DORADZTWO PODATKOWE

DORADZTWO PODATKOWE

W ramach świadczonych usług prowadzone są bieżące konsultacje dotyczące zagadnień podatkowych.

Posiadamy doświadczenie w zakresie wszystkich rodzajów podatków jak również wiedzę na temat problemów podatkowych w różnych sektorach gospodarki (handlu, nieruchomościach, usługach informatycznych, usługach budowlanych, transportowych, spedycyjnych). Łączymy znajomość prawa podatkowego z wiedzą na temat praktycznego zastosowania przepisów.

Usługi, które oferujemy naszym Klientom mają zasadnicze praktyczne znaczenie w ich codziennej działalności, zwiększają bezpieczeństwo prowadzenia firm w związku z minimalizacją ryzyka błędu w rozliczeniach podatkowych

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Organami Podatkowymi oraz kontroli skarbowej oraz w postępowaniu sądowo – administracyjnym WSA i NSA na podstawie stosownego pełnomocnictwa procesowego.

Więcej w zakładce Doradztwo Podatkowe