Samozatrudnienie - jak prowadzić księgowość?

Samozatrudnienie – jak prowadzić księgowość?

Samozatrudnienie – jak prowadzić księgowość? Czy samozatrudnienie do dobry sposób na udany biznes? Tak, to dobra ścieżka rozwoju kariery zawodowej a także sprawdzona metoda na wyjście z bezrobocia.Trzeba jednak zmierzyć się z księgowością, która jest podstawą prowadzenia i prosperowania każdego przedsiębiorstwa. Jeżeli księgi będą prowadzone samodzielnie to także oszczędności. Niektórym wystarczy dobry program komputerowy, zapoznanie się z podstawami przepisów podatkowych i księgowych. Potrzebna jest również wiedza na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Aby jednak, nie zgłębiać się w tajniki tych zagadnień prościej będzie samozatrudnionemu powierzyć prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu.

Jakie formalności wiążą się z samodzielnym prowadzeniem księgowości przy samozatrudnieniu?

Przy składaniu wniosku CEIDG-1 pojawi się zapytanie o kwestie odnoszące się do prowadzenia księgowości. Trzeba podać, kto będzie zajmował się ewidencjonowaniem, wskazać adres, pod którym będzie znajdowała się cała dokumentacja księgowa firmy. Osoby, które wcześniej prowadziły już jednoosobową działalność i korzystały z usług biura rachunkowego muszą uaktualnić wniosek. Ważne!Takie zmiany powinny być wykonane w ciągu siedmiu dni od ich zaistnienia.

Jakie obowiązki w zakresie księgowości będą ciążyły na samozatrudnionym?

Jest to całkowicie zależne od wybranej formy opodatkowania. A dokładnie chodzi czy będzie to:

 • Księga przychodów i rozchodów – ewidencjonowanie sprzedanych towarów lub usług oraz wydatków poniesionych przez firmę
 • Ryczałt ewidencjonowany – księgowanie przychodów z działalności
 • Karta podatkowa – stałe opodatkowanie.

Wymienione formy opodatkowania należą do małej księgowości a dokładniej do księgowości uproszczonej.

Prowadząc samodzielnie księgowość samozatrudniony będzie zobowiązany do prowadzenia:

 • Jeżeli będzie czynnym podatnikiem VAT – rejestry VAT
 • Ewidencję środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych, ale odnosi się to zakupów, których wartość przekracza 3,5 tys. złotych.
 • Ewidencji wyposażenia i ma związek z wyposażeniem, którego wartość jest wyższa niż 1,5 tys. złotych.
 • Ewidencji przebiegu pojazdu i dotyczy wykorzystywania samochodu prywatnego do zadań, które wiążą się z prowadzeniem firmy.

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek wywiązywania się w wyznaczonych terminach z obliczania i płacenia podatków oraz prawidłowego przechowywania dokumentacji księgowej.Trzeba przestudiować kilka wartościowych książek i wybrać optymalny program komputerowy do księgowości.

Korzyści z pomocy programu online

Prowadząc samodzielnie księgowość swojej jednoosobowej firmy trzeba wspierać się programem komputerowym. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego stresu z popełnionego błędu i płacenia kar finansowych. Można zautomatyzować proces księgowy i mieć pewność trafnych rozliczeń. Przy dobrym programie przedsiębiorca musi jedynie dokonać wprowadzenia dokumentów księgowych do systemu.

Na tej podstawie program prowadzi ewidencję, księgi, wylicza sumy podatków, które trzeba zapłacić a także przygotowuje deklaracje podatkowe. Wszystko wydaje się proste, ale po drodze można natknąć się na zawiłości. Aby tego uniknąć można powierzyć prowadzenie księgowości księgowym z biura rachunkowego, którzy są biegli w rozliczaniu każdej wymienionej formy opodatkowania. Zero stresu, czystość w dokumentach i terminowe rozliczenia z urzędem skarbowym, ZUS oraz innymi urzędami.

Czy fakturowanie elektroniczne jest proste?

Aby prosto udokumentować przychody warto skorzystać z elektronicznego wystawiania faktur. Ponadto przedsiębiorca będzie miał szybki dostęp do dokumentów księgowych, ograniczenie kosztów i na pewno znaczną oszczędność czasu. Osoba samozatrudniona i prowadząca księgowość korzystająca z tego sposobu wystawiania faktur musi przestrzegać ważnych zasad:

 • Każda faktura za sprzedaż musi zostać zapisana w programie: dokumenty wystawione poprzez program a także te wprowadzane osobno.
 • Przychód musi być rozliczany zgodnie z datą, kiedy produkt został dostarczony lub wykonano daną usługę. Pozwoli to uniknąć korekt które trzeba było wystawić w sytuacji późniejszego rozliczenia.

Rozliczenia przy samozatrudnieniu

Przy jednoosobowej działalności i prowadzeniu księgowości bardzo ważny jest dzień rozliczenia miesiąca bądź też kwartału. Aby prawidłowo rozliczyć się z konkretnymi urzędami trzeba wykonać następujące działania:

 • Do programu należy wprowadzić wszystkie poniesione koszty
 • Wydrukować prowadzone księgi przychodów i rozchodów
 • Uregulować kwoty podatków
 • Odprowadzić w terminie zaliczki na podatek dochodowy (do 20 dnia kolejnego miesiąca)
 • Odprowadzić należności za składki ZUS (do 10 dnia kolejnego miesiąca, jeżeli nie ma zatrudnionych)
 • Uregulować podatek VAT i przedłożyć deklaracje VAT-7 (do 25 dnia kolejnego miesiąca).

Kiedy należy dokonać rozliczenia miesiąca lub kwartału?

Można tego dokonać w dowolnym dniu, który poprzedza termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy (do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie). Jeżeli prowadzona jest prosta jednoosobowa działalność gospodarcza, można pokusić się o samodzielne prowadzenie księgowości. Jednak napotykając trudności, lepiej nie brnąć dalej i udać się do biura rachunkowego. Dzięki doświadczonym księgowym wszystkie rozliczenia księgowe staną się proste.To niedrogie rozwiązanie, a z jego pomocą można zdjąć z siebie spory ciężar obowiązków związanych z prawidłowymi rozliczeniami z urzędami.

Posted in Bez kategorii.