Ile kosztuje uproszczona księgowość?

Ile kosztuje uproszczona księgowość?

Ile kosztuje uproszczona księgowość? Duża grupa osób prowadzących działalność gospodarczą zarówno jednoosobową jak też w formie spółek partnerskich, socjalnych, jawnych i cywilnych decyduje się na prowadzenie księgowości uproszczonej. Czy jest to prosta metoda rozliczeń? Można stwierdzić, że tak, jeżeli ktoś posiada podstawową wiedzę na temat prawa podatkowego i gospodarczego. Jednak większość przedsiębiorców powierza takie czynności księgowym, biuro rachunkowe posiada doświadczenie w prowadzeniu księgowości uproszczeń. Działalność gospodarcza, której przychody nie przekraczają 2 000 000 euro może skorzystać z tej formy rozliczeń. Na księgowość uproszczoną składa się: księga przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtowa i karta podatkowa.

Ile kosztuje uproszczona księgowość?

Uzyskanie odpowiedzi na pytanie wymaga konsultacji z biurem rachunkowym, ponieważ na koszt prowadzenia księgowości uproszczonej składa się np. ilość dokumentów, które muszą zostać zaksięgowane.

Dla przykładu prowadzenie (kwota z VAT):

 • Księgi przychodów i rozchodów do 10 dokumentów – 120,00 zł
 • KPiR do 200 dokumentów – 500,00 zł
 • Ryczałtu do 10 dokumentów – 100 zł
 • Ryczałtu do 50 dokumentów – 150 zł.

Korzystając z pomocy biura rachunkowego poniesione koszty na prowadzenie księgowości uproszczonej szybko się zwrócą, ponieważ usługa świadczona jest kompleksowo. Księgowy pomoże wybrać optymalną formę opodatkowania, co ściśle wiąże się przychodami uzyskiwanymi z prowadzenia swojego biznesu. Księgowość uproszczona jest odpowiednia dla tych osób prowadzących działalność gospodarczą, które uzyskują mniejsze obroty. Dużą zaletą tej formy rozliczeń są proste zasady oraz niska cena obsługi. Obecnie wielu przedsiębiorców decyduje się na ten rodzaj księgowości, ponieważ jej zasady są dość jasno sprecyzowane. 

Czy warto samodzielnie prowadzić księgowość uproszczoną?

Można, jednak trzeba uwzględnić złożoność kwalifikacji dowodów księgowych, jeśli chodzi o opodatkowanie. Podejmując się samodzielnego rozliczania trzeba będzie wyliczać kwoty podatków a także zaliczki na podatek, prowadzić ewidencję. Jeżeli działalność gospodarcza absorbuje wiele czasu, lepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów. Dla osób, które, na co dzień nie posługują się przepisami prawa podatkowego samodzielne prowadzenie księgowości może wiązać się z popełnieniem błędu.Trzeba mieć również na uwadze, stałe śledzenie zmian jak zachodzą w przepisach polskiego prawa gospodarczego i podatkowego.  

Co składa się na prowadzenie księgowości uproszczonej przez biuro rachunkowe?

KPiR oraz ryczałt wiążą się z prowadzeniem:  

 • Księgi przychodów i rozchodów albo też ewidencji ryczałtowej
 • Ewidencji zakupu i sprzedaży dla VAT
 • Ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Rozliczeń z urzędem skarbowym a dokładnie składanie VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE,
 • Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy przed urzędami, w tym urzędem skarbowym
 • Opracowywanie zeznań rocznych
 • Wsparcie przy rejestracji firmy
 • Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • Sprawozdań do GUS oraz NBP.

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów niezbędne są rachunki, faktury, dowody wewnętrzne, których rozliczenie musi być prowadzone każdego miesiąca. Bazując na osiągniętych przychodach oraz kosztach zostanie obliczony dochód stanowiący podstawę do uiszczenia podatku PIT. W przypadku zasad ogólnych będzie to 17% i 32% od osiągniętego dochodu. Inne rodzaje to podatek liniowy 19%.

Kto może rozliczać się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego i KP?

Podatnicy, którzy prowadzą wyznaczone rodzaje działalności gospodarczej i uzyskują dochody w podanych limitach. Co jest podstawą wyliczenia podatku? W zależności od rodzaju prowadzonej działalności może być w granicach od 2% do 20% uzyskanych przychodów. Jakie dokumenty są niezbędne? Zapisy z kas fiskalnych oraz faktury. Ważne! Rozliczanie według ryczałtu to brak obowiązku prowadzenia ewidencji kosztów. Dlaczego? Nie mają one znaczenia przy wymiarze podatku. Natomiast karta podatkowa (KP) w księgowości uproszczonej jest odpowiednia dla określonej grupy osób prowadzących działalność gospodarczą. W tym przypadku stawka opodatkowania jest stała i nie ma nic wspólnego z uzyskanych przychodem.

Dlaczego wsparcie księgowych jest tak pomocne?

Prowadzenie biznesu bez konieczności zapoznawania się z wieloma nowelizacjami prawa daje swobodę działania podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Skupienie się nad rozwojem swojej firmy i powierzenie obowiązku prowadzenia księgowości uproszczonej pracownikom biura rachunkowego jest dobrym rozwiązaniem. Księgowi prowadzą monitorowanie terminów rozliczeń, limitów, których nie można przekroczyć. A także innych czynników, które mogłyby mieć wpływ na uzyskanie bądź też utracenie prawa do wymienionych rodzajów opodatkowania. Prawidłowość prowadzenia rozliczeń z US polega na bieżącym kontrolowaniu poprawności faktur, które są wystawiane i otrzymywane. Koszt prowadzenia księgowości uproszczonej w stosunku do uzyskiwanych korzyści jest naprawdę niewielki.

Posted in Bez kategorii.