej księgowości doradzi najkorzystniejszy sposób opodatkowania. Czy są ograniczenia przy wyborze rozliczenia na ryczałcie?Tak, nie każdy przedsiębiorca może korzystać z księgowości uproszczonej w formie ryczałtu ewidencjonowanego.   

Jakie firmy nie mogą skorzystać z ryczałtu?

 • Apteki
 • Firmy sprzedające artykuły samochodowe
 • Handel dewizami
 • Lombardy
 • Kantory
 • Prowadzące wytwarzanie produktów z akcyzą i wiele innych.

Jakie firmy są uprawnione do skorzystania z opodatkowania ryczałtem?

 • Przedsiębiorcy prowadzący punkty gastronomiczne
 • Firmy budowlane
 • Lekarz, stomatolog, tłumacz i wiele innych wolnych zawodów
 • Pośrednicy handlowi
 • Osoby prowadzące firmę zajmującą się wynajmem samochodów osobowych.

Aby poznać wszystkie rodzaje firm, które mają ustawowo zabronione skorzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego trzeba zapoznać się z załącznikiem nr 2 do ustawy o ryczałcie. Z pozoru księgowość uproszczona wydaje się prostym sposobem rozliczeń jednak zagłębiając się w szczegóły ryczałtu można natrafić na wiele niuansów. Popełnienie błędu przy rozliczeniach z urzędem skarbowym może spowodować nieprzyjemne konsekwencje, dlatego osoby nieobeznane z nowymi rozporządzeniami powinny powierzyć rozliczenia pracownikom biura rachunkowego. 

Jak prowadzić księgowość uproszczoną – ryczałt?

Podstawą jest zastosowanie się do nowego wzoru według rozporządzania z 2020 roku. Księgowość uproszczoną można prowadzić w formie elektronicznej lub papierowej.

Co powinna zawierać ewidencja przychodów?

 • Datę wpisu
 • Numer dowodu księgowego będący podstawie tego wpisu
 •  Datę osiągnięcia przychodu.

Przy ryczałcie ewidencjonowanym kwota przychodu jest opodatkowana na podstawie konkretnych stawek od 2 % do 17% (według nowych przepisów, wcześniej 20%). Co wpływa na wysokość stawki opodatkowania na ryczałcie? Od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Limit przychodów to 2000000 euro, a dla przedsiębiorcy oznacza to, że może skorzystać z rozliczeń ryczałtowych, jeżeli w poprzednim roku jego przychody nie przekroczyły tej kwoty. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji każdego roku a zapisy powinny być dokonywane zgodnie z posiadanymi rachunkami, fakturami VAT, paragonami, opisem otrzymanego towaru, dokumentami celnymi. Jeżeli dokonano sprzedaży towaru bez wystawienia faktury, podstawą staje się dowód wewnętrzny.

Pomimo tego, że w ewidencji przychodów koszty nie są ujmowane podatnik ma obowiązek:

 • Przechowywać wszystkie dowody potwierdzające zakup towarów
 • Ewidencjonować środki trwałe a także wartości niematerialne i prawne.  

Co jest najważniejsze przy ryczałcie?

 • Przychody, które są przewidziane w ustawie
 • Koszty, których się nie uwzględnia
 • Podstawa opodatkowania stanowi uzyskany przychód
 • Stawka podatku od 2% do 17%.
 • Podatek dochodowy trzeba zapłacić zawsze, gdy występuje przychód.

Jakie rodzaje ewidencji występują przy ryczałcie? Ewidencja przychodów, środków trwałych, wyposażenia. Jeżeli osoba planująca lub już prowadząca działalność gospodarczą ma jeszcze wątpliwości, co do formy opodatkowania powinna skorzystać z doświadczenia księgowych. Da to znacznie większą szansę na odniesienie sukcesu w swojej branży.

Przedsiębiorca prowadzący swoją działalność gospodarczą według ryczałtu ma obowiązek wyliczenia kwoty podatku do zapłaty. Jest zobligowany do podsumowania przychodów, jakie uzyskał w danym okresie rozliczeniowym np. miesiącu albo kwartale. Uzyskaną kwotę przychodu należy pomniejszyć o wysokość odprowadzonych składek społecznych, obliczyć podatek a następnie uzyskaną kwotę pomniejszyć o składkę zdrowotną. 

Powierzając prowadzenie księgowości uproszczonej w postaci ryczałtu biuru rachunkowemu, przedsiębiorca musi w ciągu 7 dni powiadomić o tym urząd skarbowy.Termin liczy się od daty podpisania umowy z biurem, w takim zgłoszeniu należy wskazać wszystkie jego dane łącznie z adresem gdzie jest przechowywana dokumentacja związana z ewidencją. Rok podatkowy w przypadku ryczałtu jest zamykany PIT-28, który musi być złożony do końca stycznia.

Własna firma jak prowadzić księgowość?

Własna firma – jak prowadzić księgowość?

Własna firma – jak prowadzić księgowość? Wiele osób rejestrujących własną firmę zastanawia się jak prowadzić księgowość? Samodzielne pełnienie tej trudnej roli ogranicza koszty prowadzenia firmy, jednak jednocześnie może powodować wiele niedogodności. Z tego powodu dużo lepszym rozwiązaniem jest powierzenie księgowości uproszczonej lub księgowości pełnej księgowym z biura rachunkowego. Brak zaległości, przejrzysta dokumentacji i aktualna wiedza o finansach przedsiębiorstwa to atuty profesjonalistów. Rzetelne wywiązywanie z rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS jest bardzo ważne podczas rozwoju firmy i ubieganie się kredyty. Warto o tym pamiętać, podejmując decyzję o rodzaju prowadzeni księgowości.

Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Pierwszy krok to zgłoszenie działalności do CEIDG za pomocą odpowiedniego wniosku. Niezbędne informacje do naniesienia to: podmiot prowadzący księgowość, a możliwości jest kilka:

 • Samodzielne prowadzenia księgowości z dokładną ewidencją
 • Powierzenie księgowości biuru rachunkowemu
 • Zatrudnienie w firmie księgowego.

Duże przedsiębiorstwa zatrudniają księgowych i tworzą specjalny dział, ale to kosztowne przedsięwzięcie. Samodzielne prowadzenie księgowości jest możliwe dla bardzo kreatywnych biznesmenów, którzy stale śledzą zmiany w przepisach podatkowych i gospodarczych. Dotyczy to najczęściej księgowości uproszczonej, czyli: księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego i księgi podatkowej. Z tej formy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku rozliczeniowym osiągnęli przychody mniejsze niż 2 000 000 euro. Jednak prowadzenie księgowości pełnej to już sztuka i duża wiedza z zakresu rozliczeń, ewidencjonowania, monitorowania przychodów i rozchodów. W takim przypadku samodzielne prowadzenie księgowości jest nawet niewskazane. 

Samodzielne prowadzenie księgowości a podatek dochodowy

Na podstawie książki przychodów i rozchodów przedsiębiorca będzie mógł wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy. Jakie zdarzenia w firmie podlegają ewidencji KPiR?

 • Przychody, jakie uzyskał przedsiębiorca ze sprzedaży a także z innych źródeł które są związane z prowadzoną działalnością
 • Zakup towarów i materiałów
 • Inne koszty wiążące się z prowadzeniem firmy.

Prowadząc swoją firmę należy na koniec miesiąca przygotować wydruk wszystkich zapisów, jakie zostały dokonane. Wymogiem jest zastosowanie się do odpowiedniego wzoru z załącznika nr 1 który można znaleźć w rozporządzeniu odnośnie prowadzenia KPiR.

Prowadzenie księgowości a podatek VAT

W niektórych przypadkach przedsiębiorcy są zwolnienie z konieczności rejestracji do podatku VAT. Jednak wielu właścicieli firm jest zobowiązanych do takiej rejestracji i stają się czynnymi podatnikami VAT. Aby prawidłowo prowadzić księgowość, trzeba od razu po założeniu firmy dowiedzieć się czy prowadzona działalność gospodarcza podlega zwolnieniu z VAT, czy taki obowiązek jest bezwzględny.

Właściwy program księgowy wsparciem dla przedsiębiorcy

Korzystając z naprawdę dobrego programu księgowego łatwiej będzie wywiązać się z obowiązków składania rzetelnych rozliczeń. W czym pomoże taki program? Prowadzenie dokumentacji takiej jak:

 • Rejestry VAT
 • Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencje kilometrówki, czyli przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT.
 • Ważne dla przedsiębiorcy! Dokumenty księgowe trzeba przechowywać przez 5 lat.

Samodzielne prowadzenie księgowości to szereg obowiązków takich jak:

 • Odprowadzanie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy
 • Terminowe składanie deklaracji na podatek VAT i odprowadzanie odpowiedniej kwoty
 • Opłacanie w terminie należnych składek ZUS
 • Przechowywanie KPiR.

Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe

Zarówno księgowość uproszczona jak i księgowość pełna na podstawie ksiąg handlowych może być prowadzona przez biuro rachunkowe.Trzeba tylko w ciągu 7 dni od zawarcia umowy z biurem powiadomić o tym adekwatny urząd skarbowy. Jakie zadania wykonuje biuro rachunkowe na rzecz przedsiębiorcy? Wszystkie działania, które przedsiębiorca wykonywał samodzielnie, czyli prowadzenie KPiR, rozliczenia dotyczące ryczałtu lub karty podatkowej. W przypadku księgowości pełnej księgowy zajmie się prowadzeniem księgi handlowej, jak również zakładowym planem kont i szczegółowym audytem wykonywanych rozliczeń księgowych. Do obowiązków biura rachunkowego należą również roczne sprawozdania dla przedsiębiorcy oraz do GUS i NBP.

Przed rozpoczęciem współpracy z biurem rachunkowym zawsze odbywa się wstępna konsultacja, podczas której księgowy zapoznaje się z rodzajem prowadzonej działalności danej firmy i uzależnia prowadzenie księgowości od kierunku, jaki został już obrany. Korzyścią dla przedsiębiorcy korzystającego z profesjonalnej pomocy jest dopasowanie formy rozliczeń do specyfiki danej działalności, co przekłada się na obniżenie podatków. Reprezentowanie klienta przed różnymi organami pozwala oszczędzić czas i spokojnie prowadzić rozmowy z kontrahentami. Oszczędzanie na dobrej księgowości to nieodpowiedzialny krok, dlatego warto szukać biura rachunkowego które spełni wszelkie oczekiwania przedsiębiorcy.