KSIĘGOWOŚĆ

W RAMACH KSIĘGOWOŚCI:

 • prowadzimy książkę przychodów i rozchodów
 • rozliczamy ryczałt ewidencjonowany
 • prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • sporządzamy zakładowy plan kont oraz zasady polityki rachunkowości
 • rozliczamy kartę podatkową
 • sporządzamy i składamy deklaracje podatkowe CIT, VAT
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, sprawozdania wymagane przez GUS i NBP
 • sporządzamy zeznania roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 • rozliczamy transakcje wewnątrzunijne i zagraniczne
 • reprezentujemy klientów przed Organami Podatkowymi oraz innymi instytucjami
 • wykonujemy audyt rozliczeń księgowych wraz ze stosownymi korektami w tym zakresie

Zapraszamy do kontaktu:

Tel: +48 91 431 35 91

E-mail: biuro@mh.szczecin.pl