Jaka księgowość na ryczałcie?

Jaka księgowość na ryczałcie?

Ryczałt ewidencjonowany należy do księgowości uproszczonej, podstawą rozliczeń od działalności gospodarczej jest opłacanie podatku od przychodu. Nie można dokonać pomniejszania przychodu o koszty wynikające z jego uzyskania. Kto może skorzystać z księgowości uproszczonej – ryczałtu ewidencjonowanego? Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, jako: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i socjalne. Korzyścią dla przedsiębiorców którzy korzystają z tej formy rozliczeń są niskie stawki podatku i proste ewidencje podatkowe. Wadą ryczałtu jest niemożność wspólnego rozliczania się z małżonkiem, nie mogą również skorzystać z niego osoby samotnie wychowujące dziecko.

Uproszczona księgowość na ryczałcie

Ewidencję przychodów mogą prowadzić przedsiębiorcy, którzy składając wniosek CEIDG-1 wskazali, że wybierają opodatkowanie na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, co do sposobu opodatkowania najlepiej skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Księgowy po przeanalizowaniu rodzaju prowadzonej księgowości doradzi najkorzystniejszy sposób opodatkowania. Czy są ograniczenia przy wyborze rozliczenia na ryczałcie?Tak, nie każdy przedsiębiorca może korzystać z księgowości uproszczonej w formie ryczałtu ewidencjonowanego.   

Jakie firmy nie mogą skorzystać z ryczałtu?

 • Apteki
 • Firmy sprzedające artykuły samochodowe
 • Handel dewizami
 • Lombardy
 • Kantory
 • Prowadzące wytwarzanie produktów z akcyzą i wiele innych.

Jakie firmy są uprawnione do skorzystania z opodatkowania ryczałtem?

 • Przedsiębiorcy prowadzący punkty gastronomiczne
 • Firmy budowlane
 • Lekarz, stomatolog, tłumacz i wiele innych wolnych zawodów
 • Pośrednicy handlowi
 • Osoby prowadzące firmę zajmującą się wynajmem samochodów osobowych.

Aby poznać wszystkie rodzaje firm, które mają ustawowo zabronione skorzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego trzeba zapoznać się z załącznikiem nr 2 do ustawy o ryczałcie. Z pozoru księgowość uproszczona wydaje się prostym sposobem rozliczeń jednak zagłębiając się w szczegóły ryczałtu można natrafić na wiele niuansów. Popełnienie błędu przy rozliczeniach z urzędem skarbowym może spowodować nieprzyjemne konsekwencje, dlatego osoby nieobeznane z nowymi rozporządzeniami powinny powierzyć rozliczenia pracownikom biura rachunkowego. 

Jak prowadzić księgowość uproszczoną – ryczałt?

Podstawą jest zastosowanie się do nowego wzoru według rozporządzania z 2020 roku. Księgowość uproszczoną można prowadzić w formie elektronicznej lub papierowej.

Co powinna zawierać ewidencja przychodów?

 • Datę wpisu
 • Numer dowodu księgowego będący podstawie tego wpisu
 •  Datę osiągnięcia przychodu.

Przy ryczałcie ewidencjonowanym kwota przychodu jest opodatkowana na podstawie konkretnych stawek od 2 % do 17% (według nowych przepisów, wcześniej 20%). Co wpływa na wysokość stawki opodatkowania na ryczałcie? Od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Limit przychodów to 2000000 euro, a dla przedsiębiorcy oznacza to, że może skorzystać z rozliczeń ryczałtowych, jeżeli w poprzednim roku jego przychody nie przekroczyły tej kwoty. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji każdego roku a zapisy powinny być dokonywane zgodnie z posiadanymi rachunkami, fakturami VAT, paragonami, opisem otrzymanego towaru, dokumentami celnymi. Jeżeli dokonano sprzedaży towaru bez wystawienia faktury, podstawą staje się dowód wewnętrzny.

Pomimo tego, że w ewidencji przychodów koszty nie są ujmowane podatnik ma obowiązek:

 • Przechowywać wszystkie dowody potwierdzające zakup towarów
 • Ewidencjonować środki trwałe a także wartości niematerialne i prawne.  

Co jest najważniejsze przy ryczałcie?

 • Przychody, które są przewidziane w ustawie
 • Koszty, których się nie uwzględnia
 • Podstawa opodatkowania stanowi uzyskany przychód
 • Stawka podatku od 2% do 17%.
 • Podatek dochodowy trzeba zapłacić zawsze, gdy występuje przychód.

Jakie rodzaje ewidencji występują przy ryczałcie? Ewidencja przychodów, środków trwałych, wyposażenia. Jeżeli osoba planująca lub już prowadząca działalność gospodarczą ma jeszcze wątpliwości, co do formy opodatkowania powinna skorzystać z doświadczenia księgowych. Da to znacznie większą szansę na odniesienie sukcesu w swojej branży.

Przedsiębiorca prowadzący swoją działalność gospodarczą według ryczałtu ma obowiązek wyliczenia kwoty podatku do zapłaty. Jest zobligowany do podsumowania przychodów, jakie uzyskał w danym okresie rozliczeniowym np. miesiącu albo kwartale. Uzyskaną kwotę przychodu należy pomniejszyć o wysokość odprowadzonych składek społecznych, obliczyć podatek a następnie uzyskaną kwotę pomniejszyć o składkę zdrowotną. 

Powierzając prowadzenie księgowości uproszczonej w postaci ryczałtu biuru rachunkowemu, przedsiębiorca musi w ciągu 7 dni powiadomić o tym urząd skarbowy.Termin liczy się od daty podpisania umowy z biurem, w takim zgłoszeniu należy wskazać wszystkie jego dane łącznie z adresem gdzie jest przechowywana dokumentacja związana z ewidencją. Rok podatkowy w przypadku ryczałtu jest zamykany PIT-28, który musi być złożony do końca stycznia.

Własna firma jak prowadzić księgowość?

Własna firma jak prowadzić księgowość?

Wiele osób rejestrujących własną firmę zastanawia się jak prowadzić księgowość? Samodzielne pełnienie tej trudnej roli ogranicza koszty prowadzenia firmy, jednak jednocześnie może powodować wiele niedogodności. Z tego powodu dużo lepszym rozwiązaniem jest powierzenie księgowości uproszczonej lub księgowości pełnej księgowym z biura rachunkowego. Brak zaległości, przejrzysta dokumentacji i aktualna wiedza o finansach przedsiębiorstwa to atuty profesjonalistów. Rzetelne wywiązywanie z rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS jest bardzo ważne podczas rozwoju firmy i ubieganie się kredyty. Warto o tym pamiętać, podejmując decyzję o rodzaju prowadzeni księgowości.

Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Pierwszy krok to zgłoszenie działalności do CEIDG za pomocą odpowiedniego wniosku. Niezbędne informacje do naniesienia to: podmiot prowadzący księgowość, a możliwości jest kilka:

 • Samodzielne prowadzenia księgowości z dokładną ewidencją
 • Powierzenie księgowości biuru rachunkowemu
 • Zatrudnienie w firmie księgowego.

Duże przedsiębiorstwa zatrudniają księgowych i tworzą specjalny dział, ale to kosztowne przedsięwzięcie. Samodzielne prowadzenie księgowości jest możliwe dla bardzo kreatywnych biznesmenów, którzy stale śledzą zmiany w przepisach podatkowych i gospodarczych. Dotyczy to najczęściej księgowości uproszczonej, czyli: księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego i księgi podatkowej. Z tej formy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku rozliczeniowym osiągnęli przychody mniejsze niż 2 000 000 euro. Jednak prowadzenie księgowości pełnej to już sztuka i duża wiedza z zakresu rozliczeń, ewidencjonowania, monitorowania przychodów i rozchodów. W takim przypadku samodzielne prowadzenie księgowości jest nawet niewskazane. 

Samodzielne prowadzenie księgowości a podatek dochodowy

Na podstawie książki przychodów i rozchodów przedsiębiorca będzie mógł wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy. Jakie zdarzenia w firmie podlegają ewidencji KPiR?

 • Przychody, jakie uzyskał przedsiębiorca ze sprzedaży a także z innych źródeł które są związane z prowadzoną działalnością
 • Zakup towarów i materiałów
 • Inne koszty wiążące się z prowadzeniem firmy.

Prowadząc swoją firmę należy na koniec miesiąca przygotować wydruk wszystkich zapisów, jakie zostały dokonane. Wymogiem jest zastosowanie się do odpowiedniego wzoru z załącznika nr 1 który można znaleźć w rozporządzeniu odnośnie prowadzenia KPiR.

Prowadzenie księgowości a podatek VAT

W niektórych przypadkach przedsiębiorcy są zwolnienie z konieczności rejestracji do podatku VAT. Jednak wielu właścicieli firm jest zobowiązanych do takiej rejestracji i stają się czynnymi podatnikami VAT. Aby prawidłowo prowadzić księgowość, trzeba od razu po założeniu firmy dowiedzieć się czy prowadzona działalność gospodarcza podlega zwolnieniu z VAT, czy taki obowiązek jest bezwzględny.

Właściwy program księgowy wsparciem dla przedsiębiorcy

Korzystając z naprawdę dobrego programu księgowego łatwiej będzie wywiązać się z obowiązków składania rzetelnych rozliczeń. W czym pomoże taki program? Prowadzenie dokumentacji takiej jak:

 • Rejestry VAT
 • Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencje kilometrówki, czyli przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT.
 • Ważne dla przedsiębiorcy! Dokumenty księgowe trzeba przechowywać przez 5 lat.

Samodzielne prowadzenie księgowości to szereg obowiązków takich jak:

 • Odprowadzanie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy
 • Terminowe składanie deklaracji na podatek VAT i odprowadzanie odpowiedniej kwoty
 • Opłacanie w terminie należnych składek ZUS
 • Przechowywanie KPiR.

Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe

Zarówno księgowość uproszczona jak i księgowość pełna na podstawie ksiąg handlowych może być prowadzona przez biuro rachunkowe.Trzeba tylko w ciągu 7 dni od zawarcia umowy z biurem powiadomić o tym adekwatny urząd skarbowy. Jakie zadania wykonuje biuro rachunkowe na rzecz przedsiębiorcy? Wszystkie działania, które przedsiębiorca wykonywał samodzielnie, czyli prowadzenie KPiR, rozliczenia dotyczące ryczałtu lub karty podatkowej. W przypadku księgowości pełnej księgowy zajmie się prowadzeniem księgi handlowej, jak również zakładowym planem kont i szczegółowym audytem wykonywanych rozliczeń księgowych. Do obowiązków biura rachunkowego należą również roczne sprawozdania dla przedsiębiorcy oraz do GUS i NBP.

Przed rozpoczęciem współpracy z biurem rachunkowym zawsze odbywa się wstępna konsultacja, podczas której księgowy zapoznaje się z rodzajem prowadzonej działalności danej firmy i uzależnia prowadzenie księgowości od kierunku, jaki został już obrany. Korzyścią dla przedsiębiorcy korzystającego z profesjonalnej pomocy jest dopasowanie formy rozliczeń do specyfiki danej działalności, co przekłada się na obniżenie podatków. Reprezentowanie klienta przed różnymi organami pozwala oszczędzić czas i spokojnie prowadzić rozmowy z kontrahentami. Oszczędzanie na dobrej księgowości to nieodpowiedzialny krok, dlatego warto szukać biura rachunkowego które spełni wszelkie oczekiwania przedsiębiorcy. 

 

kto odpowiada za księgowość w firmie

kto odpowiada za księgowość w firmie?

Kto odpowiada za księgowość w firmie?To ważne pytanie dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność, ponieważ za księgowość odpowiada właściciel firmy. Bez względu na to czy zdecyduje się na samodzielnie prowadzenie księgowości, zatrudnienie księgowego lub na skorzystanie z usług biura rachunkowego. Jak uniknąć konsekwencji wiążących się z błędami w prowadzeniu księgowości? Regulacja w art. 77 ustawy powiększa zakres odpowiedzialność za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Na czym on polega? Każdy, kto dopuszcza się prowadzenia księgowości w sposób niezgodny z przepisami ustawy lub w wyniku zaniechania ponosi odpowiedzialność. W związku z tym, przy ujawnieniu nieścisłości, błędy w księgach winę ponosi nie tylko właściciel firmy, ale również osoba, która jest odpowiedzialna za ich prowadzenie to znaczy księgowa lub biuro rachunkowe.

Kiedy właściciel firmy odpowiada za błędy w księgach?

Odpowiedzialność właściciela za błędy w księgach rachunkowych następuje wtedy, gdy wynikają one z jego winy (zarządzanie firmą). Wtedy ponosi on zarówno konsekwencje finansowe i prawne. W przypadku, gdy przedsiębiorca podpisuje umowę z biurem rachunkowym, a pracownik tego biura popełni błąd, właściciel firmy nie będzie pociągany do odpowiedzialności. Przedstawiciel biura podczas zawierania umowy zawsze jasno deklaruje rzetelność usługi prowadzenia księgowości i biuro ponosi odpowiedzialność za pracę księgowych.

Właściciel firmy może domagać się odszkodowania. Biuro rachunkowe powinno mieć wykupione ubezpieczeni cywilne, więc wypłata roszczenia nie powinna stwarzać problemu. Dlatego wybierając konkretne biuro rachunkowe trzeba sprawdzić, czy posiada ubezpieczenie i będzie odpowiadać za ewentualne szkody. Ważny jest również nadzór nad wykonywanymi działaniami przez doradcę podatkowego. Warto sprawdzić, czy dane biuro odbiera od przedsiębiorcy dokumenty księgowe, jest to duże ułatwienie dla jego pracy.   

Zapobieganie efektom nieprawidłowego prowadzenia księgowości?

Dobrym rozwiązaniem, z którego przedsiębiorca może skorzystać jest okresowe wykonywanie audytów finansowych, które pozwolą w odpowiednim czasie nanieść korekty.To doskonała ochrona przed konsekwencjami ze strony urzędu skarbowego. Jeżeli księgowy pracujący w firmie nierzetelnie prowadził księgowość, warto skorzystać z usługi rekonstrukcji ksiąg rachunkowych. Co to znaczy? Chodzi o ponowne wykonanie czynności księgowych opiewających za okres, w którym to rachunkowość nie była prowadzona zgodnie z przepisami. Pozwoli to usunąć wszystkie niedociągnięcia. Wiedząc już, kto odpowiada za księgowość w firmie trzeba mieć świadomość, że to przedsiębiorca powinien dążyć do systematycznego kontrolowania pracy osób zajmujących się ewidencją dokumentacji.  

Czy przedsiębiorca może zrzucić odpowiedzialność za księgowość na inną osobę?

Prowadzenia ksiąg rachunkowych przed głównego księgowego w siedzibie, nie powoduje, że można na niego zrzucić odpowiedzialności za prowadzeni ksiąg. Odpowiedzialność właściciela firmy czy wyznaczonego prezesa jest ujęta art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowość. Zgodnie z jej zapisami nie zostaje ograniczona lub wyłączona jego odpowiedzialność poprzez zlecenie pewnych obowiązków w zakresie księgowości innej osobie. Główny księgowy jest zatrudniony na umowę o pracę i odpowiada przed pracodawcą w związku ze źle wykonanymi obowiązkami, ale jest to związane z kodeksem pracy. W związku z art. 114 zarówno niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków powierzonych pracownikowi skutkuje jego odpowiedzialnością materialną. Inaczej będzie, jeżeli pracodawca miał swój udział w szkodzie, a dokładnie, gdy księgowy działał na jego polecenie.

Kiedy księgowy będzie pociągnięty do odpowiedzialności, za błędy w księgach rachunkowych?

Jego odpowiedzialność wynika z regulacji ustawy o rachunkowości – art., 77. Czego ona dotyczy? Uchybienia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzeniu sprawozdań finansowych i podanych w nich informacji. Właściciel firmy zleca wykonanie sprawozdania, ale główny księgowy podpisuje taki dokument, czym potwierdza jego prawidłowość. Księgowy wykonuje także sprawdzanie dowodów księgowych i jest odpowiedzialny na ich właściwe ewidencjonowanie. Dlatego stwierdzenie nieprawidłowości w księgach rachunkowych oraz innych dokumentach jest podstawą obciążenia księgowego odpowiedzialnością za ich powstanie. Bez względu na to czy powstały w sposób zamierzony czy nieumyślnie.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a odpowiedzialność za księgowość

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za opłacanie składek ZUS, podatków, przygotowywanie dokumentacji. Jeżeli będzie korzystać z pomocy księgowej, nie uniknie odpowiedzialności, może jedynie dochodzić odszkodowania. Będzie ponosił koszty odsetek w przypadku nie zapłacenie należności w terminie, domiaru podatku oraz innych. Prowadzenie księgowości w przypadku jednoosobowego przedsiębiorcy jest związane z odpowiedzialnością karnoskarbową. W przypadku prowadzenia firmy to przede wszystkim wywiązywanie się z terminowego opłacania należnych kwot na podatki i składki ZUS.

Co to jest uproszczona księgowość

Co to jest uproszczona księgowość

Księgowość uproszczona to sprawniejsze rozliczanie się z urzędem skarbowym. A mogą z niej skorzystają zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, gdy ich roczny przychód nie jest większy niż 2 000 000 euro. Jeżeli ta kwota limitowa zostanie przekroczona trzeba będzie przejść na księgowość pełną. Księgowość uproszczona oznacza, prowadzenie KPiR, czyli książki przychodów i rozchodów. Jakie firmy mogą być rozliczane poprzez księgowość uproszczoną? Z tej formy mogą skorzystać spółki jawne i cywilne osób fizycznych, spółki socjalne i spółki partnerskie. Jeżeli ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i posiada wiedzę na temat przepisów prawa gospodarczego i podatkowego może prowadzić księgowość uproszczoną samodzielnie. W przeciwnym przypadku powinna być prowadzona przez biuro rachunkowe.

Jakie obowiązki muszą zostać spełnione przy księgowości uproszczonej?

Do prowadzenia książki przychodów i rozchodów obowiązuje limit, który jest przeliczany po średnim kursie podanym przez NBP (na 30 września) i dotyczy roku, który poprzedza rok obrotowy.

Przy księgowości uproszczonej należy prowadzić:

 • KPiR – opodatkowanie liniowe lub według skali podatkowej
 • W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych prowadzenie ewidencji przychodów.

W zależności od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej może istnieć konieczność prowadzenia następujących ewidencji: wyposażenia (powyżej 1,500 zł), środków trwałych (przekraczających wartość 3,500 zł.), Dla PIT i VAT ewidencja przebiegu pojazdu oraz rejestry VAT. Vat-owcy są zobowiązani do prowadzenia rejestru zakupu i sprzedaży VAT. Co musi zawierać rejestr? Dane kontrahentów, podstawę opodatkowania oraz inne dane związane z podatkiem VAT. Na jego podstawie należy wypełnić deklarację VAT-7 i dotyczy to miesięcznych rozliczeń albo deklarację VAT-7k, jeżeli dotyczy kwartalnych rozliczeń. Przygotowane deklaracje podatnik powinien dostarczyć do 25 dnia miesiąca, który następuje po okresie rozliczeniowym (w formie elektronicznej).

KPiR przy księgowości uproszczonej

Każdy, kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów płaci podatek od uzyskanych dochodów, czyli od przychodu należy odliczyć koszty. Następuje to według stawki 19% przy podatku liniowym i 18% i 32% przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy bez dochodów nie płacą podatku. Podstawą KPiR są takie dokumenty jak: faktury, rachunki i dowody wewnętrzne.

Kiedy należy założyć KPiR? Jest to dzień rozpoczęcia działalności bądź też dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. Podatnik jest zobowiązany poinformować urząd skarbowy adekwatny do miejsca zamieszkania o założeniu księgi do 20 dni od dnia jej założenia. KPiR to 17 kolumn, które po uzupełnieniu na koniec każdego miesiąca muszą zostać podsumowane.

Jak przedsiębiorcy mogą ujmować koszty uzyskania przychodu? Mogą wykorzystać metodę kasową, czyli uproszczoną albo memoriałową, w której trzeba oddzielić koszty wynikające z przychodu osiągniętego w danym roku (bezpośrednie) od poniesionych kosztów pośrednich. W pierwszym przypadku dotyczą one dwóch lat podatkowych i trzeba je podzielić na lata, których dotyczą. Jeżeli prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nastręcza trudności warto powierzyć te zadania księgowym z biura rachunkowego, którzy zawsze uwzględniają specyfikę danej działalności gospodarczej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w księgowości uproszczonej

Jest to forma opodatkowania, polegająca na tym, że podatnik płaci podatki na podstawie stawki według konkretnego rodzaju działalności. A jego wysokość jest zależna od uzyskanych przychodów. Koszty nie są brane pod uwagę. Każdy, kto rozpoczyna działalność i chce skorzystać z tego sposobu rozliczeń może to uwzględnić w CEIDG-1 (wniosek rejestracyjny). Czy można zmienić tą formę opodatkowania? Tak, w tym celu podatnik ma obowiązek złożenia oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego (do 20 stycznia roku kalendarzowego). Czy każdy przedsiębiorca ma możliwość korzystania z ryczałtu? Nie, z tej formy nie mogą skorzystać osoby prowadzące

 • Lombard, aptekę, kantor a także handel częściami samochodowymi i wartościami dewizowymi.
 • Prowadzące ten sam rodzaj działalności, co małżonek lub prowadzą wspólnie spółkę.
 • Zajmują się wytwarzaniem produktów akcyzowanych.
 • Wolne zawody z wyłączeniem niektórych zawodów np.: lekarz, położna, nauczyciel.
 • Świadczą usługi takie jak np.: pośrednictwo finansowe, fotografie, reklamowe.
 • Osoby zatrudnione na umowę o pracę i planujące prowadzenie swojej firmy i wykonywanie pracy w ramach tej działalności na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy.

Wysokość stawki ryczałtu będzie zależna od rodzaju działalności. Jaka jest wysokość stawek? Od 20% do 2 %.

Ewidencja środków trwałych w księgowości uproszczonej

Prowadząc KPiR każdy przedsiębiorca ma obowiązek rzetelnego prowadzenia ewidencji środków trwałych. W przypadku ryczałtu podatnik musi prowadzić wykaz środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych. Wszystkie wykazywane środki trwałe przedsiębiorca musi użytkować do prowadzenia działalności gospodarczej. Do ewidencji musi zostać wpisany każdy środek trwały o początkowej wartości przekraczającej 10000 złotych. Zakupy o niższych kwotach mogą być zaksięgowane w kosztach w tym miesiącu, w którym środek zaczął być użytkowany.

Innym rozwiązaniem jest jego wprowadzenie do środków trwałych stosując jednorazową amortyzacją. Aby prowadzić poprawnie ten rodzaj ewidencji, konieczne jest ustalenie początkowej wartości środka trwałego. Wszystkich wpisów dokonuje się na podstawie dokumentów wskazujących początkową wartość składników majątku. Korzystając z usług biura rachunkowego nie trzeba będzie głowić się nad zasadnością ujęcia tego lub innego środka trwałego.

Innym rodzajem rozliczeń jest karta podatkowa  

Uznawana za najprostszy sposób rozliczeń, ponieważ stawka podatku jest stała, nie jest brany pod uwagę uzyskiwany przychód. Jeżeli przedsiębiorca spełnia konkretne wymagania związane z charakterem prowadzonej działalności, liczby pracowników i miejsca jej wykonywania, może rozliczać się na KP.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zająć się tylko prowadzeniem firmy i pomnażaniem zysków, mogą powierzyć prowadzenie księgowości uproszczonej księgowym z biura rachunkowego. Posiadają oni wiedzę jak spełnić każde wymaganie formalno-rachunkowe i dostosować się do określonych norm prawnych.