Działalność gospodarcza - jaka księgowość?

Działalność gospodarcza – jaka księgowość?

Działalność gospodarcza – jaka księgowość? Rejestrując działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca staje przed dylematem, jaką księgowość wybrać, która forma będzie najkorzystniejsza. Jest kilka rodzajów prowadzania rozliczeń księgowych, dlatego warto skorzystać z doradcy podatkowego, który wskaże najbardziej optymalny sposób opodatkowania. Inny problem, z jakim zmagają się właściciele firm to czy prowadzić księgowość samodzielnie czy może lepiej będzie skorzystać ze wsparcia biura rachunkowego. Jakie koszty będą wiązały się z usługami księgowych czy jest to konieczne?

Przy działalności gospodarczej, jaka księgowość będzie optymalna?

W Polsce są dwa rodzaje rozliczeń: to znaczy, za pomocą księgowości uproszczonej i księgowości pełnej. Jest to obwarowane wieloma czynnikami, dlatego muszą być dostosowane do sytuacji danej firmy. Mała księgowość, czyli uproszczona cechuje się prostymi metodami obliczania podatku. Natomiast pełna księgowość, to nie tylko dokonywanie wyliczeń, ale także unaocznienie pełnej sytuacji finansowej firmy. W pierwszym przypadku księgowość informuje o dochodach oraz jak wysoki podatek trzeba będzie zapłacić. Drugi przypadek informuje o wysokości uzyskanego zysku, oraz gdzie znajdują się obecnie pieniądze przedsiębiorcy. Biuro rachunkowe zajmuje się prowadzeniem ewidencji księgowych dla małych i średnich firm. Duże przedsiębiorstwa najczęściej otwierają dział księgowości.

Dla jakiego rodzaju działalności gospodarczej odpowiednia jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona polega na gromadzeniu danych finansowych, wymaganych przez prawo gospodarcze do ustalenia zobowiązań podatkowych przedsiębiorców. Z tej formy księgowości najczęściej korzystają małe przedsiębiorstwa. Podstawową funkcją małej księgowości jest wyliczanie należnego podatku.

Według przepisów polskiego prawa podatkowego są 3 formy uproszczonej księgowości:

  • Książka przychodów i rozchodów KPiR- to bardzo popularny sposób wyliczania podatku, a dokładnie podliczenia przychodów i kosztów w księdze a także uiszczeniu podatku od różnicy. Podatek obliczany jest w skali 17% lub 32%, a jest to uzależnione poziomu dochodu, w sytuacji, gdy działalność nie daje zysku nie ma konieczności płacenia podatku. W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym skala wynosi 19%.
  • Ryczałt ewidencjonowany – wiąże się z określonymi limitami, ta forma księgowości uproszczonej wiąże się z wyliczaniem określonej stawki, która zależy od uzyskanego przychodu, lecz z pominięciem kosztów. Korzyścią z tej formy opodatkowania jest fakt, że stawki ryczałtu są niższe niż podstawowe stawki podatku.
  • Karta podatkowa – przeznaczona jest niedużej grupy osób prowadzących działalność gospodarczą, a jest związana z opłacanej stałej kwoty każdego miesiąca. Wysokość stawki podatkowej jest uzależniona od liczby mieszkańców w miejscu, w którym jest ona wykonywana.

Zalety prowadzenia małej księgowości

Najważniejszą zaletą księgowości uproszczonej jest jej prostota i stosunkowo niewielki koszt. Natomiast wadą jest to, że na jej podstawie nie można uzyskać informacji o stanie firmy, poza wysokością podatku i przychodów. Jest to odpowiednia forma dla małych firm, w których, ilość przeprowadzanych transakcji jest stosunkowo mała, ale przedsiębiorca ma świadomość, na czym zarabia, gdzie są jego pieniądze.

Kto musi prowadzić księgowość pełną?

Księgowość pełna to rozbudowany system księgowy, polegający na precyzyjnej ewidencji zdarzeń gospodarczych. Do czego służy? Jest wykorzystywany do analizy i kontroli a także uzyskiwania informacji o sytuacji finansowej firmy zarówno w danym czasie jak też na przestrzeni konkretnego okresu. Na czym polega skrupulatność księgowości pełnej? Księgowi stosują metodę podwójnego zapisu.

Co to oznacza? Dokładnie chodzi o to, że każda transakcja musi pojawić się na dwóch kontach, rejestruje się każdą złotówkę, która przeszła przez przedsiębiorstwo: przelewy z banku, uszkodzenie towaru, wpływy do kasy firmowej, opłacanie faktur za towar, wzięcie kredytu, zakup towaru z odroczoną płatnością, itp. Ewidencjonowane są także transakcje bezgotówkowe, które mogą być widoczne w wynikach finansowych firmy, tzn. utrata wartości środka trwałego czy też konieczność wypłaty odszkodowania.

Kto musi prowadzić księgowość pełną? Każdy przedsiębiorca, który przekroczył w roku poprzednim próg 2 milionów euro. I dotyczy to każdej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Czy są jakieś korzyści z rozliczeń na podstawie pełnej księgowości? Jest on niezbędna do wydajnego zarządzania przedsiębiorstwem, jego stałego rozwoju. Prowadzenie rejestrów jest dość trudne, dlatego powierzane są biuru rachunkowemu. Dzięki temu majątek przedsiębiorcy jest chroniony.

Korzystanie z usług biura rachunkowego

Współpraca z biurem rachunkowym opłaca się każdej firmie bez względu czy jest to mała czy średnia firma. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to kosztowne rozwiązanie, ale w rzeczywistości tak nie jest. Jest to bezpieczna metoda prowadzenia księgowości znacznie odciążająca właściciela firmy. W biurze rachunkowym pracują specjaliści w dziedzinie księgowości, którzy zajmują się nie tylko ewidencją przychodów i rozchodów, ale także sprawami kadrowymi i płacowymi. Ponadto posiadają odpowiednią wiedzą, aby doradzić przedsiębiorcy w sprawie opodatkowania czy też dokumentacji cen transferowych. Obecnie nawet jednoosobowe firmy korzystają z usług biura rachunkowego, ponieważ jest to szansa na efektywny rozwój działalności gospodarczej pod okiem doświadczonych księgowych.

Posted in Bez kategorii.