Zasady współpracy z biurem rachunkowym

Zasady współpracy z biurem rachunkowym

Zasady współpracy z biurem rachunkowym. Przedsiębiorca podejmując współpracę z biurem rachunkowym może całkowicie poświęcić się prowadzeniu biznesu. Firma prowadząca księgowość, kadry i płace, doradztwo podatkowe udziela wszechstronnego wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Służy pomocą już podczas zakładania firmy, następnie prowadzi wszystkie w/w działania a także reprezentuje klienta w postępowaniach podatkowych. W biurze rachunkowym świadczone są porady, wydawane są opinie z zakresu prawa podatkowego, prowadzone są rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym. Doradca podatkowy przedstawia najkorzystniejsze rozwiązania, dzięki czemu udaje się wybrać optymalny wariant opodatkowania.

Zasady współpracy z biurem rachunkowym

Biuro rachunkowe posiadające duże doświadczenie w rozliczeniach przedsiębiorców powierza prowadzenie księgowości specjalistom o wysokich kwalifikacjach a wszystko odbywa się pod nadzorem doradcy podatkowego. Oszczędność czasu to wymóg wielu przedsiębiorców, dlatego nie muszą oni dostarczać dokumentacji do naszego biura, wykonujemy to we własnym zakresie. Nie ma znaczenia ilość faktur, odbieramy je w uzgodnionym terminie i wskazanym miejscu bez narzucania dodatkowych opłat.

Czy biuro rachunkowe stosuje promocje? Tak, w ramach takiej promocji przedsiębiorca otrzymuje jeden miesiąc darmowego prowadzenia księgowości. Doradztwo finansowe jest bardzo cenione przez klientów biznesowych, ponieważ mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizowanie swoich pomysłów np.: kredyt inwestycyjny czy leasing maszyn.

Biuro rachunkowe działa na rzecz klienta biznesowego

Do zadań biura rachunkowego należy prowadzenie księgowości to znaczy: prowadzenie ksiąg handlowych, ryczałt, książka przychodów i rozchodów. Czy osoby fizyczne mogą liczyć na pomoc specjalistów? Tak, jeżeli potrzebują porady w kontaktach z organami podatkowymi.

Księgowość i zasady współpracy z biurem rachunkowym

Zasady współpracy z biurem rachunkowym opierają się przede wszystkim na prowadzeniu księgowości dla przedsiębiorców. Outsourcing należy to najpopularniejszych form prowadzenia rozliczeń podatkowych w firmach małych oraz średnich. Biuro rachunkowe prowadzi księgowość jednoosobowych firm, które muszą się rozliczać na podstawie książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu.

Biuro rachunkowe prowadzi także sprawy księgowe spółek z o.o. oraz komandytowych których rozliczenia opierają się na księgach handlowych. Prężnie działające biuro rachunkowe podejmuje różne wyzwania, dlatego dla specjalistów nie ma znaczenia wielkość obsługiwanego przedsiębiorstwa. Wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie swojej działalności gospodarczej w formie spółki z.o.o., czyli ograniczenie odpowiedzialności jej wspólników. Jeżeli powstaną nieuregulowane zobowiązania, to każdy ze wspólników odpowiada finansowo do wysokości swoich wkładów.

Zasady rozliczeń kadrowo – płacowych realizowanych przez biuro rachunkowe

Działając od dawna na rynku usług dla przedsiębiorców, biuro rachunkowe odkryło wszystkie zasady rozliczeń kadrowo – płacowych. Rozliczenia w tym zakresie obejmują wszystkie rodzaje umów o świadczenie pracy to znaczy: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie itd.). Umowa o współpracę z przedsiębiorcą obejmuje także roczne rozliczenia pracowników, przygotowywanie i dostarczanie deklaracji do ZUS, opracowanie listy płac dla pracowników. W zakresie naszych usług jest przygotowywanie wzorów dokumentów dla pracowników, prowadzenie akt osobowych, sporządzanie rocznych oraz miesięcznych PIT. Współpracując z firmami zapewniamy ochronę dokumentacji zgodną z RODO.

Doradztwo podatkowe w ramach współpracy z biurem rachunkowym

Prowadząc księgowość dla firm każda z nich objęta jest ochroną ze strony doradcy podatkowego. Ekspert w dziedzinie podatków, prawa i finansów ma obowiązek do zachowania w tajemnicy odnośnie informacji w posiadanie których wszedł podczas wykonywania swoich obowiązków. Usługi biura rachunkowego nastawione są na udzielanie konsultacji podatkowych. Doradca posiada rozległą wiedzę na temat spraw podatkowych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z handlem, informatyką, usługami budowlanymi, spedycyjnymi, transportowymi. Doświadczenie zawodowe doradcy podatkowego pozwala na zastosowanie przepisów podatkowych w praktyce.Takie wsparcie jest bardzo korzystne podczas prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ zapewnia większe bezpieczeństwo, ogranicza ryzyko ewentualnych błędów w rozliczeniach podatkowych. Doradca podatkowy udzielając wsparcia spowoduje, że każdy odnajdzie się w często zmieniających się przepisach podatkowych.

Współpraca z biurem rachunkowym a ubezpieczenie od ewentualnych błędów

Podczas rozliczeń może dojść do niezamierzonego popełnienia błędu przez księgowego czego konsekwencją jest poniesienie strat finansowych przez przedsiębiorcę. Ubezpieczenie OC biura rachunkowego pozwala odzyskać utracone środki od ubezpieczyciela, z którym biuro rachunkowe zawarło umowę. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym za ewentualne szkody powstałe podczas prowadzenia ksiąg lub świadczenia doradztwa podatkowego.