Jak prowadzić księgowość na zasadach ogólnych?

Jak prowadzić księgowość na zasadach ogólnych?

Jak prowadzić księgowość na zasadach ogólnych? Z prowadzenia księgowości na zasadach ogólnych korzysta wielu przedsiębiorców i osoby fizyczne, uznając tą formę opodatkowania za najkorzystniejszą. To skala podatkowa przeznaczona dla samozatrudnionych oraz spółek jawnych, cywilnych i partnerskich. Im większe koszty wykazuje podatnik tym mniej zapłaci podatku. Podatek w księgowości ogólnej stanowi procent od dochodu, inaczej mówiąc jest różnicą między wpływami od klientów (przychód) a poniesionymi kosztami wynikającymi z prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenia można prowadzić samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia księgowych z biura rachunkowego, którzy na bieżąco śledzą wszystkie zmiany w prawie podatkowym. 

Czym wyróżnia się księgowość na zasadach ogólnych?

Wybierając opodatkowanie w formie księgowości ogólnej należy prowadzić ewidencję w postaci KPiR (księga przychodów i rozchodów) i dotyczy to w/w spółek i jednoosobowej działalności gospodarczej. Bądź tez w formie ksiąg rachunkowych. Właściciel firmy jest zobligowany do płacenia podatku procentowego od uzyskanego dochodu, który stanowi różnicę między uzyskanym przychodem a poniesionymi kosztami. Wybierając księgowość ogólną podatnik może skorzystać z wielu odliczeń, ulg podatkowych a także rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Jest to także forma odpowiednia dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Na czym polega prowadzenie księgowości na zasadach ogólnych?

Czy można samodzielnie prowadzić księgowość ogólną w swojej firmie? Tak, jeżeli przedsiębiorca posiada wiedzą na temat prawa podatkowego i gospodarczego a także zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli będzie miał czas śledzić wszystkie zmiany zachodzące w ustawach i rozporządzeniach o rachunkowości może prowadzić księgowość samodzielnie. Jeżeli chce poświęcić się zarządzaniu firmą i kontaktom z partnerami biznesowymi i klientami powinien powierzyć prowadzenie ewidencji księgowej biuru rachunkowemu, którego pracownicy znają aktualne przepisy. Popełnianie błędów w wyliczeniach będzie wiązało się z koniecznością nanoszenia korekt i kolejnymi wizytami w urzędzie skarbowym. Z tego powodu, często osoby rozliczające się na zasadach ogólnych zwracają się do księgowych o pomoc.

Co powinna zawierać księga przychodów i rozchodów?

 • Ewidencjonowanie wszelkich operacji sprzedaży, które wynikają z posiadanych rachunków i faktur
 • Rejestrowanie wydatków, jakie ponosi firmą na prowadzenie swojej działalności gospodarczej
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych a także wartości niematerialnych oraz prawnych
 • Ewidencja wyposażenia, przebiegu pojazdu, rejestrów VAT.

Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie księgowości ogólnej mają obowiązek składania deklaracji podatkowych w wyznaczonym terminie.Trzeba poświęcić sporo czasu, aby wypełnić wszystkie wymagania związane z tych rodzajem ewidencjonowania i rozliczania.

Jakie stawki podatkowe występują w księgowości ogólnej?

 • Stawka 17% – przy rocznym dochodzie nie większym niż 85 528 złotych
 • Stawka 32% – przy rocznym dochodzie wyższym niż 85 528 złotych.

Prowadzenie księgowości ogólnej jest korzystne dla podatników:

 • Ponoszących duże koszty uzyskania przychodu
 • Rozpoczynających prowadzenie działalności i pokrywających znaczne koszty na uruchomienie swojej firmy
 • Mogą zapłacić niższy podatek dzięki rozliczeniu się z małżonkiem lub z dzieckiem jako samotny rodzic
 • Konieczność pozyskiwania klientów, co wiąże się z uzyskiwaniem niepewnego przychodu, czyli podatek trzeba zapłacić wówczas, gdy jest osiągnięty przychód
 • A także w sytuacji, gdy mają pewny przychód jak np. przy samozatrudnieniu i zdają sobie sprawę, że nie przekroczą II progu.

Podatnicy, którzy utracili prawo do takich form opodatkowania jak karta podatkowa lub ryczałt mają obowiązek prowadzenia księgowości na zasadach ogólnych – KPiR. Kiedy przedsiębiorca nie może prowadzić księgowości na zasadach ogólnych? Jeżeli przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku przekroczył 2 000 000 euro, będzie musiał prowadzić księgowość pełną to znaczy księgi handlowe.

Trzeba pamiętać, że dokumentację księgową należy przechowywać przez okres pięciu lat. Korzystając z usług biura rachunkowego, wszelkie księgi i rozliczenia będą tam przechowywane. Ważne! Wydatki związane z prowadzeniem księgowości mogą zostać ujęte w kosztach prowadzania firmy, co obniża wysokość podatku dochodowego.

Wsparcie biura rachunkowego w prowadzeniu księgowości ogólnej

Biuro rachunkowe rozlicza osoby i spółki z różnych form prowadzenia księgowości w tym na zasadach ogólnych. Księgowi w imieniu klienta prowadzą ewidencję księgową wszystkich transakcji, które są wpisywane do księgi przychodów i rozchodów albo do ksiąg rachunkowych. Ponadto opracowują roczne deklaracje, wyliczają zaliczki na podatek, stosują odliczenia i ulgi, a także uwzględniają pozostałe źródła dochodu. Biuro rachunkowe zatrudnia doradców podatkowych, którzy na każdym etapie kontrolują wykonywane czynności księgowych a także służą doradztwem obsługiwanym klientom.Trzeba tylko pamiętać, że prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe powinno zostać zgłoszone w urządzenie skarbowym w ciągu 7 dni.

Posted in Bez kategorii.