KADRY I PŁACE

KADRY I PŁACE

Prowadzimy kompleksową obsługę kadrowo - płacową w uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych. W ramach obsługi kadrowo – płacowej oferujemy:

  • rozliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
  • prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczanie urlopów wypoczynkowych, zasiłków chorobowych, zasiłków macierzyńskich, urlopów wychowawczych
  • sporządzanie i rozliczanie umów o dzieło, umów zleceń
  • sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
  • sporządzanie zgłoszeń do PFRON, rozliczanie dofinansowania PFRON, wysyłanie comiesięcznych informacji w tym zakresie
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji podatkowych PIT-4R, PIT - 8AR, PIT 11/40, IFT-1R
  • reprezentowanie w przypadku kontroli ZUS, PFRON