Kiedy biuro rachunkowe musi mieć OC?

Kiedy biuro rachunkowe musi mieć OC?

Kiedy biuro rachunkowe musi mieć OC? Każda osoba, będąca właścicielem biura rachunkowego, doskonale zapewne zdaje sobie sprawę z tego, że będąc przedsiębiorcą, który prowadzi działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązkowo musi kupić ubezpieczenie OC. Wynika to z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jaka jest właściwie kara za brak posiadania ubezpieczenia OC biura rachunkowego? Z przepisów ustawy wynika, że może być to kara grzywny, bądź kara pozbawienia wolności. Co zatem warto wiedzieć na temat OC, które musi mieć biuro rachunkowe?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Jak zostało już nadmienione na wstępnie, każdy przedsiębiorca, który prowadzi księgi rachunkowe, ma obowiązek zawarcia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, więc OC. Z tego właśnie obowiązku, zwolnione są te biura rachunkowe, przez które prowadzone są tylko i wyłącznie podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Takiego ubezpieczenia nie muszą posiadać również biura, które wypełniają deklaracje podatkowe, jeżeli nie posiadają one uprawnień doradcy podatkowego. Jednakże, na wszelki wypadek, takie osoby również powinny zdecydować się na ubezpieczenie dobrowolne. Wszystkie biura nie wspomniane, muszę zakupić stosowną polisę, już przed rozpoczęciem działalności. Sumę ubezpieczenia, dokładnie określa rozporządzenie Ministra Finansów, a wynosi ona 10.000 euro. Przy tym, musimy mieć na uwadze, że jeżeli dojdzie do szkody, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jedynie do wysokości tej kwoty. Oczywiście, może być ona zwiększona, jeżeli wykupujemy ubezpieczenie OC dobrowolnie. 

Nie warto jednak oszczędzać na dobrowolnej polisie. Zawsze prowadzenie tego typu działalności, niesie ze sobą ryzyko niedopatrzenia, czy popełnienia błędu, przez co klient może zostać narażony na duże straty. W takim wypadku na pewno będzie wysuwał roszczenia w stosunku do biura, a jeżeli mamy ubezpieczenie, to zostaną one pokryte właśnie przez OC. Jeżeli nie dysponujemy odpowiednim ubezpieczeniem, to narażamy się na ogromne szkody finansowe. Do tego, musimy pamiętać, że nawet jeżeli biuro ma obowiązkowe ubezpieczenie, to polisa nigdy nie zapewni nam całkowitego bezpieczeństwa. 

Co obejmuje OC biura rachunkowego?

Zawód księgowego zawsze jest obarczony bardzo dużym ryzykiem. Jednakże, jeżeli biuro rachunkowe ma obowiązkową polisę OC, to wówczas popełnienie jakiegoś błędu, nie skończy się przykrymi konsekwencjami finansowymi. Jeżeli klient biura, ma w stosunku niego roszczenia, które okażą się zasadne, to wówczas żądana kwota zostanie wypłacona w ramach obowiązkowego ubezpieczenia. Wiele osób zastanawia się – jak właściwie działa polisa OC biura rachunkowego? Warto wiedzieć o tym, że tego typu ubezpieczenie obejmuje szkody, do których dojdzie w następstwie działania, czy też zaniechania, w związku ze świadczonymi przez biuro usługami prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na pewno, bardzo ważne jest to, że tego typu ubezpieczenie chroni biuro tylko w ramach działań podejmowanych dla klientów, którym prowadzona jest pełna księgowość. Co za tym idzie, jeżeli biuro prowadzi księgowość uproszczoną, to wówczas obowiązkowe ubezpieczenie OC nie zapewni ochrony w wypadku powstania szkody. 

Czego nie obejmuje podstawowe OC biura księgowego?

Na pewno praca w biurze rachunkowym nie jest pracą łatwą, a do tego prowadzenie księgowości jest obarczone bardzo dużym ryzykiem, które nie zawsze jest zabezpieczone obowiązkową polisą OC. Do takich działań, zaliczyć można na przykład wszelkie czynności kadrowo płacowe, bądź doradztwo podatkowe. Warto przy tym wspomnieć, że teraz kiedy wiele rzeczy załatwia się przez internet, to powstaje na rynku wiele firm, które przetwarzają dane osobowe klientów. Każde biuro rachunkowe ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo takim danym, a jeżeli wyciekną, czy zostaną utracone, to będzie miało to konsekwencje finansowe. Niestety obowiązkowa polisa OC biura rachunkowego nie obejmuje również wszelkiego rodzaju zagrożeń cybernetycznych.

Ile wynosi minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biura?

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, zawsze zależy od czynności, jakie wykonuje dane biuro rachunkowe. Jak wynika z przepisów i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra finansów, minimalna minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów, które świadczą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych w stosunku do jednego zdarzenia, które skutki objęte są zawartą umową ubezpieczenia, wynosi 10.000 zł. Przy tym trzeba koniecznie pamiętać o tym, że przeliczenie na złotówki powinno następować według średniego kursu, który ustanowił Narodowy Bank Polski, po raz pierwszy w roku, w którym zawarta została umowa ubezpieczenia

Przy tym, musimy mieć na uwadze, że biuro rachunkowe ma obowiązek zawrzeć umowę o polisę OC, nie później niż przed dniem, który poprzedza dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności. W praktyce przyjmuje się, że umowa ta nie może zostać zawarta później, niż przed podpisaniem umowy o świadczenie usług z klientem. Jeżeli biuro rachunkowe nie dopełni formalności, wówczas musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. 

Posted in Bez kategorii.