Współpraca z biurem rachunkowym to oszczędność czasu

Współpraca z biurem rachunkowym to oszczędność czasu

Współpraca z biurem rachunkowym to oszczędność czasu. Na rachunkowość składa się wszystko, co wiąże się z finansami biznesowymi. Konta firmowe, księgi, transakcje, wydatki należą do księgowości. Obsługa całej ewidencji: aktywów, pasywów, sald, zestawienia obrotów, wymaga znajomości zagadnień rachunkowości zdarzeń i operacji gospodarczych. Zarządzanie finansami firmy nie należy do prostych zadań, trzeba w terminie zapłacić dostawcom, pracownikom, przekazać podatki. Przedsiębiorcy zajmują się prowadzeniem firmy, dlatego do prowadzenia księgowości zatrudniają biuro rachunkowe co zapewnia im dużą oszczędność czasu. MH biuro rachunkowe działające w Szczecinie wprowadziło nowe standardy w prowadzeniu księgowości, świadczy doradztwo podatkowe, odbiera dokumenty od klientów.  

Współpraca z biurem rachunkowym to oszczędność czasu

Na usługę biura rachunkowego składa się prowadzenie rozliczeń księgowych: książka przychodów i rozchodów, ryczałt, księgi handlowe, rozliczanie płac, podatków, ZUS. Z usług MH biura rachunkowego mogą korzystać zarówno osoby prowadzące swój biznes jak też osoby prywatne borykające się z problemami podczas wizyt w urzędzie skarbowym.

Doświadczeni księgowi dbają o interesy swoich klientów oferując im optymalizacje podatkową, utworzenie spółki komandytowej, dzięki czemu z 38% podatku można zapłacić tylko 18/19% (bez podwójnego opodatkowania). Wszystkie niuanse zna doradca podatkowy zatrudniony w biurze rachunkowym, analizuje on sytuację każdego klienta i pomaga przejść przez niezbędne procedury.

Przedsiębiorcy potrzebujący finansowania swoich przedsięwzięć chętnie korzystają z pomocy profesjonalistów, którzy wspierają przy zaciąganiu kredytu inwestycyjnego, pożyczek czy leasingu. Znając potrzeby swoich klientów, którzy dopiero rozkręcają swój biznes lub zmieniają biuro rachunkowe, zapewnione jest bezpłatne prowadzenie księgowości przez pierwszy miesiąc.

Prowadzenie księgowości na rzecz firm

Korzystanie z pomocy zewnętrznych źródeł jest obecnie powszechne, pozwala na przeznaczenie zaoszczędzonego czasu na potrzeby rozwijania przedsiębiorstwa i utrzymywania kontaktów z partnerami biznesowymi. MH biuro rachunkowe wyręcza swoich klientów biznesowych w prowadzeniu rozliczeń księgowych i dotyczy to zarówno jednoosobowej działalności (książka przychodów i rozchodów, karta podatkowa, ryczałt) i spółek komandytowych, spółek z.o.o. (księgi handlowe).

Sprawy kadrowo-płacowe i księgowe w ofercie biura rachunkowego

Prowadzenie spraw pracowniczych wymaga znajomości zagadnienia, śledzenia nowych ustaw i ciągłych kontaktów z ZUS i US. MH biuro rachunkowe prowadzi wszelkiego rodzaju rozliczenia pracowników w tym roczne, deklaracje ZUS, lista płac itd. Doradztwo podatkowe to rozszerzona działalność biura rachunkowego, zapewnienie rzetelnej obsługi księgowej wymaga nadzoru doradcy podatkowego który na bieżąco kontroluje sposoby prowadzonych rozliczeń.   

Jeżeli ktoś nie wie, jak uregulować zaległe podatki, powinien poszukać takich usług. Popełnianie błędów w rozliczeniach nie znajdzie żadnego wytłumaczenia i urząd skarbowy nałoży karę. Lepiej tego uniknąć i skorzystać z pomocy doświadczonego księgowego. To profesjonalista, który wie, jak należy wypełniać wszystkie formularze i uda się uniknąć opóźnień w płaceniu należności. Specjaliści już dawno poznali tajniki systemów podatkowych i uchronią swojego klienta przed wysoką grzywną.   

Nadzorowanie finansów firmy w zakresie usług biura rachunkowego

Zdarza się, że, przedsiębiorcy skarżą się na wygórowane koszty prowadzenia firmy a jest to związane z brakiem wiedzy o prawidłowym zarządzaniu jej finansami. Już od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej trzeba podjąć współpracę z biurem rachunkowym a uda się ograniczyć koszty biznesowe.  

Składanie rozliczeń i wyjaśnień w urzędzie skarbowym spędza sen z powiek każdej osobie. Ale można takie działania scedować na księgowych z biura MH, którzy bazując na swojej wiedzy zawodowej będą reprezentować klienta przez wszystkimi organami w tym US i ZUS. Nie będzie już zagrożenia przeoczeniem dopiero wprowadzanych zmian w przepisach rachunkowych. Ważne! Biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie OC i jest odpowiedzialne za prowadzenie księgowości według przepisów rachunkowych i podatkowych. Skąd bierze się oszczędność czasu? Nie zajmując się prowadzeniem księgowości właściciel małej i średniej firmy może realizować inne zadania prowadzące do uzyskiwania dochodu.

Inną korzyścią i oszczędnością czasu jest niepowoływanie działu księgowości w swojej firmie. A z tym wiąże się brak konieczności rekrutowania księgowych oraz ich comiesięcznego wynagradzania. Doświadczenie wskazuje, że korzystanie z usług biura rachunkowego należy to tańszych rozwiązań. Nie trzeba kupować do firmy księgowych programów komputerowych oraz przyborów biurowych i co ważne przeznaczać pomieszczenia dla pracowników działu księgowości. Powierzając zarządzanie finansami księgowym można być pewnym przejrzystości ich działań. Klient w dowolnym momencie może skontrolować czym się zajmuje biuro w zakresie prowadzenia danej firmy. Ważny jest stały kontakt, ponieważ bieżące uzgadnianie różnych kwestii jest bardzo ważne.  

Biuro rachunkowe - kto może prowadzić?

Biuro rachunkowe – kto może prowadzić?

Biuro rachunkowe – kto może prowadzić? Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się obsługą takich dziedzin jak: finanse, podatki i rachunkowość. Przedsiębiorcy stawiający na rozwój swojego biznesu powierzają prowadzenie ksiąg, rozliczeń, płac, specjalistom z biura rachunkowego. Jest to zrozumiałe, ponieważ szybko zmieniające się przepisy prawne, śledzenie zapisów nowych ustaw wymaga czasu i dokładnej analizy zawiłych paragrafów. Stając przed wyborem księgowych z biura rachunkowego warto wiedzieć kto może je prowadzić, aby uzyskać profesjonalną obsługę? MH biuro rachunkowe posiada nowe standardy w obsłudze księgowej i świadczy w tym zakresie doradztwo podatkowe. Ponadto prowadzi sprawy od kontroli podatkowej po skargę przed NSA.

Czym jest taki podmiot gospodarczy jak biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe realizuje usługi księgowo-kadrowe na zlecenie przedsiębiorcy lub osób fizycznych. Ten podmiot gospodarczy działa zgodnie z zawartą z klientem umową. Jakie zadania spełnia biuro rachunkowe? Księgowi zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, przechowywaniem faktur, reprezentowaniem przedsiębiorcy w urzędzie skarbowym, ZUS oraz w innych organach administracyjnych. W związku z tym, że odpowiedzialność za sposób prowadzenia księgowości ponosi przedsiębiorca, przed podjęciem ostatecznej decyzji i współpracy z konkretnym biurem rachunkowym trzeba sprawdzić, kto może prowadzić taką działalność. Rozpoznanie rynku i zapoznanie się z opiniami innych klientów biura będzie jedną ze wskazówek przemawiających za skorzystaniem z jego pomocy.

Biuro rachunkowe kto może prowadzić?

Biuro rachunkowe oferuje usługi związane z prowadzeniem księgowości a jest to zapisane w ustawie o rachunkowości (art. 76a). Natomiast art. 4 tej ustawy określa czynności jakie mogą być realizowane przez ten podmiot gospodarczy:   

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie otrzymanych faktur, dokonywanie systematycznych zapisów zdarzeń w porządku chronologicznym.
 • W określonych odstępach czasu przeprowadzanie inwentaryzacji zmierzającej do ustalenia aktualnego stanu aktywów i pasywów, a także ich wyceny z przedstawianiem wyniku finansowego.
 • Przygotowywanie wymaganych sprawozdań finansowych.
 • Zbieranie oraz przechowywanie uzyskanej od klienta dokumentacji w tym dowodów księgowych.

Kto może prowadzić biuro rachunkowe? Tak naprawdę każda osoba, ponieważ założenie oraz jego prowadzenie nie wiąże się z żadnymi obwarowaniami odnośnie poziomu wykształcenia kierunkowego, doświadczenia czy też posiadania stosownego certyfikatu. Aby prowadzić biuro rachunkowe trzeba mieć zdolność do czynności prawnych, być osobą pełnoletnią i nieubezwłasnowolnioną. Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie takiej działalności nie może być skazana za przestępstwo przeciwko: mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz pieniędzmi. Może zarejestrować firmę w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza) lub w KRS (spółka).

MH biuro rachunkowe spełnia wszystkie wymogi do prowadzenia działalności gospodarczej, jego usługi objęte są ubezpieczeniem, dlatego za ewentualne błędy i związane z tym szkody odpowiadać będzie ubezpieczyciel. Doradca podatkowy składa swój podpis na deklaracjach oraz zeznaniach podatkowych i ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

Jakie zadania realizuje biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe MH działa w imieniu i na rzecz swojego klienta w zakresie procedur finansowo-księgowych.

W zakresie księgowości wykonuje takie zadania jak:

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych.
 • Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego.
 • Przygotowywanie zakładowego planu kont.
 • Prowadzenie rozliczeń w ramach karty podatkowej.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT i CIT.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (rocznych), do GUS i NBP, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia a także wartości niematerialnych.
 • Rozliczanie transakcji zagranicznych.
 • Przeprowadzanie kontroli rozliczeń księgowych i wprowadzanie ewentualnych korekt.

W zakresie kadr i płac:

 • Opracowanie listy płac zatrudnionych w danej firmie pracowników oraz rozliczanie wynagrodzeń.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników oraz rozliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, urlopów.
 • Przygotowywanie i dostarczanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.  
 • Przygotowywanie miesięcznych i rocznych informacji podatkowych PIT.

MH biuro rachunkowe świadczy doradztwo podatkowe, specjalista łączy znajomość prawa podatkowego z wiedzą na temat praktycznego zastosowania przepisów. Korzystając z jego usług przedsiębiorstwa może bezpiecznie prowadzić swoją firmę, ponieważ ryzyko błędu w rozliczeniach i dokumentach podatkowych jest minimalne.

Współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym to wsparcie w prowadzeniu biznesu

Biuro rachunkowe wspiera przedsiębiorcę w zarządzać finansami jego firmy, ponieważ opracowuje analizę ryzyka finansowego i optymalizację podatkową. Zakres obowiązków pracowników biura zależny od zapisów umowy jaka została zawarta z danym klientem. MH biuro rachunkowe zapewnia przedsiębiorcy wszechstronną obsługę od prowadzenia księgowości, kadr i płac, doradztwa podatkowego po zakładanie spółek. Księgowi są niezwykle istotnym składnikiem prawidłowo działającej firmy. Przedsiębiorcy (mini i średni) nie muszą budować działu księgowości, ponieważ korzystniejszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z biurem rachunkowym.    

Biuro rachunkowe - jak pozyskać klientów?

Biuro rachunkowe – jak pozyskać klientów?

Biuro rachunkowe – jak pozyskać klientów? Rekomendacje od obecnych klientów są znaną metodą pozyskiwania nowych firm do współpracy. Trzeba przyznać, że to efektywny sposób postępowania, ponieważ opiera się na zakorzenionych w psychologii mechanizmach zaufania. Moc pozytywnych opinii i poleceń jest ogromna przede wszystkim w takich branżach jak księgowość. Sprawdzają się, gdy są kierowane do właścicieli firm, którzy planują zmianę biura rachunkowego. Jednak, aby tzw. poczta pantoflowa sprawnie działała, trzeba zadbać o zaspokajanie potrzeb klientów. Tak działa nasze biuro rachunkowe MH gdzie widoczna jest sprawna komunikacja, przejrzyste warunki umowy, realizacja usług w uzgodnionym terminie. Klienci zadowoleni z obsługi księgowej, płacowo-kadrowej, doradztwa podatkowego i pomocy przy zakładaniu spółek chętnie polecą nas znajomym oraz w Internecie. 

Biuro rachunkowe – jak pozyskać klientów?

Dla pozyskania klientów biuro rachunkowe może zastosować strategię nagród. Jeżeli zgłosi się klient z polecenia współpracującego już klienta można na dla niego obniżyć w danym miesiącu cenę usługi. Nasze biuro rachunkowe MH jest rekomendowane przez obecnych klientów jako solidne i uczciwe. Pracujemy elastycznie i stosujemy indywidualne podejście do każdego klienta, dlatego jesteśmy postrzegani jako profesjonaliści na tym rynku. Dla klientów, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą oraz dla zmieniających biuro rachunkowe zapewniamy miesiąc prowadzenia księgowości gratis.

Marketing jest także potrzebny w przypadku biura rachunkowego, dlatego ważne jest posiadanie profilu na Facebooku.Tak się składa, że wielu biznesmenów szuka różnych usług w mediach społecznościowych. Jeżeli będzie aktywnie prowadzony profil przełoży się to na sprawniejsze pozyskiwanie zapytań. Przede wszystkim wtedy, gdy będą publikowane naprawdę wartościowe materiały, przyczyni się to do budowania wizerunku eksperta.

Reklama usług biura rachunkowego poprzez e-mail marketing

Korzystny cenowo e-mailing reklamowy pełni rolę informacyjną. Innowacyjny newsletter firmowy, warto dołączyć do wiadomości e-mail, będzie doskonałym narzędziem przy informowaniu o nowościach ofertowych. Zawieranie relacji biznesowych służy do nawiązywanie kontaktów i podtrzymywania dobrych relacji na zasadzie wymiany informacji a także wzajemnego wsparcia w zakresie zawodowym. Skuteczna promocja biura rachunkowego jest dużym wyzwaniem, dlatego warto łączyć różne kanały komunikacji: online i offline, dzięki temu uda się dotrzeć z ofertą biura rachunkowego do szerokiego grona odbiorców.

Oferta biura rachunkowego skierowana do szerokiego grona klientów

Prowadząc biuro rachunkowe wiadomo jakie usługi będą świadczone i w jakim zakresie. Tak można określić grupę docelową do której będzie skierowana oferta. Istotne jest, aby usługi przeznaczone były dla małych i średnich firm, przedsiębiorców indywidualnych oraz osób fizycznych. Oferta biura rachunkowego musi być dokładnie określona, ponieważ innej formy usług może potrzebować przedsiębiorca dopiero rozpoczynający prowadzenie biznesu a innej już działający w danej branży.

Aby przyciągnąć klientów do biura rachunkowego warto usprawnić obrót dokumentów. Nasze biuro bez względu na ilość dokumentów odbiera je od klientów nie pobierając za to dodatkowych opłat. Klienci poszukujący biura rachunkowego do prowadzenia rozliczeń księgowych zwracają uwagę na posiadanie ubezpieczenia, w ramach którego będzie ono odpowiadać za szkody powstałe w wyniku błędu lub zaniechania.  

Jak przyciągnąć klientów do biura rachunkowego?

Rzetelne usługi to podstawowy sposób na zainteresowanie ofertą klientów. Outsourcing to doskonała forma rowadzenia rozliczeń w przedsiębiorstwach. Nasze biuro rachunkowe MH oferuje prowadzenie księgowość firm, rozliczających się na podstawie ryczałtu, książki przychodów i rozchodów. Zajmujemy się także rozliczaniem spółek z o.o. oraz komandytowych. Wiemy, że można przyciągnąć klientów szerokim zakresem usług poprzez sporządzanie zasad polityki rachunkowości, deklaracji CIT, VAT, rocznych sprawozdań finansowych. Jesteśmy rekomendowani przez naszych klientów, ponieważ mamy rozszerzony profil działania o sporządzanie zeznań rocznych podatku dochodowego, prowadzenie ewidencję środków trwałych. Ponadto oferujemy naszym klientom rozliczanie transakcji wewnątrzunijnych oraz zagranicznych.

Biuro rachunkowe może pozyskać klientów, jeżeli jego usługi są objęte nadzorem doradcy podatkowego i w ramach realizowanych usług wykonywane są bieżące konsultacje związane z zagadnieniami podatkowymi. Bazujemy na doświadczeniu w różnych rodzajach podatków i mamy wiedzę na temat obecnych problemów podatkowych zarówno w handlu, usługach informatycznych, budowlanych, nieruchomościach itd. Dzięki stałej konsultacji z doradcą bezpieczeństwo obsługiwanych firm jest o wiele większe, ponieważ ograniczone jest ryzyko błędu w rozliczeniach podatkowych. Ważne jest również reprezentowanie klientów w postępowaniach w urzędach skarbowych, podczas kontroli skarbowej i postępowaniu sądowo – administracyjnym. Tak bogaty zakres usług odpowiada za stały napływ nowych klientów.  

Doradztwo biura rachunkowego

Doradztwo biura rachunkowego

Doradztwo biura rachunkowego. Celem działalności biura rachunkowego jest nie tylko księgowość, rozliczanie ZUS, podatków i płac. Doradztwo biura rachunkowego jest zadaniem bardzo poszukiwanym przez przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia w zarządzaniu i rozwoju swojej firmy. A do tego konieczna jest rozległa wiedza doradcy podatkowego który łączy znajomość prawa podatkowego z praktycznym zastosowaniem przepisów. MH biuro rachunkowe w Szczecinie zatrudnia doświadczonego doradcę, który zapewnia bezpieczny rozwój przedsiębiorstwa.

Na czym polega doradztwo biura rachunkowego?

Przedsiębiorcy nie mają czasu na prowadzenie księgowości swojej firmy, dlatego korzystają z usług biura rachunkowego które zatrudnia księgowych o wysokich kwalifikacjach. Częste zmiany w zakresie podatku VAT, wchodzące nowelizacje nastręczają właścicielom firm wiele trudności interpretacyjnych a to może pociągnąć za sobą problemy. Dlatego wybierając biuro rachunkowe warto zwrócić uwagę na to, czy w ramach jego usług znajduje się doradztwo, które zapewni interpretację orzecznictwa w obszarze VAT czy CIT.

MH biuro rachunkowe świadczy usługę doradztwa zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą jak i fizycznych poszukujących konsultacji w kontaktach z organem podatkowym. Ponadto szeroko pojęta księgowość jest prowadzona pod okiem doradcy, który wspiera klientów także przy staraniu się o kredyt, leasing czy pożyczki.

Chcesz skorzystać z optymalizacji podatkowej skorzystaj z doradztwa biura rachunkowego?

Prowadząc działalność gospodarczą w danej branży warto dowiedzieć się czy jest możliwość skorzystania z optymalizacji podatkowej. Korzystając z doradztwa biura rachunkowego można wdrożyć korzystniejsze rozwiązanie jak np. utworzenie spółki komandytowej w miejsce spółki z.o.o. Dlaczego? Prowadzenie spółki z.o.o. wiąże się z podwójnym opodatkowaniem wynoszącym 38% uzyskiwanego dochodu. Dzieje się tak, ponieważ spółka musi opodatkować dochód i jej wspólnicy uzyskujący dywidendę.

Dzięki kompetentnemu doradztwu i poprowadzeniu całego procesu optymalizacji podatkowej dochód uzyskiwany przez spółkę zostanie opodatkowany tylko w wysokości 18 lub 19%. Jak widać usługi doradcze MH biura rachunkowego wiążą się z dużym wsparciem przy prowadzeniu biznesu przynoszącego zyski. Firma może prężnie się rozwijać bez obawy o wysokie podatki. Ważne! Doradca podatkowy działający z ramienia biura rachunkowego składa swój podpis na zeznaniach podatkowych, jeżeli dojdzie do błędu ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

Profesjonalne wsparcie doradcy biura rachunkowego

Jeżeli nie wiesz jaki sposób rozliczeń księgowych powinieneś prowadzić w swoim przedsiębiorstwie, skontaktuj się z MH biurem rachunkowym. Uzyskasz kompleksową pomoc począwszy od wsparcia przy zakładaniu firmy, prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych po wskazówki dotyczące wyboru optymalnego opodatkowania. Jeżeli w planach masz kredyt inwestycyjny możesz liczyć na przygotowanie przez specjalistów niezbędnych dokumentów które są kluczowe dla uzyskania pozytywnej decyzji banku.

Doradca podatkowy pracujący w biurze rachunkowym pomaga przebrnąć przez skomplikowane przepisy podatkowe. Nieznajomość prawa podatkowego nie zwalnia z ponoszenia odpowiedzialności. Dużym wsparciem dla przedsiębiorcy jest udział doradcy podczas kontroli podatkowej, znajomość przepisów chroni jego interesy.

Biuro rachunkowe pracujące pod nadzorem doradcy podatkowego dokłada wszelkich starań, aby obsługa danej firmy prowadzona była profesjonalnie z gruntowną znajomością prawa podatkowego. Przedsiębiorca jest zobowiązany do terminowego składania rozliczeń w urzędzie skarbowym, dlatego dokumentacja do biura również musi być dostarczana na czas. MH biuro rachunkowe odbiera od swoich klientów dokumenty bez względu na ich ilość, nie pobierając przy tym dodatkowego wynagrodzenia.To klient wskazuje czas i miejsce przekazania dokumentacji.

Korzyści z doradztwa biura rachunkowego

Korzystając z usług biura rachunkowego można liczyć na fachowe doradztwo, dzięki czemu kluczowe decyzje przynoszą tylko korzyści. Kiedy profesjonalna pomoc jest konieczna? Chociażby przy inwestycjach wiążących się z kosztami a także przed realizacją umów. Doradztwo biura rachunkowego jest korzystną usługą, ponieważ pozwala wybrać najtrafniejsze rozwiązania podatkowe, wskaże jaką opcję wybrać. Jeżeli planujesz inwestycję skorzystaj z porady, nie zostawiaj takich spraw na ostatnią chwilę. Specjaliści MH biura rachunkowego stale współpracują z doradcą podatkowym, dlatego posiadają rozległą wiedzę we wszystkich rodzajach podatków a także na temat wynikających z nich problemów.

Doskonale poruszają się w takich sektorach gospodarki jak: informatyka, handel, spedycja, nieruchomości, transport, budownictwo. Usługi oferowane przedsiębiorcom mają duże znaczenie praktyczne dla prowadzenia ich działalności, ponieważ znacznie ograniczają ryzyko popełniania błędu w rozliczeniach podatkowych. Ponadto reprezentują swoich klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i w postępowaniu sądowo – administracyjnym. Konieczne jest tylko pełnomocnictwo procesowe. 

Zasady współpracy z biurem rachunkowym

Zasady współpracy z biurem rachunkowym

Zasady współpracy z biurem rachunkowym. Przedsiębiorca podejmując współpracę z biurem rachunkowym może całkowicie poświęcić się prowadzeniu biznesu. Firma prowadząca księgowość, kadry i płace, doradztwo podatkowe udziela wszechstronnego wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Służy pomocą już podczas zakładania firmy, następnie prowadzi wszystkie w/w działania a także reprezentuje klienta w postępowaniach podatkowych. W biurze rachunkowym świadczone są porady, wydawane są opinie z zakresu prawa podatkowego, prowadzone są rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym. Doradca podatkowy przedstawia najkorzystniejsze rozwiązania, dzięki czemu udaje się wybrać optymalny wariant opodatkowania.

Zasady współpracy z biurem rachunkowym

Biuro rachunkowe posiadające duże doświadczenie w rozliczeniach przedsiębiorców powierza prowadzenie księgowości specjalistom o wysokich kwalifikacjach a wszystko odbywa się pod nadzorem doradcy podatkowego. Oszczędność czasu to wymóg wielu przedsiębiorców, dlatego nie muszą oni dostarczać dokumentacji do naszego biura, wykonujemy to we własnym zakresie. Nie ma znaczenia ilość faktur, odbieramy je w uzgodnionym terminie i wskazanym miejscu bez narzucania dodatkowych opłat.

Czy biuro rachunkowe stosuje promocje? Tak, w ramach takiej promocji przedsiębiorca otrzymuje jeden miesiąc darmowego prowadzenia księgowości. Doradztwo finansowe jest bardzo cenione przez klientów biznesowych, ponieważ mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizowanie swoich pomysłów np.: kredyt inwestycyjny czy leasing maszyn.

Biuro rachunkowe działa na rzecz klienta biznesowego

Do zadań biura rachunkowego należy prowadzenie księgowości to znaczy: prowadzenie ksiąg handlowych, ryczałt, książka przychodów i rozchodów. Czy osoby fizyczne mogą liczyć na pomoc specjalistów? Tak, jeżeli potrzebują porady w kontaktach z organami podatkowymi.

Księgowość i zasady współpracy z biurem rachunkowym

Zasady współpracy z biurem rachunkowym opierają się przede wszystkim na prowadzeniu księgowości dla przedsiębiorców. Outsourcing należy to najpopularniejszych form prowadzenia rozliczeń podatkowych w firmach małych oraz średnich. Biuro rachunkowe prowadzi księgowość jednoosobowych firm, które muszą się rozliczać na podstawie książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu.

Biuro rachunkowe prowadzi także sprawy księgowe spółek z o.o. oraz komandytowych których rozliczenia opierają się na księgach handlowych. Prężnie działające biuro rachunkowe podejmuje różne wyzwania, dlatego dla specjalistów nie ma znaczenia wielkość obsługiwanego przedsiębiorstwa. Wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie swojej działalności gospodarczej w formie spółki z.o.o., czyli ograniczenie odpowiedzialności jej wspólników. Jeżeli powstaną nieuregulowane zobowiązania, to każdy ze wspólników odpowiada finansowo do wysokości swoich wkładów.

Zasady rozliczeń kadrowo – płacowych realizowanych przez biuro rachunkowe

Działając od dawna na rynku usług dla przedsiębiorców, biuro rachunkowe odkryło wszystkie zasady rozliczeń kadrowo – płacowych. Rozliczenia w tym zakresie obejmują wszystkie rodzaje umów o świadczenie pracy to znaczy: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie itd.). Umowa o współpracę z przedsiębiorcą obejmuje także roczne rozliczenia pracowników, przygotowywanie i dostarczanie deklaracji do ZUS, opracowanie listy płac dla pracowników. W zakresie naszych usług jest przygotowywanie wzorów dokumentów dla pracowników, prowadzenie akt osobowych, sporządzanie rocznych oraz miesięcznych PIT. Współpracując z firmami zapewniamy ochronę dokumentacji zgodną z RODO.

Doradztwo podatkowe w ramach współpracy z biurem rachunkowym

Prowadząc księgowość dla firm każda z nich objęta jest ochroną ze strony doradcy podatkowego. Ekspert w dziedzinie podatków, prawa i finansów ma obowiązek do zachowania w tajemnicy odnośnie informacji w posiadanie których wszedł podczas wykonywania swoich obowiązków. Usługi biura rachunkowego nastawione są na udzielanie konsultacji podatkowych. Doradca posiada rozległą wiedzę na temat spraw podatkowych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z handlem, informatyką, usługami budowlanymi, spedycyjnymi, transportowymi. Doświadczenie zawodowe doradcy podatkowego pozwala na zastosowanie przepisów podatkowych w praktyce.Takie wsparcie jest bardzo korzystne podczas prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ zapewnia większe bezpieczeństwo, ogranicza ryzyko ewentualnych błędów w rozliczeniach podatkowych. Doradca podatkowy udzielając wsparcia spowoduje, że każdy odnajdzie się w często zmieniających się przepisach podatkowych.

Współpraca z biurem rachunkowym a ubezpieczenie od ewentualnych błędów

Podczas rozliczeń może dojść do niezamierzonego popełnienia błędu przez księgowego czego konsekwencją jest poniesienie strat finansowych przez przedsiębiorcę. Ubezpieczenie OC biura rachunkowego pozwala odzyskać utracone środki od ubezpieczyciela, z którym biuro rachunkowe zawarło umowę. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym za ewentualne szkody powstałe podczas prowadzenia ksiąg lub świadczenia doradztwa podatkowego. 

Biuro rachunkowe - jak wygląda praca?

Biuro rachunkowe – jak wygląda praca?

Biuro rachunkowe – jak wygląda praca? Prowadzenie firmy bez pomocy biura rachunkowego jest możliwe, ale bardzo trudne. Rozwijanie biznesu wymaga skupienia się na różnych zagadnieniach i brakuje czasu na tzw. papierkową robotę. A ta obecnie wymaga dużej wiedzy z zakresu księgowości, płac i przepisów Kodeksu pracy. Nasze biuro rachunkowe pomaga przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej, zapewniając proste rozliczenia z przychodów i rozchodów, opłacanie podatków i doradztwo. Świadczymy wszechstronne wsparcie a księgowość prowadzimy od początku do końca. Co to znaczy? Od założenia działalności gospodarczej po reprezentację przedsiębiorcy w postępowaniach podatkowych. Nasza praca to rzetelne prowadzenie księgowości, spraw kadrowych i płac.

Biuro rachunkowe – jak wygląda praca?

Jesteśmy firmą usługodawczą i współpracujemy z przedsiębiorcami wykonując rozliczenia finansów. A składa się na to: prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, środków trwałych, wyposażenia, rozliczania VAT. Na rzecz zleceniodawcy prowadzimy także dokumentację kadrową oraz płacową. Podejmując współpracę z naszym biurem rachunkowym przedsiębiorca nie musi organizować działu kadr, wszystkie prace wykonują nasi pracownicy. Każdy klient może liczyć na doradztwo przy zakładaniu firmy, wyborze sposobu opodatkowania oraz wielu innych zagadnieniach.  

Jak wygląda praca naszego biura rachunkowego?

 Po zawarciu umowy przejmujemy obowiązki kadrowo-płacowe i na rzecz klienta wykonujemy takie prace jak:    

 • Rozliczanie wynagrodzeń (listy płac, rachunki zlecenia).
 • Prowadzenie akt osobowych.
 • Rozliczanie urlopów oraz zasiłków chorobowych.
 • Sporządzanie i wysyłanie dokumentów do ZUS i US.

Przedsiębiorca może liczyć na nasze wsparcie podczas kontroli z ZUS i US, przygotowujemy całą niezbędną dokumentację. Reprezentujemy interesy przedsiębiorstwa i służymy doradztwem na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczamy wszystkie rodzaje umów, w tym umowę o pracę, zlecenie, o dzieło. Zapewniamy ochronę dokumentacji zgodną z RODO.

Nasze biuro rachunkowe prowadzi księgowość, na którą składa się:  

 • Książka przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie ksiąg handlowych.
 • Ryczałt ewidencjonowany.
 • Karta podatkowa.
 • Rozliczanie podatków.
 • Doradztwo podatkowe.

Korzystanie z pomocy biura rachunkowego to najkorzystniejsza forma prowadzenia rozliczeń podatkowych zarówno w małych i średnich firmach. Nasze biuro rachunkowe współpracuje z przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą rozliczającymi się według książki przychodów i rozchodów, ryczałtu czy karty podatkowej oraz spółkami, które są zobowiązane do prowadzenia księgi handlowej. Ponadto księgowy odpowiada za całą sprawozdawczość klientów.

Doradztwo biura rachunkowego

Każdy przedsiębiorca zlecając nam obsługę księgową i kadrowo-płacową objęty jest nadzorem doradcy podatkowego. Mamy duże doświadczenie w zakresie podatków oraz możliwych problemów jakie się z tym wiążą, w wielu sektorach takich jak: usługi, handel, nieruchomości. Korzystając z doradztwa podatkowe właściciel firmy może bezpiecznie prowadzić swoją działalność, znacznie ograniczając możliwość popełnienia błędu w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Wiele osób rozpoczynających swoją działalność gospodarczą zwraca się do nas o pomoc w załatwieniu różnych formalności, które wydają się zawiłe. Zapewniamy kompleksowe doradztwo, przygotowujemy niezbędne dokumenty i przekazujemy do odpowiednich organów. Korzystając z usług doradcy podatkowego uzyskuje się przewagę na rynku. Interesy przedsiębiorcy są lepiej zabezpieczone, posiada on lepszą pozycję negocjacyjną, wybiera optymalny sposób rozliczeń.

Współpraca z biurem rachunkowym to oszczędność czasu i pieniędzy

Wykonując usługi na rzecz przedsiębiorców staramy się do naszej pracy wprowadzić znaczne ułatwienia. Przykładem jest odbieranie dokumentów od klienta, bez pobierania dodatkowych opłat, jest to duże udogodnienie dla zabieganych biznesmenów. Przedsiębiorca może skupić się na nawiązywaniu nowych relacji z kontrahentami a my w jego imieniu gwarantujemy obsługę już współpracujących. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga stałego uzupełniania wiedzy, na co właściciel firmy nie ma czasu i powierza takie zadania pracownikom naszego biura rachunkowego.

Korzystanie z usług naszego biura to dla przedsiębiorcy większy spokój i swoboda działania niż prowadzenie księgowości na własną rękę.To duża oszczędność czasu, który można przeznaczyć na rozwój firmy. Nasza praca to także wsparcie w tworzeniu strategii rozwojowych i załatwianie dla firmy różnych pozwoleń.

Pracownicy biura rachunkowego zajmują się problemem nieterminowych płatności, dzięki czemu dbają o płynność finansową przedsiębiorstwa. Analizują wszystkie płatności, przygotowują przelewy, jeżeli jest taka potrzeba wyjaśniają z kontrahentami kwestie sporne. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów ewentualnych błędów popełnionych przez pracowników naszego biura rachunkowego. Posiadamy ubezpieczenie i to ubezpieczyciel odpowiada za szkody.

Biuro rachunkowe - jak działa?

Biuro rachunkowe – jak działa?

Biuro rachunkowe – jak działa? Z usług biura rachunkowego korzystają podmioty gospodarcze, a incydentalnie również osoby fizyczne nieprowadzące własnej działalności gospodarczej. W biurze zatrudnieni są doświadczeni księgowi, którzy zajmują się prowadzeniem rachunkowości uproszczonej bądź pełnej. Biura rachunkowe świadczą także usługi z zakresu kadr oraz płac. Jak dokładnie działa biuro rachunkowe i kiedy warto skorzystać z jego usług?

Kto może skorzystać z usług biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe świadczy usługi przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Każdy z nich zobowiązany jest rozliczać się z fiskusem, a więc odprowadzać podatki. Przedsiębiorcy muszą również opłacać składki ZUS, zwłaszcza jeśli nie są zatrudnieni nigdzie indziej w ramach etatu. Księgowość można prowadzić na kilka sposobów – zatrudniając w firmie pracownika, osobiście bądź zlecając to zadanie biuru rachunkowemu. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą coraz częściej decydują się na trzecie rozwiązanie. Niemniej jednak z usług biura rachunkowego korzystają również osoby fizyczne, które nie prowadzą swojej firmy. Dotyczy to zwłaszcza okresu rozliczeń, czyli składania deklaracji PIT. Wtedy też osoby fizyczne mogą skorzystać z pomocy doświadczonych księgowych, którzy wypełnią za nie formularz oraz złożą w odpowiednim urzędzie, na mocy udzielonego pełnomocnictwa. 

Jakie usługi świadczy biuro rachunkowe?

Zakres usług zależy tak naprawdę od konkretnego biura rachunkowego, jednak można powiedzieć, że niemal każdy podmiot świadczy usługi z zakresu prowadzenia księgowości oraz kadr i płac. Klienci mogą powierzyć księgowym prowadzenie pełnej bądź uproszczonej księgowości. Specjaliści nie tylko ewidencjonują poszczególne operacje gospodarcze, lecz również zajmują się sporządzeniem deklaracji podatkowych, na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Przedsiębiorcy zobowiązani są również rozliczać się z ZUS, dlatego księgowi wypełniają w ich imieniu stosowne deklaracje, wysyłając je następnie do organu rentowego. Biura rachunkowe świadczą także usługi z zakresu kadr oraz płac, co jest istotne zwłaszcza dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Każdego pracownika należy bowiem rozliczyć (wypłacić mu odpowiednie wynagrodzenie oraz odprowadzić za niego składki ZUS), przedsiębiorcy zobowiązani są również do prowadzenia dokumentacji kadrowej. W ich imieniu może to robić biuro rachunkowe, którego pracownicy wystawiają także skierowania na badania okresowe czy wstępne oraz zajmują się kwestią organizacji szkoleń BHP. To, na jakie dokładnie usług zdecyduje się przedsiębiorca, zależy w dużej mierze od specyfiki prowadzonej przez niego działalności, a także potrzeb własnych. Ci, którzy nie zatrudniają pracowników, nie będą korzystali z usług kadrowej. Warto jednak wybrać biuro, które proponuje tego typu pomoc, gdyż nigdy nie wiadomo, kiedy nie będziemy musieli zatrudnić pierwszego pracownika.

Jak wygląda współpraca z biurem rachunkowym?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, jak dokładnie będzie wyglądać współpraca pomiędzy nimi, a biurem rachunkowym? Otóż każdy klient zobowiązany jest dostarczać dokumentację księgową w ustalonym w umowie terminie. Najczęściej jest to 10. dzień każdego miesiąca, choć w umowie można zawrzeć także inny termin. Obecnie klienci mogą dostarczać dokumenty nie tylko w formie papierowej, ale również elektronicznej, co jest korzystne zwłaszcza w przypadku, gdy przez jakiś czas przebywają w delegacji. Pracownicy biura rachunkowego opracowują dokumentację, ewidencjonując ją w księgach. Następnie wyliczają zobowiązania podatkowe bądź wobec ZUS. Przedsiębiorcy zobowiązani są płacić podatki czy składki we własnym zakresie, jednak zwolnieni są z obowiązku składania deklaracji, gdyż robią to za nich księgowi. Rozliczenie z biurem rachunkowym odbywa się w systemie miesięcznym. Biuro rachunkowe wystawia fakturę, którą klient zobowiązany jest opłacić w ustalonym z góry terminie. W razie potrzeby klienci biura rachunkowego mogą umówić się z osobą prowadzącą księgowość na spotkanie, celem zadania pytań bądź wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości.

Ile kosztują usługi biura rachunkowego?

Każde biuro rachunkowe posiada indywidualny cennik, zgodnie z którym rozlicza swoich klientów. Trudno jednoznacznie ocenić, ile przyjdzie nam zapłacić za pomoc specjalistów, niemniej jednak warto mieć świadomość, że współpraca z biurem rachunkowym jest o wiele tańsza, niż zatrudnianie księgowych w swoim zakresie. Tymczasem samodzielne prowadzenie księgowości pociąga za sobą dużą odpowiedzialność, którą w przypadku współpracy z biurem rachunkowym przejmuje jego właściciel. Średni koszt usług księgowych wynosi od 200 zł do kilku tysięcy złotych w przypadku dużych firm, prowadzących pełną księgowość. Z usług biura rachunkowego mogą skorzystać początkujący przedsiębiorcy, a także ci, którzy wcześniej zatrudniali pracowników we własnym zakresie bądź prowadzili księgowość samodzielnie. Warto zapytać o ofertę i zacząć współpracę ze specjalistami, którzy świadczą najwyższej jakości usługi. 

 

Ile kosztuje prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe?

Ile kosztuje prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe?

Ile kosztuje prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe? Biura rachunkowe prowadzą w imieniu swoich klientów księgowość, a także zajmują się rozliczeniami podatkowymi. Z ich pomocy z roku na rok korzysta coraz więcej przedsiębiorców, którzy nie chcą zatrudniać księgowych we własnym zakresie. Ile kosztuje prowadzenie rachunkowości przez biuro rachunkowe i od czego zależy cena?

Średnie ceny za prowadzenie księgowości – ile wynoszą?

Każde biuro rachunkowe dysponuje własnym cennikiem, na podstawie którego fakturuje swoich klientów. Ceny są różne, jednak patrząc na konkretne miasto można je w pewien sposób uśrednić. Koszty będą zależeć w dużej mierze od tego, jaki rodzaj księgowości ma być prowadzony. Podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu, zapłacą najmniej. W ich przypadku ceny wynoszą od 100 do około 150 zł. Księgowi muszą prowadzić wyłącznie proste ewidencje, a nie rejestrować każdą operację z osobna, stąd stosunkowo niska cena. Osoby, które prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, muszą liczyć się z nieco wyższymi kosztami. Wynoszą one od 120 do 600 zł, w zależności od ilości dokumentów oraz tego, czy dany przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. Najwięcej zapłacą osoby, prowadzące pełne księgi rachunkowe. W ich przypadku nakład pracy, potrzebny do prawidłowego ewidencjonowania operacji gospodarczych, jest o wiele większy. Ceny zaczynają się od 400 zł, kończą natomiast na 2000 zł. Oczywiście, w przypadku dużych podmiotów gospodarczych cena ustalana jest indywidualnie. Powyższe kwoty dotyczą miasta Szczecin, gdzie ceny usług księgowych, w porównaniu do innych miejscowości, takich jak Warszawa czy Kraków, nie są szczególnie wysokie.

Cennik usług kadrowo-płacowych i innych

Prowadzenie księgowości to tylko jedna z usług, jaką świadczy biuro rachunkowe. Klienci mogą również powierzyć prowadzenie kadr i płac, a także sporządzanie istotnych sprawozdań. Rozliczenie każdego pracownika to koszt około 30-50 zł, natomiast rozliczanie osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych będzie kosztować około 25-30 zł. Cena obejmuje kompleksową obsługę, wraz z wyliczeniem wynagrodzenia czy składek ZUS pracownika. Jeśli przedsiębiorca chciałby, aby w jego imieniu biuro rachunkowe sporządziło sprawozdanie, będzie musiał liczyć się z wydatkiem rzędu 300-1000 zł. Tymczasem sporządzenie sprawozdania finansowego rocznego to często koszt podobny do tego, jaki ponosimy co miesiąc za usługi księgowe. 

Od czego zależy cena usług księgowych?

Jak nietrudno zauważyć, ceny usług księgowych są mocno zróżnicowane. Od czego więc zależą? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na nakład pracy, jaki księgowy musi włożyć w rozliczenie konkretnej firmy. Inaczej rozlicza się firmy, będące na ryczałcie, inaczej te, które muszą prowadzić pełne księgi rachunkowe. W przypadku bardzo rozbudowanej struktury finansowej biuro rachunkowe pobiera wyższe opłaty, bowiem prowadzeniem księgowości należy zająć się niemalże na pełen etat. Cena usług księgowych zależy też od miasta – w większych miejscowościach z pewnością zapłacimy o wiele więcej, niż w małych miasteczkach. Czasami biura rachunkowe oferują swoim klientom różnego rodzaju upusty czy rabaty, jeśli korzystają z większej ilości usług. Ostateczna cena zależy też od tego, czy dany przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. W takim przypadku należy włożyć więcej pracy w rozliczenie go, dlatego koszt obsługi będzie nieco wyższy.

Czy warto korzystać z usług biura rachunkowego?

Przedsiębiorcy często zadają sobie pytanie, czy lepiej korzystać z usług biura rachunkowego, czy może bardziej opłacalne jest zatrudnienie księgowego w firmie? Otóż musimy pamiętać o tym, że z zatrudnieniem pracownika związane są spore koszty. Przede wszystkim musimy wypłacić mu wynagrodzenie i zapłacić za niego składki ZUS. Ponadto, pracodawca zobowiązany jest wyposażyć w odpowiedni sposób stanowisko pracy, co również wiąże się z niemałym wydatkiem. Pracownicy mają też swoje prawa, na przykład do urlopu czy przebywania na zwolnieniu lekarskim. Z jednej strony jest to w pełni zrozumiałe, z drugiej strony urząd skarbowy czy ZUS nie poczeka na deklarację i zapłatę podatku z tego powodu. Tymczasem współpraca z biurem rachunkowym w większości przypadków będzie o wiele tańsza, niż zatrudnianie księgowego we własnym zakresie. Ponadto, przedsiębiorcy nie muszą obawiać się, że jakiekolwiek sprawy nie zostaną dopełnione na czas. Nawet, jeśli jeden z pracowników biura nie może dokończyć swojej pracy, jego obowiązki przejmuje inny pracownik. Współpraca z biurem rachunkowym wydaje się więc nie tylko bardziej opłacalna, ale również bezpieczniejsza. Dlatego też z roku na rok decyduje się na nią coraz więcej firm, także tych dużych, bardzo dobrze prosperujących. Biura rachunkowe przygotowują dla nich specjalną ofertę cenową, dzięki czemu można dodatkowo optymalizować koszty. Pamiętajmy przy tym, że warunki współpracy z konkretnym podmiotem gospodarczym najczęściej ustalane są indywidualnie, dzięki czemu można dobrać odpowiednią cenę, która zadowoli jednocześnie właścicieli firm oraz osoby prowadzące biuro rachunkowe. 

Biuro rachunkowe - jak wybrać?

Biuro rachunkowe – jak wybrać?

Biuro rachunkowe – jak wybrać? Usługi outsourcingowe cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Przedsiębiorcy decydują się korzystać z usług firm zewnętrznych na przykład poprzez powierzenie im prowadzenia księgowości i spraw podatkowych. Choć z roku na rok powstaje coraz więcej biur rachunkowych, wybór odpowiedniego partnera do współpracy nie jest prosty. Czym kierować się, wybierając biuro rachunkowe?

Jakie usługi świadczy biuro rachunkowe?

Na początek każdy przedsiębiorca powinien zastanowić się, jakich dokładnie usług z zakresu księgowości i finansów potrzebuje. Warto podzielić je na takie, z których korzystamy stale oraz na te, które wybieramy sporadycznie. Dobre biuro rachunkowe oferuje dziś nie tylko prowadzenie księgowości, choć oczywiście to właśnie ta usługa stanowi kwintesencję jego działania. Bardzo ważne są także usługi z zakresu kadr i płac, i to nie tylko dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Nie jesteśmy bowiem w stanie przewidzieć, kiedy zawrzemy pierwszą umowę o pracę czy zlecenie, a więc kiedy będzie nam potrzebna profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa. Ponadto, biuro rachunkowe powinno oferować usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Zwróćmy uwagę, czy współpracuje ono z doradcą podatkowym, który posiada odpowiedni tytuł oraz uprawnienia do wykonywania zawodu. Wiele biur rachunkowych sugeruje doradztwo w kwestiach podatkowych, lecz w rzeczywistości tego typu usługi mogą świadczyć wyłącznie osoby uprawnione, wpisane na krajową listę doradców podatkowych. Z punktu widzenia przedsiębiorców ważne jest także doradztwo finansowe czy pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej i łączeniu spółek. W tym celu biuro rachunkowe musi współpracować z osobą, która posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną z zakresu finansów, a także spore doświadczenie zawodowe.

Doświadczeni i chętni do pomocy profesjonaliści

Przedsiębiorcy bardzo często nie mają dużej wiedzy na temat księgowości, podatków czy finansów. Nie muszą, ostatecznie mają od tego księgowych. Pracownicy biura rachunkowego powinni posiadać dużą wiedzę, którą stale aktualizują. Ponadto, muszą mieć praktykę w obsłudze firm różnego rodzaju, gdyż każda branża charakteryzuje się nieco innym podejściem zarówno do kwestii księgowych, jak i podatkowych. Pracownicy biura rachunkowego muszą być życzliwi, pomocni i kontaktowi. Dobrze, jeśli przedsiębiorca ma możliwość skontaktowania się z nimi nie tylko osobiście, lecz również za pośrednictwem narzędzi komunikacji zdalnej. Dzięki temu mogą oni uzyskać poradę, nawet jeśli są w delegacji bądź wyjechali poza miasto. 

Pełny pakiet usług w dobrej cenie

Właściciele firm, wybierając biuro rachunkowe do współpracy, często kierują się ceną, jaką proponuje ono za usługi. Pamiętajmy, że dobre biura rachunkowe nie posiadają swoich cenników, choć czasem podają kwoty przybliżone, jakie należne są za realizację konkretnych usług. Niemniej jednak konkretne ceny ustalane są w sposób indywidualny, w zależności od nakładu pracy, jaki należy włożyć w rozliczenie firmy klienta. Dobre biura rachunkowe oferują różnego typu rabaty klientom, którzy zdecydują się skorzystać z pełnego pakietu usług. Co istotne, ceny powinny być w miarę możliwości elastyczne – dotyczy to szczególnie przedsiębiorców prowadzących działalność sezonową. W okresie, w którym nie osiągają oni przychodów bądź zawieszają działalność, opłaty powinny być odpowiednio niższe. Pamiętajmy, że dobre biura rachunkowe nie proponują swoim klientom cen dumpingowych, a więc znacząco zaniżonych. Na rynku pojawiają się takie, które próbują skusić klientów niskimi cenami, lecz zazwyczaj niska cena idzie w parze z niską jakością usług. Tymczasem w kontekście finansów, rachunkowości i podatków usługi muszą być świadczone na najwyższym poziomie, tak aby móc sprawnie zarządzać firmą oraz wywiązać się ze wszelkich obowiązków względem skarbówki.

Jakie biuro rachunkowe wybrać?

Pozostaje pytanie, jakie właściwie biuro rachunkowe wybrać? Czy postawić na jakość usług, a może na bliskość położenia od siedziby firmy? Wybór podmiotu do współpracy nie jest łatwym zadaniem, jednak poszukując sprawdzonego partnera, warto zapoznać się z ofertą biura rachunkowego MH w Szczecinie. Jest to biuro, które świadczy usługi z zakresu prowadzenia księgowości, kadr i płac, doradztwa podatkowego i finansowego. Dzięki temu wszelkie usługi, z jakich najczęściej korzystają przedsiębiorcy, zostają skumulowane w jednym miejscu. Pozwala to w lepszy i łatwiejszy sposób zarządzać firmą i jej finansami. Profesjonalna kadra i najwyższej jakości programy pozwalają wykonywać pracę sprawnie i bez żadnych zakłóceń. Chcąc wybrać dobre biuro rachunkowe, z którym można nawiązać wieloletnią, owocną współpracę, dobrze jest postawić właśnie na biuro rachunkowe MH w Szczecinie. Pamiętajmy przy tym, że jeśli nie jesteśmy zadowoleni z usług świadczonych przez nasze obecne biuro rachunkowe, zawsze możemy zmienić usługodawcę. Będziemy musieli jedynie zachować okres wypowiedzenia, który przewiduje niemal każda umowa, zawarta z biurem rachunkowym.  

Dlaczego księgowość jest niezbędnym elementem funkcjonowania firmy?

Dlaczego księgowość jest niezbędnym elementem funkcjonowania firmy?

Dlaczego księgowość jest niezbędnym elementem funkcjonowania firmy? Ten fakt powinien być jak najszybciej zaakceptowany. Masz w planach (jeszcze na ten rok kalendarzowy) założenie własnej firmy? Warto zatem zatroszczyć się m.in. o to, by księgowość była prowadzona w sposób profesjonalny. Dlaczego to zagadnienie ma jednak aż tak duże znaczenie? O tym możesz przekonać się z poniższego poradnika.

Brak problemów z prawem

Profesjonalne biuro rachunkowe zajmuje się rozmaitymi zadaniami na rzecz Klientów posiadających własne firmy. Chodzi przede wszystkim o prowadzenie ksiąg oraz o tworzenie, czy sprawdzanie rozmaitych papierów składających się na dokumentację finansową itd. Wszystko po to, by np. uniknąć kłopotów z prawem. Od razu należy zaznaczyć, że ewentualne konsekwencje są bardzo poważne. Każda firma musi działać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jeśli zaś ktoś np. sprzedaje na co dzień rury, czy uszczelki itp. to niekoniecznie musi orientować się w tym, jakie są obecnie zasady na tej płaszczyźnie. To jednak nie zwalnia nikogo z przestrzegania prawa! Należy zatem wybrać profesjonalne biuro rachunkowe, które zatroszczy się o to, by w papierach rozmaitej maści panował odpowiedni porządek. Dzięki temu unikniesz kłopotów natury prawnej. Tutaj natomiast nie tylko chodzi o ewentualne kary finansowe. Poza tym reputacja Twojej firmy zostanie narażona na szwank. A przez to (musisz się z tym liczyć) będziesz miał mniej Klientów, co doprowadzi do mniej okazałych zysków na koniec konkretnego okresu rozliczeniowego. Przepisy w tej branży są dla laika bardzo zawiłe. Dlatego tym bardziej warto oddać księgowość w ręce profesjonalistów z prawdziwego zdarzenia. Warto zaznaczyć, że fachowcy świadczą dokładne i uniwersalne usługi. O co chodzi dokładnie? Eksperci mogą np. prowadzić księgowość w przypadku małych jednoosobowych firm, które rozliczają się na podstawie książki przychodów i rozchodów. Dla fachowców ryczałt oraz spółki z o.o. to także pojęcia niestanowiące żadnej tajemnicy. Poza tym fachowcy zajmują się spółkami komandytowymi i prowadzą (w sposób zgodny z prawem) księgi handlowe. Jeśli w papierach nie będzie bałaganu, to dana firma może spokojnie rozliczać się np. z dostawcami asortymentu, urzędami, czy bankami.

Kontrole ze strony urzędników nie będą Ci straszne…

Należy liczyć się z wizytami urzędników. Eksperci od tej dziedziny mają bowiem za zadanie sprawdzać, czy wszystko w danej firmie jest w jak najlepszym porządku. Jeśli księgowość będzie prowadzona przez specjalistów, to nie masz się czego obawiać. Kontrolerzy sprawdzą papiery, zadadzą kilka pytań, a następnie podpiszą, że nie zauważyli żadnych nieprawidłowości. Obawiasz się, że będzie inaczej? Niestety, wcześniej np. samodzielnie zajmowałeś się tymi aspektami i liczysz się z ewentualnymi błędami? W takim razie warto zgłosić się do podmiotu MH biuro rachunkowe. Jest to profesjonalna firma ze Szczecina. To biuro rachunkowe pozwala właściwie przygotować się do kontroli. Np. przeprowadzanej przez urzędników z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W razie czego przedstawiciele podmiotu MH biuro rachunkowe mogą reprezentować Twoje interesy w czasie kontroli. Oczywiście, należy jak najszybciej zadbać o to, aby tymi zagadnieniami zajmowali się profesjonaliści z prawdziwego zdarzenia. Dzięki temu będziesz miał porządek w papierach, a przyszłe kontrole nie będą stanowiły dla Ciebie źródła żadnego stresu. W ten sposób unikniesz niepotrzebnych kłopotów oraz ewentualnych kar finansowych itp. Co jeszcze sprawia, że księgowość powinna być – na bieżąco – prowadzona dokładnie oraz zbieżnie z aktualnymi przepisami? W razie czego wszelkie dokumenty tego typu będą bardzo istotne pod kątem ewentualnej rozprawy w Sądzie. Na podstawie takich papierów można np. udowodnić brak swojej winy itp.

Łatwiej uzyskać rozmaite dofinansowania

Planujesz w najbliższym czasie starać się np. o kredyt inwestycyjny? Przyznane pieniądze pozwoliłyby Twojej firmie mocno się rozwinąć? Okazuje się, że na tym polu też przydaje się prawidłowo prowadzona księgowość. Dokładna dokumentacja stanowi bowiem swego rodzaju raport o kondycji konkretnego podmiotu. Na tej podstawie przedstawiciel placówki bankowej oceni, czy Twoja firma spełnia kryteria i można przyznać jej dofinansowanie itd. Jeśli papiery będą prowadzone przez ekspertów, to na pewno zostaną wzięte pod uwagę. Warto zatem kooperować z fachowcami, aby mieć potem łatwiejszą drogę do ewentualnego uzyskania kredytu itd.

Optymalizacja ponoszonych kosztów

Uważasz, że wydajesz zbyt dużo pieniędzy na prowadzenie firmy? Być może to tylko Twoje subiektywne odczucia… A może rzeczywiście coś jest na rzeczy? Dobrze prowadzona księgowość pozwala sprawdzić to w praktyce, aby dłużej nie snuć już żadnych domysłów… Profesjonalne biuro rachunkowe jest w stanie np. doradzić, gdzie można poszukać oszczędności. Optymalizacja to bardzo ważne pojęcie. Oczywiście, eksperci doradzają tylko takie rozwiązania, które są nie tylko skuteczne, lecz także zgodne z aktualnymi przepisami.