PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SZCZECIN

Prowadzisz spółkę? Powierzając księgi profesjonalistom, przestaniesz obawiać się Urzędów Skarbowych. Zadbamy o to, by Twoja firma lub organizacja mogła poświęcić się temu, co jest jej głównym celem.

NA CZYM POLEGA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ?

Sposób prowadzenia Pełnej księgowości określa Ustawa o Rachunkowości. Na jej podstawie należy również stworzyć Politykę rachunkowości. Znajdą się w niej zasady opisujące m.in.:

  • sposób określania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych;
  • metody wyceny aktywów i pasywów;
  • metody ustalania wyniku finansowego;
  • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • system ochrony danych i zbiorów danych;

W ramach prowadzenia Pełnej księgowości należy także prowadzić obszerną dokumentację:

  • dzienniki;
  • księgę główną;
  • księgi pomocnicze;
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
  • wykaz składników aktywów i pasywów.

Ponadto podmiot, który prowadzi Pełną księgowość, ma także obowiązek sporządzania określonych sprawozdań finansowych, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat.

KTO MUSI PROWADZIĆ PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ?

Przepisy dokładnie określają kto i kiedy musi korzystać z Pełnej księgowości. Obowiązuje tu m.in. próg przychodów (2 000 000 €). Poza tym Ustawa o Rachunkowości wymienia też konkretne formy prawne (m.in. sp. komandytowa, sp. z o.o., czy S.A.), które także muszą prowadzić tę formę sprawozdawczości.

KORZYŚCI Z PROWADZENIA PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI

 

 

Prowadzenie Pełnej księgowości to jednak nie tylko żmudne obowiązki. Ten sposób sprawozdawczości ma też sporo zalet. Aby je wykorzystać, nie trzeba prowadzić wielkiego przedsiębiorstwa. Każdy podmiot gospodarczy może prowadzić Pełną księgowość.

Większość jej zalet wynika z ogromnej przejrzystości sytuacji finansowej danego podmiotu.

Udziałowcy mogą łatwiej rozeznać się w sytuacji spółki. Przedsiębiorcy docenią dokładniejsze informacje, na podstawie których podejmują decyzje biznesowe, również o wieloletnich inwestycjach. Dokładna wiedza o finansach może być również przydatna w budowaniu wizerunku stabilnej i godnej zaufania marki.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ W MH BIURO RACHUNKOWE

Bez względu na to, czy wybierasz Pełną rachunkowość ze względu na płynące z niej korzyści, czy obligują Cię do tego przepisy, pomożemy Ci. Spotkajmy się i porozmawiajmy o współpracy.