Jak prowadzić księgowość na zasadach ogólnych?

Jak prowadzić księgowość na zasadach ogólnych?

Z prowadzenia księgowości na zasadach ogólnych korzysta wielu przedsiębiorców i osoby fizyczne, uznając tą formę opodatkowania za najkorzystniejszą.To skala podatkowa przeznaczona dla samozatrudnionych oraz spółek jawnych, cywilnych i partnerskich. Im większe koszty wykazuje podatnik tym mniej zapłaci podatku. Podatek w księgowości ogólnej stanowi procent od dochodu, inaczej mówiąc jest różnicą między wpływami od klientów (przychód) a poniesionymi kosztami wynikającymi z prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenia można prowadzić samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia księgowych z biura rachunkowego, którzy na bieżąco śledzą wszystkie zmiany w prawie podatkowym. 

Czym wyróżnia się księgowość na zasadach ogólnych?

Wybierając opodatkowanie w formie księgowości ogólnej należy prowadzić ewidencję w postaci KPiR (księga przychodów i rozchodów) i dotyczy to w/w spółek i jednoosobowej działalności gospodarczej. Bądź tez w formie ksiąg rachunkowych. Właściciel firmy jest zobligowany do płacenia podatku procentowego od uzyskanego dochodu, który stanowi różnicę między uzyskanym przychodem a poniesionymi kosztami. Wybierając księgowość ogólną podatnik może skorzystać z wielu odliczeń, ulg podatkowych a także rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Jest to także forma odpowiednia dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Na czym polega prowadzenie księgowości na zasadach ogólnych?

Czy można samodzielnie prowadzić księgowość ogólną w swojej firmie? Tak, jeżeli przedsiębiorca posiada wiedzą na temat prawa podatkowego i gospodarczego a także zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli będzie miał czas śledzić wszystkie zmiany zachodzące w ustawach i rozporządzeniach o rachunkowości może prowadzić księgowość samodzielnie. Jeżeli chce poświęcić się zarządzaniu firmą i kontaktom z partnerami biznesowymi i klientami powinien powierzyć prowadzenie ewidencji księgowej biuru rachunkowemu, którego pracownicy znają aktualne przepisy. Popełnianie błędów w wyliczeniach będzie wiązało się z koniecznością nanoszenia korekt i kolejnymi wizytami w urzędzie skarbowym. Z tego powodu, często osoby rozliczające się na zasadach ogólnych zwracają się do księgowych o pomoc.

Co powinna zawierać księga przychodów i rozchodów?

 • Ewidencjonowanie wszelkich operacji sprzedaży, które wynikają z posiadanych rachunków i faktur
 • Rejestrowanie wydatków, jakie ponosi firmą na prowadzenie swojej działalności gospodarczej
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych a także wartości niematerialnych oraz prawnych
 • Ewidencja wyposażenia, przebiegu pojazdu, rejestrów VAT.

Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie księgowości ogólnej mają obowiązek składania deklaracji podatkowych w wyznaczonym terminie.Trzeba poświęcić sporo czasu, aby wypełnić wszystkie wymagania związane z tych rodzajem ewidencjonowania i rozliczania.

Jakie stawki podatkowe występują w księgowości ogólnej?

 • Stawka 17% – przy rocznym dochodzie nie większym niż 85 528 złotych
 • Stawka 32% – przy rocznym dochodzie wyższym niż 85 528 złotych.

Prowadzenie księgowości ogólnej jest korzystne dla podatników:

 • Ponoszących duże koszty uzyskania przychodu
 • Rozpoczynających prowadzenie działalności i pokrywających znaczne koszty na uruchomienie swojej firmy
 • Mogą zapłacić niższy podatek dzięki rozliczeniu się z małżonkiem lub z dzieckiem jako samotny rodzic
 • Konieczność pozyskiwania klientów, co wiąże się z uzyskiwaniem niepewnego przychodu, czyli podatek trzeba zapłacić wówczas, gdy jest osiągnięty przychód
 • A także w sytuacji, gdy mają pewny przychód jak np. przy samozatrudnieniu i zdają sobie sprawę, że nie przekroczą II progu.

Podatnicy, którzy utracili prawo do takich form opodatkowania jak karta podatkowa lub ryczałt mają obowiązek prowadzenia księgowości na zasadach ogólnych – KPiR. Kiedy przedsiębiorca nie może prowadzić księgowości na zasadach ogólnych? Jeżeli przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku przekroczył 2 000 000 euro, będzie musiał prowadzić księgowość pełną to znaczy księgi handlowe.

Trzeba pamiętać, że dokumentację księgową należy przechowywać przez okres pięciu lat. Korzystając z usług biura rachunkowego, wszelkie księgi i rozliczenia będą tam przechowywane. Ważne! Wydatki związane z prowadzeniem księgowości mogą zostać ujęte w kosztach prowadzania firmy, co obniża wysokość podatku dochodowego.

Wsparcie biura rachunkowego w prowadzeniu księgowości ogólnej

Biuro rachunkowe rozlicza osoby i spółki z różnych form prowadzenia księgowości w tym na zasadach ogólnych. Księgowi w imieniu klienta prowadzą ewidencję księgową wszystkich transakcji, które są wpisywane do księgi przychodów i rozchodów albo do ksiąg rachunkowych. Ponadto opracowują roczne deklaracje, wyliczają zaliczki na podatek, stosują odliczenia i ulgi, a także uwzględniają pozostałe źródła dochodu. Biuro rachunkowe zatrudnia doradców podatkowych, którzy na każdym etapie kontrolują wykonywane czynności księgowych a także służą doradztwem obsługiwanym klientom.Trzeba tylko pamiętać, że prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe powinno zostać zgłoszone w urządzenie skarbowym w ciągu 7 dni.

 

 

 

Działalność gospodarcza - jaka księgowość?

Działalność gospodarcza – jaka księgowość?

Rejestrując działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca staje przed dylematem, jaką księgowość wybrać, która forma będzie najkorzystniejsza. Jest kilka rodzajów prowadzania rozliczeń księgowych, dlatego warto skorzystać z doradcy podatkowego, który wskaże najbardziej optymalny sposób opodatkowania. Inny problem, z jakim zmagają się właściciele firm to czy prowadzić księgowość samodzielnie czy może lepiej będzie skorzystać ze wsparcia biura rachunkowego. Jakie koszty będą wiązały się z usługami księgowych czy jest to konieczne?

Przy działalności gospodarczej, jaka księgowość będzie optymalna?

W Polsce są dwa rodzaje rozliczeń: to znaczy, za pomocą księgowości uproszczonej i księgowości pełnej. Jest to obwarowane wieloma czynnikami, dlatego muszą być dostosowane do sytuacji danej firmy. Mała księgowość, czyli uproszczona cechuje się prostymi metodami obliczania podatku. Natomiast pełna księgowość, to nie tylko dokonywanie wyliczeń, ale także unaocznienie pełnej sytuacji finansowej firmy. W pierwszym przypadku księgowość informuje o dochodach oraz jak wysoki podatek trzeba będzie zapłacić. Drugi przypadek informuje o wysokości uzyskanego zysku, oraz gdzie znajdują się obecnie pieniądze przedsiębiorcy. Biuro rachunkowe zajmuje się prowadzeniem ewidencji księgowych dla małych i średnich firm. Duże przedsiębiorstwa najczęściej otwierają dział księgowości.

Dla jakiego rodzaju działalności gospodarczej odpowiednia jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona polega na gromadzeniu danych finansowych, wymaganych przez prawo gospodarcze do ustalenia zobowiązań podatkowych przedsiębiorców. Z tej formy księgowości najczęściej korzystają małe przedsiębiorstwa. Podstawową funkcją małej księgowości jest wyliczanie należnego podatku.

Według przepisów polskiego prawa podatkowego są 3 formy uproszczonej księgowości:

 • Książka przychodów i rozchodów KPiR- to bardzo popularny sposób wyliczania podatku, a dokładnie podliczenia przychodów i kosztów w księdze a także uiszczeniu podatku od różnicy. Podatek obliczany jest w skali 17% lub 32%, a jest to uzależnione poziomu dochodu, w sytuacji, gdy działalność nie daje zysku nie ma konieczności płacenia podatku. W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym skala wynosi 19%.
 • Ryczałt ewidencjonowany – wiąże się z określonymi limitami, ta forma księgowości uproszczonej wiąże się z wyliczaniem określonej stawki, która zależy od uzyskanego przychodu, lecz z pominięciem kosztów. Korzyścią z tej formy opodatkowania jest fakt, że stawki ryczałtu są niższe niż podstawowe stawki podatku.
 • Karta podatkowa – przeznaczona jest niedużej grupy osób prowadzących działalność gospodarczą, a jest związana z opłacanej stałej kwoty każdego miesiąca. Wysokość stawki podatkowej jest uzależniona od liczby mieszkańców w miejscu, w którym jest ona wykonywana.

Zalety prowadzenia małej księgowości

Najważniejszą zaletą księgowości uproszczonej jest jej prostota i stosunkowo niewielki koszt. Natomiast wadą jest to, że na jej podstawie nie można uzyskać informacji o stanie firmy, poza wysokością podatku i przychodów. Jest to odpowiednia forma dla małych firm, w których, ilość przeprowadzanych transakcji jest stosunkowo mała, ale przedsiębiorca ma świadomość, na czym zarabia, gdzie są jego pieniądze.

Kto musi prowadzić księgowość pełną?

Księgowość pełna to rozbudowany system księgowy, polegający na precyzyjnej ewidencji zdarzeń gospodarczych. Do czego służy? Jest wykorzystywany do analizy i kontroli a także uzyskiwania informacji o sytuacji finansowej firmy zarówno w danym czasie jak też na przestrzeni konkretnego okresu. Na czym polega skrupulatność księgowości pełnej? Księgowi stosują metodę podwójnego zapisu.

Co to oznacza? Dokładnie chodzi o to, że każda transakcja musi pojawić się na dwóch kontach, rejestruje się każdą złotówkę, która przeszła przez przedsiębiorstwo: przelewy z banku, uszkodzenie towaru, wpływy do kasy firmowej, opłacanie faktur za towar, wzięcie kredytu, zakup towaru z odroczoną płatnością, itp. Ewidencjonowane są także transakcje bezgotówkowe, które mogą być widoczne w wynikach finansowych firmy, tzn. utrata wartości środka trwałego czy też konieczność wypłaty odszkodowania.

Kto musi prowadzić księgowość pełną? Każdy przedsiębiorca, który przekroczył w roku poprzednim próg 2 milionów euro. I dotyczy to każdej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Czy są jakieś korzyści z rozliczeń na podstawie pełnej księgowości? Jest on niezbędna do wydajnego zarządzania przedsiębiorstwem, jego stałego rozwoju. Prowadzenie rejestrów jest dość trudne, dlatego powierzane są biuru rachunkowemu. Dzięki temu majątek przedsiębiorcy jest chroniony.

Korzystanie z usług biura rachunkowego

Współpraca z biurem rachunkowym opłaca się każdej firmie bez względu czy jest to mała czy średnia firma. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to kosztowne rozwiązanie, ale w rzeczywistości tak nie jest. Jest to bezpieczna metoda prowadzenia księgowości znacznie odciążająca właściciela firmy. W biurze rachunkowym pracują specjaliści w dziedzinie księgowości, którzy zajmują się nie tylko ewidencją przychodów i rozchodów, ale także sprawami kadrowymi i płacowymi. Ponadto posiadają odpowiednią wiedzą, aby doradzić przedsiębiorcy w sprawie opodatkowania czy też dokumentacji cen transferowych. Obecnie nawet jednoosobowe firmy korzystają z usług biura rachunkowego, ponieważ jest to szansa na efektywny rozwój działalności gospodarczej pod okiem doświadczonych księgowych.

 

 

 

 

 

Ile kosztuje uproszczona księgowość?

Ile kosztuje uproszczona księgowość?

Duża grupa osób prowadzących działalność gospodarczą zarówno jednoosobową jak też w formie spółek partnerskich, socjalnych, jawnych i cywilnych decyduje się na prowadzenie księgowości uproszczonej. Czy jest to prosta metoda rozliczeń? Można stwierdzić, że tak, jeżeli ktoś posiada podstawową wiedzę na temat prawa podatkowego i gospodarczego. Jednak większość przedsiębiorców powierza takie czynności księgowym, biuro rachunkowe posiada doświadczenie w prowadzeniu księgowości uproszczeń. Działalność gospodarcza, której przychody nie przekraczają 2 000 000 euro może skorzystać z tej formy rozliczeń. Na księgowość uproszczoną składa się: księga przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtowa i karta podatkowa.

Ile kosztuje uproszczona księgowość?

Uzyskanie odpowiedzi na pytanie wymaga konsultacji z biurem rachunkowym, ponieważ na koszt prowadzenia księgowości uproszczonej składa się np. ilość dokumentów, które muszą zostać zaksięgowane.

Dla przykładu prowadzenie (kwota z VAT):

 • Księgi przychodów i rozchodów do 10 dokumentów – 120,00 zł
 • KPiR do 200 dokumentów – 500,00 zł
 • Ryczałtu do 10 dokumentów – 100 zł
 • Ryczałtu do 50 dokumentów – 150 zł.

Korzystając z pomocy biura rachunkowego poniesione koszty na prowadzenie księgowości uproszczonej szybko się zwrócą, ponieważ usługa świadczona jest kompleksowo. Księgowy pomoże wybrać optymalną formę opodatkowania, co ściśle wiąże się przychodami uzyskiwanymi z prowadzenia swojego biznesu. Księgowość uproszczona jest odpowiednia dla tych osób prowadzących działalność gospodarczą, które uzyskują mniejsze obroty. Dużą zaletą tej formy rozliczeń są proste zasady oraz niska cena obsługi. Obecnie wielu przedsiębiorców decyduje się na ten rodzaj księgowości, ponieważ jej zasady są dość jasno sprecyzowane. 

Czy warto samodzielnie prowadzić księgowość uproszczoną?

Można, jednak trzeba uwzględnić złożoność kwalifikacji dowodów księgowych, jeśli chodzi o opodatkowanie. Podejmując się samodzielnego rozliczania trzeba będzie wyliczać kwoty podatków a także zaliczki na podatek, prowadzić ewidencję. Jeżeli działalność gospodarcza absorbuje wiele czasu, lepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów. Dla osób, które, na co dzień nie posługują się przepisami prawa podatkowego samodzielne prowadzenie księgowości może wiązać się z popełnieniem błędu.Trzeba mieć również na uwadze, stałe śledzenie zmian jak zachodzą w przepisach polskiego prawa gospodarczego i podatkowego.  

Co składa się na prowadzenie księgowości uproszczonej przez biuro rachunkowe?

KPiR oraz ryczałt wiążą się z prowadzeniem:  

 • Księgi przychodów i rozchodów albo też ewidencji ryczałtowej
 • Ewidencji zakupu i sprzedaży dla VAT
 • Ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Rozliczeń z urzędem skarbowym a dokładnie składanie VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE,
 • Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy przed urzędami, w tym urzędem skarbowym
 • Opracowywanie zeznań rocznych
 • Wsparcie przy rejestracji firmy
 • Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • Sprawozdań do GUS oraz NBP.

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów niezbędne są rachunki, faktury, dowody wewnętrzne, których rozliczenie musi być prowadzone każdego miesiąca. Bazując na osiągniętych przychodach oraz kosztach zostanie obliczony dochód stanowiący podstawę do uiszczenia podatku PIT. W przypadku zasad ogólnych będzie to 17% i 32% od osiągniętego dochodu. Inne rodzaje to podatek liniowy 19%.

Kto może rozliczać się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego i KP?

Podatnicy, którzy prowadzą wyznaczone rodzaje działalności gospodarczej i uzyskują dochody w podanych limitach. Co jest podstawą wyliczenia podatku? W zależności od rodzaju prowadzonej działalności może być w granicach od 2% do 20% uzyskanych przychodów. Jakie dokumenty są niezbędne? Zapisy z kas fiskalnych oraz faktury. Ważne! Rozliczanie według ryczałtu to brak obowiązku prowadzenia ewidencji kosztów. Dlaczego? Nie mają one znaczenia przy wymiarze podatku. Natomiast karta podatkowa (KP) w księgowości uproszczonej jest odpowiednia dla określonej grupy osób prowadzących działalność gospodarczą. W tym przypadku stawka opodatkowania jest stała i nie ma nic wspólnego z uzyskanych przychodem.

Dlaczego wsparcie księgowych jest tak pomocne?

Prowadzenie biznesu bez konieczności zapoznawania się z wieloma nowelizacjami prawa daje swobodę działania podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Skupienie się nad rozwojem swojej firmy i powierzenie obowiązku prowadzenia księgowości uproszczonej pracownikom biura rachunkowego jest dobrym rozwiązaniem. Księgowi prowadzą monitorowanie terminów rozliczeń, limitów, których nie można przekroczyć. A także innych czynników, które mogłyby mieć wpływ na uzyskanie bądź też utracenie prawa do wymienionych rodzajów opodatkowania. Prawidłowość prowadzenia rozliczeń z US polega na bieżącym kontrolowaniu poprawności faktur, które są wystawiane i otrzymywane. Koszt prowadzenia księgowości uproszczonej w stosunku do uzyskiwanych korzyści jest naprawdę niewielki.

Samozatrudnienie - jak prowadzić księgowość?

Samozatrudnienie – jak prowadzić księgowość?

Czy samozatrudnienie do dobry sposób na udany biznes? Tak, to dobra ścieżka rozwoju kariery zawodowej a także sprawdzona metoda na wyjście z bezrobocia.Trzeba jednak zmierzyć się z księgowością, która jest podstawą prowadzenia i prosperowania każdego przedsiębiorstwa. Jeżeli księgi będą prowadzone samodzielnie to także oszczędności. Niektórym wystarczy dobry program komputerowy, zapoznanie się z podstawami przepisów podatkowych i księgowych. Potrzebna jest również wiedza na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Aby jednak, nie zgłębiać się w tajniki tych zagadnień prościej będzie samozatrudnionemu powierzyć prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu.

Jakie formalności wiążą się z samodzielnym prowadzeniem księgowości przy samozatrudnieniu?

Przy składaniu wniosku CEIDG-1 pojawi się zapytanie o kwestie odnoszące się do prowadzenia księgowości. Trzeba podać, kto będzie zajmował się ewidencjonowaniem, wskazać adres, pod którym będzie znajdowała się cała dokumentacja księgowa firmy. Osoby, które wcześniej prowadziły już jednoosobową działalność i korzystały z usług biura rachunkowego muszą uaktualnić wniosek. Ważne!Takie zmiany powinny być wykonane w ciągu siedmiu dni od ich zaistnienia.

Jakie obowiązki w zakresie księgowości będą ciążyły na samozatrudnionym?

Jest to całkowicie zależne od wybranej formy opodatkowania. A dokładnie chodzi czy będzie to:

 • Księga przychodów i rozchodów – ewidencjonowanie sprzedanych towarów lub usług oraz wydatków poniesionych przez firmę
 • Ryczałt ewidencjonowany – księgowanie przychodów z działalności
 • Karta podatkowa – stałe opodatkowanie.

Wymienione formy opodatkowania należą do małej księgowości a dokładniej do księgowości uproszczonej.

Prowadząc samodzielnie księgowość samozatrudniony będzie zobowiązany do prowadzenia:

 • Jeżeli będzie czynnym podatnikiem VAT – rejestry VAT
 • Ewidencję środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych, ale odnosi się to zakupów, których wartość przekracza 3,5 tys. złotych.
 • Ewidencji wyposażenia i ma związek z wyposażeniem, którego wartość jest wyższa niż 1,5 tys. złotych.
 • Ewidencji przebiegu pojazdu i dotyczy wykorzystywania samochodu prywatnego do zadań, które wiążą się z prowadzeniem firmy.

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek wywiązywania się w wyznaczonych terminach z obliczania i płacenia podatków oraz prawidłowego przechowywania dokumentacji księgowej.Trzeba przestudiować kilka wartościowych książek i wybrać optymalny program komputerowy do księgowości.

Korzyści z pomocy programu online

Prowadząc samodzielnie księgowość swojej jednoosobowej firmy trzeba wspierać się programem komputerowym. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego stresu z popełnionego błędu i płacenia kar finansowych. Można zautomatyzować proces księgowy i mieć pewność trafnych rozliczeń. Przy dobrym programie przedsiębiorca musi jedynie dokonać wprowadzenia dokumentów księgowych do systemu.

Na tej podstawie program prowadzi ewidencję, księgi, wylicza sumy podatków, które trzeba zapłacić a także przygotowuje deklaracje podatkowe. Wszystko wydaje się proste, ale po drodze można natknąć się na zawiłości. Aby tego uniknąć można powierzyć prowadzenie księgowości księgowym z biura rachunkowego, którzy są biegli w rozliczaniu każdej wymienionej formy opodatkowania. Zero stresu, czystość w dokumentach i terminowe rozliczenia z urzędem skarbowym, ZUS oraz innymi urzędami.

Czy fakturowanie elektroniczne jest proste?

Aby prosto udokumentować przychody warto skorzystać z elektronicznego wystawiania faktur. Ponadto przedsiębiorca będzie miał szybki dostęp do dokumentów księgowych, ograniczenie kosztów i na pewno znaczną oszczędność czasu. Osoba samozatrudniona i prowadząca księgowość korzystająca z tego sposobu wystawiania faktur musi przestrzegać ważnych zasad:

 • Każda faktura za sprzedaż musi zostać zapisana w programie: dokumenty wystawione poprzez program a także te wprowadzane osobno.
 • Przychód musi być rozliczany zgodnie z datą, kiedy produkt został dostarczony lub wykonano daną usługę. Pozwoli to uniknąć korekt które trzeba było wystawić w sytuacji późniejszego rozliczenia.

Rozliczenia przy samozatrudnieniu

Przy jednoosobowej działalności i prowadzeniu księgowości bardzo ważny jest dzień rozliczenia miesiąca bądź też kwartału. Aby prawidłowo rozliczyć się z konkretnymi urzędami trzeba wykonać następujące działania:

 • Do programu należy wprowadzić wszystkie poniesione koszty
 • Wydrukować prowadzone księgi przychodów i rozchodów
 • Uregulować kwoty podatków
 • Odprowadzić w terminie zaliczki na podatek dochodowy (do 20 dnia kolejnego miesiąca)
 • Odprowadzić należności za składki ZUS (do 10 dnia kolejnego miesiąca, jeżeli nie ma zatrudnionych)
 • Uregulować podatek VAT i przedłożyć deklaracje VAT-7 (do 25 dnia kolejnego miesiąca).

Kiedy należy dokonać rozliczenia miesiąca lub kwartału?

Można tego dokonać w dowolnym dniu, który poprzedza termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy (do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie). Jeżeli prowadzona jest prosta jednoosobowa działalność gospodarcza, można pokusić się o samodzielne prowadzenie księgowości. Jednak napotykając trudności, lepiej nie brnąć dalej i udać się do biura rachunkowego. Dzięki doświadczonym księgowym wszystkie rozliczenia księgowe staną się proste.To niedrogie rozwiązanie, a z jego pomocą można zdjąć z siebie spory ciężar obowiązków związanych z prawidłowymi rozliczeniami z urzędami.

Kiedy pełna księgowość a książka przychodów i rozchodów?

Kiedy pełna księgowość a książka przychodów i rozchodów?

Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie ściśle wiąże się z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Właściciel firmy może skorzystać z uproszczonej księgowości i rozliczać się według księgi przychodów i rozchodów lub księgowości pełnej i prowadzić rozliczenia na podstawie ksiąg handlowych. Wybór najlepszej formy jest na pewno trudny, wymaga znajomości zapisów polskiego prawa podatkowego i gospodarczego. Jeżeli przedsiębiorca jest laikiem w tej dziedzinie powinien powierzyć prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu, dzięki czemu uniknie błędów, niedotrzymania terminów oraz innych problemów.

Kiedy zdecydować się na księgę przychodów i rozchodów?

KPiR należy do form księgowości uproszczonej, jej prowadzenie jest dość proste dla osób, które znają podstawy rozliczeń firm. Jeżeli nie, mogą zawsze skorzystać z usług biura rachunkowego, trzeba tylko gromadzić dokumenty zakupu i sprzedaży. Księgowy poinformuje o sposobie rozliczeń oraz ich podstawie.To księgowość odpowiednia dla jednoosobowych działalności gospodarczą lub spółek: cywilna i jawna osób fizycznych, partnerska, socjalna. Z księgowości uproszczonej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali przychód mniejszy niż 2 000 000 euro.  

Księgowość uproszczona a księgi rozchodów i przychodów

Zaletą rozliczeń na podstawie KPiR są proste zestawienia przychodów i kosztów. Co przedstawia księga przychodów i rozchodów? Majątek firmy, który jest podawany wybiórczo, nie ma informacji o źródłach finansowania, na które składa się własny kapitał, kredyty i pożyczki.

W przypadku majątku przedsiębiorstwa do obowiązkowych ewidencji należy:

 • Środki trwałe podlegające amortyzacji.
 • Wyposażenie, to znaczy urządzenia o niższej wartości.

W księdze i prowadzonych ewidencjach nie ma danych o takich elementach majątku jak:

 • Należności handlowe
 • Zobowiązania handlowe
 • Zapasy magazynowe.

Przedsiębiorstwa będące podatnikami VAT, są zobowiązane do ewidencji VAT, a dokładnie chodzi o korzystanie z prywatnego samochodu tzw. ewidencji przebiegu. Ważną zaletą księgowości uproszczonej jest niski koszt usług biura rachunkowego, które prowadzi rozliczenia według KPiR. Najczęściej jest on uzależniony dla wykonanych operacji księgowych oraz ich skomplikowania. Każdy przedsiębiorca, który pragnie skoncentrować się na budowaniu potencjału swojej firmy powinien przekazać prowadzenie księgowości w ręce profesjonalistów. To nie znaczy, że nie warto znać podstaw tzw. małej księgowości, taka wiedza jest niesłychanie przydatna przy rozmowach biznesowych i wykonywaniu analiz finansowych.

Przychody z działalności firmy muszą być zaliczone do konkretnej kategorii:

 • Wartości sprzedanych towarów i usług
 • Pozostałe przychody.

Na rozchody natomiast składają się następujące elementy:

 • Koszty poniesione na wynagrodzenia dla pracowników oraz pozostałe
 • Zakup materiałów i towarów na podstawie cen zakupu łącznie z ich kosztami ubocznymi.

Pełna księgowość – księgi handlowe, dla kogo jest przeznaczona

Firmy będące spółkami z.o.o., spółkami cywilnymi, komandytowymi i komandytowo-akcyjnymi prowadzą księgowość na podstawie ksiąg handlowych, czyli tzw. księgowość pełna. Obowiązek księgowości pełnej ciąży na właścicielach, którzy uzyskali przychody (netto) wyższe niż 2 000 000 euro.To jest trudna dziedzina rachunkowości i jej prowadzenie jest powierzane księgowym z biura rachunkowego. Dlaczego? Rzetelne prowadzenie ksiąg wymaga specjalnej wiedzy i zachowania wszelkich standardów księgowych, które wynikają z różnych ustaw, interpretacji i rozporządzeń. Księgowość pełna zapewnia znacznie więcej informacji na temat działalności danej firmy.

Ewidencja KPiR przychodów i kosztów to jak rachunek zysków i strat powstający na bazie ksiąg rachunkowych. Natomiast bilans uzyskiwany na podstawie pełnej księgowości, dostarcza dość szczegółowych danych na temat majątku trwałego i obrotowego (np. należności, gotówka). Ponadto uwidacznia poziom źródeł finansowania firmy, chociażby. ZUS, VAT.

Ważne dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca, który korzystał z KPiR (księgowość uproszczona) a przekroczył powyższy limit w poprzednim roku lub zamierza prowadzić jedną z w/w spółek będzie zmuszony do prowadzenia księgowości pełnej. Nakłada to na przedsiębiorcę więcej obowiązków wynikających z ewidencji wykonywanych w firmie operacji gospodarczych.

Dokładne księgi rachunkowe muszą zawierać:  

 • Księga główna i pomocnicza
 • Dzienniki
 • Ewidencję obrotów oraz sald kont zarówno z księgi głównej jak i pomocniczej    
 • Wykaz wszystkich pasywów i aktywów.

Innym obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorcę będzie opracowanie sprawozdań finansowych. A składa się na nie: rachunek zysków oraz strat, bilans, dodatkowe dane mające znaczenie dla tego sprawozdania.

Która z form księgowości jest korzystniejsza?

Księga przychodów i rozchodów jest prosta i łatwiejsza w prowadzeniu, dlatego koszt skorzystania z usługi biura rachunkowego będzie niższy. Jednak skorzystanie z KPiR jest obwarowane pewnymi czynnikami. Na korzyść prowadzenia księgowości pełnej przemawia fakt, że księgi rachunkowe oparte są na znacznie dokładniejszej dokumentacji a to powoduje, że właściciel firmy posiada wyraźniejszy obraz sytuacji swojego przedsiębiorstwa i może efektywniej zarządzać.

Jaka księgowość na ryczałcie?

Jaka księgowość na ryczałcie?

Ryczałt ewidencjonowany należy do księgowości uproszczonej, podstawą rozliczeń od działalności gospodarczej jest opłacanie podatku od przychodu. Nie można dokonać pomniejszania przychodu o koszty wynikające z jego uzyskania. Kto może skorzystać z księgowości uproszczonej – ryczałtu ewidencjonowanego? Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, jako: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i socjalne. Korzyścią dla przedsiębiorców którzy korzystają z tej formy rozliczeń są niskie stawki podatku i proste ewidencje podatkowe. Wadą ryczałtu jest niemożność wspólnego rozliczania się z małżonkiem, nie mogą również skorzystać z niego osoby samotnie wychowujące dziecko.

Uproszczona księgowość na ryczałcie

Ewidencję przychodów mogą prowadzić przedsiębiorcy, którzy składając wniosek CEIDG-1 wskazali, że wybierają opodatkowanie na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, co do sposobu opodatkowania najlepiej skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Księgowy po przeanalizowaniu rodzaju prowadzonej księgowości doradzi najkorzystniejszy sposób opodatkowania. Czy są ograniczenia przy wyborze rozliczenia na ryczałcie?Tak, nie każdy przedsiębiorca może korzystać z księgowości uproszczonej w formie ryczałtu ewidencjonowanego.   

Jakie firmy nie mogą skorzystać z ryczałtu?

 • Apteki
 • Firmy sprzedające artykuły samochodowe
 • Handel dewizami
 • Lombardy
 • Kantory
 • Prowadzące wytwarzanie produktów z akcyzą i wiele innych.

Jakie firmy są uprawnione do skorzystania z opodatkowania ryczałtem?

 • Przedsiębiorcy prowadzący punkty gastronomiczne
 • Firmy budowlane
 • Lekarz, stomatolog, tłumacz i wiele innych wolnych zawodów
 • Pośrednicy handlowi
 • Osoby prowadzące firmę zajmującą się wynajmem samochodów osobowych.

Aby poznać wszystkie rodzaje firm, które mają ustawowo zabronione skorzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego trzeba zapoznać się z załącznikiem nr 2 do ustawy o ryczałcie. Z pozoru księgowość uproszczona wydaje się prostym sposobem rozliczeń jednak zagłębiając się w szczegóły ryczałtu można natrafić na wiele niuansów. Popełnienie błędu przy rozliczeniach z urzędem skarbowym może spowodować nieprzyjemne konsekwencje, dlatego osoby nieobeznane z nowymi rozporządzeniami powinny powierzyć rozliczenia pracownikom biura rachunkowego. 

Jak prowadzić księgowość uproszczoną – ryczałt?

Podstawą jest zastosowanie się do nowego wzoru według rozporządzania z 2020 roku. Księgowość uproszczoną można prowadzić w formie elektronicznej lub papierowej.

Co powinna zawierać ewidencja przychodów?

 • Datę wpisu
 • Numer dowodu księgowego będący podstawie tego wpisu
 •  Datę osiągnięcia przychodu.

Przy ryczałcie ewidencjonowanym kwota przychodu jest opodatkowana na podstawie konkretnych stawek od 2 % do 17% (według nowych przepisów, wcześniej 20%). Co wpływa na wysokość stawki opodatkowania na ryczałcie? Od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Limit przychodów to 2000000 euro, a dla przedsiębiorcy oznacza to, że może skorzystać z rozliczeń ryczałtowych, jeżeli w poprzednim roku jego przychody nie przekroczyły tej kwoty. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji każdego roku a zapisy powinny być dokonywane zgodnie z posiadanymi rachunkami, fakturami VAT, paragonami, opisem otrzymanego towaru, dokumentami celnymi. Jeżeli dokonano sprzedaży towaru bez wystawienia faktury, podstawą staje się dowód wewnętrzny.

Pomimo tego, że w ewidencji przychodów koszty nie są ujmowane podatnik ma obowiązek:

 • Przechowywać wszystkie dowody potwierdzające zakup towarów
 • Ewidencjonować środki trwałe a także wartości niematerialne i prawne.  

Co jest najważniejsze przy ryczałcie?

 • Przychody, które są przewidziane w ustawie
 • Koszty, których się nie uwzględnia
 • Podstawa opodatkowania stanowi uzyskany przychód
 • Stawka podatku od 2% do 17%.
 • Podatek dochodowy trzeba zapłacić zawsze, gdy występuje przychód.

Jakie rodzaje ewidencji występują przy ryczałcie? Ewidencja przychodów, środków trwałych, wyposażenia. Jeżeli osoba planująca lub już prowadząca działalność gospodarczą ma jeszcze wątpliwości, co do formy opodatkowania powinna skorzystać z doświadczenia księgowych. Da to znacznie większą szansę na odniesienie sukcesu w swojej branży.

Przedsiębiorca prowadzący swoją działalność gospodarczą według ryczałtu ma obowiązek wyliczenia kwoty podatku do zapłaty. Jest zobligowany do podsumowania przychodów, jakie uzyskał w danym okresie rozliczeniowym np. miesiącu albo kwartale. Uzyskaną kwotę przychodu należy pomniejszyć o wysokość odprowadzonych składek społecznych, obliczyć podatek a następnie uzyskaną kwotę pomniejszyć o składkę zdrowotną. 

Powierzając prowadzenie księgowości uproszczonej w postaci ryczałtu biuru rachunkowemu, przedsiębiorca musi w ciągu 7 dni powiadomić o tym urząd skarbowy.Termin liczy się od daty podpisania umowy z biurem, w takim zgłoszeniu należy wskazać wszystkie jego dane łącznie z adresem gdzie jest przechowywana dokumentacja związana z ewidencją. Rok podatkowy w przypadku ryczałtu jest zamykany PIT-28, który musi być złożony do końca stycznia.

Własna firma jak prowadzić księgowość?

Własna firma jak prowadzić księgowość?

Wiele osób rejestrujących własną firmę zastanawia się jak prowadzić księgowość? Samodzielne pełnienie tej trudnej roli ogranicza koszty prowadzenia firmy, jednak jednocześnie może powodować wiele niedogodności. Z tego powodu dużo lepszym rozwiązaniem jest powierzenie księgowości uproszczonej lub księgowości pełnej księgowym z biura rachunkowego. Brak zaległości, przejrzysta dokumentacji i aktualna wiedza o finansach przedsiębiorstwa to atuty profesjonalistów. Rzetelne wywiązywanie z rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS jest bardzo ważne podczas rozwoju firmy i ubieganie się kredyty. Warto o tym pamiętać, podejmując decyzję o rodzaju prowadzeni księgowości.

Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Pierwszy krok to zgłoszenie działalności do CEIDG za pomocą odpowiedniego wniosku. Niezbędne informacje do naniesienia to: podmiot prowadzący księgowość, a możliwości jest kilka:

 • Samodzielne prowadzenia księgowości z dokładną ewidencją
 • Powierzenie księgowości biuru rachunkowemu
 • Zatrudnienie w firmie księgowego.

Duże przedsiębiorstwa zatrudniają księgowych i tworzą specjalny dział, ale to kosztowne przedsięwzięcie. Samodzielne prowadzenie księgowości jest możliwe dla bardzo kreatywnych biznesmenów, którzy stale śledzą zmiany w przepisach podatkowych i gospodarczych. Dotyczy to najczęściej księgowości uproszczonej, czyli: księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego i księgi podatkowej. Z tej formy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku rozliczeniowym osiągnęli przychody mniejsze niż 2 000 000 euro. Jednak prowadzenie księgowości pełnej to już sztuka i duża wiedza z zakresu rozliczeń, ewidencjonowania, monitorowania przychodów i rozchodów. W takim przypadku samodzielne prowadzenie księgowości jest nawet niewskazane. 

Samodzielne prowadzenie księgowości a podatek dochodowy

Na podstawie książki przychodów i rozchodów przedsiębiorca będzie mógł wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy. Jakie zdarzenia w firmie podlegają ewidencji KPiR?

 • Przychody, jakie uzyskał przedsiębiorca ze sprzedaży a także z innych źródeł które są związane z prowadzoną działalnością
 • Zakup towarów i materiałów
 • Inne koszty wiążące się z prowadzeniem firmy.

Prowadząc swoją firmę należy na koniec miesiąca przygotować wydruk wszystkich zapisów, jakie zostały dokonane. Wymogiem jest zastosowanie się do odpowiedniego wzoru z załącznika nr 1 który można znaleźć w rozporządzeniu odnośnie prowadzenia KPiR.

Prowadzenie księgowości a podatek VAT

W niektórych przypadkach przedsiębiorcy są zwolnienie z konieczności rejestracji do podatku VAT. Jednak wielu właścicieli firm jest zobowiązanych do takiej rejestracji i stają się czynnymi podatnikami VAT. Aby prawidłowo prowadzić księgowość, trzeba od razu po założeniu firmy dowiedzieć się czy prowadzona działalność gospodarcza podlega zwolnieniu z VAT, czy taki obowiązek jest bezwzględny.

Właściwy program księgowy wsparciem dla przedsiębiorcy

Korzystając z naprawdę dobrego programu księgowego łatwiej będzie wywiązać się z obowiązków składania rzetelnych rozliczeń. W czym pomoże taki program? Prowadzenie dokumentacji takiej jak:

 • Rejestry VAT
 • Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencje kilometrówki, czyli przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT.
 • Ważne dla przedsiębiorcy! Dokumenty księgowe trzeba przechowywać przez 5 lat.

Samodzielne prowadzenie księgowości to szereg obowiązków takich jak:

 • Odprowadzanie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy
 • Terminowe składanie deklaracji na podatek VAT i odprowadzanie odpowiedniej kwoty
 • Opłacanie w terminie należnych składek ZUS
 • Przechowywanie KPiR.

Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe

Zarówno księgowość uproszczona jak i księgowość pełna na podstawie ksiąg handlowych może być prowadzona przez biuro rachunkowe.Trzeba tylko w ciągu 7 dni od zawarcia umowy z biurem powiadomić o tym adekwatny urząd skarbowy. Jakie zadania wykonuje biuro rachunkowe na rzecz przedsiębiorcy? Wszystkie działania, które przedsiębiorca wykonywał samodzielnie, czyli prowadzenie KPiR, rozliczenia dotyczące ryczałtu lub karty podatkowej. W przypadku księgowości pełnej księgowy zajmie się prowadzeniem księgi handlowej, jak również zakładowym planem kont i szczegółowym audytem wykonywanych rozliczeń księgowych. Do obowiązków biura rachunkowego należą również roczne sprawozdania dla przedsiębiorcy oraz do GUS i NBP.

Przed rozpoczęciem współpracy z biurem rachunkowym zawsze odbywa się wstępna konsultacja, podczas której księgowy zapoznaje się z rodzajem prowadzonej działalności danej firmy i uzależnia prowadzenie księgowości od kierunku, jaki został już obrany. Korzyścią dla przedsiębiorcy korzystającego z profesjonalnej pomocy jest dopasowanie formy rozliczeń do specyfiki danej działalności, co przekłada się na obniżenie podatków. Reprezentowanie klienta przed różnymi organami pozwala oszczędzić czas i spokojnie prowadzić rozmowy z kontrahentami. Oszczędzanie na dobrej księgowości to nieodpowiedzialny krok, dlatego warto szukać biura rachunkowego które spełni wszelkie oczekiwania przedsiębiorcy. 

 

kto odpowiada za księgowość w firmie

kto odpowiada za księgowość w firmie?

Kto odpowiada za księgowość w firmie?To ważne pytanie dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność, ponieważ za księgowość odpowiada właściciel firmy. Bez względu na to czy zdecyduje się na samodzielnie prowadzenie księgowości, zatrudnienie księgowego lub na skorzystanie z usług biura rachunkowego. Jak uniknąć konsekwencji wiążących się z błędami w prowadzeniu księgowości? Regulacja w art. 77 ustawy powiększa zakres odpowiedzialność za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Na czym on polega? Każdy, kto dopuszcza się prowadzenia księgowości w sposób niezgodny z przepisami ustawy lub w wyniku zaniechania ponosi odpowiedzialność. W związku z tym, przy ujawnieniu nieścisłości, błędy w księgach winę ponosi nie tylko właściciel firmy, ale również osoba, która jest odpowiedzialna za ich prowadzenie to znaczy księgowa lub biuro rachunkowe.

Kiedy właściciel firmy odpowiada za błędy w księgach?

Odpowiedzialność właściciela za błędy w księgach rachunkowych następuje wtedy, gdy wynikają one z jego winy (zarządzanie firmą). Wtedy ponosi on zarówno konsekwencje finansowe i prawne. W przypadku, gdy przedsiębiorca podpisuje umowę z biurem rachunkowym, a pracownik tego biura popełni błąd, właściciel firmy nie będzie pociągany do odpowiedzialności. Przedstawiciel biura podczas zawierania umowy zawsze jasno deklaruje rzetelność usługi prowadzenia księgowości i biuro ponosi odpowiedzialność za pracę księgowych.

Właściciel firmy może domagać się odszkodowania. Biuro rachunkowe powinno mieć wykupione ubezpieczeni cywilne, więc wypłata roszczenia nie powinna stwarzać problemu. Dlatego wybierając konkretne biuro rachunkowe trzeba sprawdzić, czy posiada ubezpieczenie i będzie odpowiadać za ewentualne szkody. Ważny jest również nadzór nad wykonywanymi działaniami przez doradcę podatkowego. Warto sprawdzić, czy dane biuro odbiera od przedsiębiorcy dokumenty księgowe, jest to duże ułatwienie dla jego pracy.   

Zapobieganie efektom nieprawidłowego prowadzenia księgowości?

Dobrym rozwiązaniem, z którego przedsiębiorca może skorzystać jest okresowe wykonywanie audytów finansowych, które pozwolą w odpowiednim czasie nanieść korekty.To doskonała ochrona przed konsekwencjami ze strony urzędu skarbowego. Jeżeli księgowy pracujący w firmie nierzetelnie prowadził księgowość, warto skorzystać z usługi rekonstrukcji ksiąg rachunkowych. Co to znaczy? Chodzi o ponowne wykonanie czynności księgowych opiewających za okres, w którym to rachunkowość nie była prowadzona zgodnie z przepisami. Pozwoli to usunąć wszystkie niedociągnięcia. Wiedząc już, kto odpowiada za księgowość w firmie trzeba mieć świadomość, że to przedsiębiorca powinien dążyć do systematycznego kontrolowania pracy osób zajmujących się ewidencją dokumentacji.  

Czy przedsiębiorca może zrzucić odpowiedzialność za księgowość na inną osobę?

Prowadzenia ksiąg rachunkowych przed głównego księgowego w siedzibie, nie powoduje, że można na niego zrzucić odpowiedzialności za prowadzeni ksiąg. Odpowiedzialność właściciela firmy czy wyznaczonego prezesa jest ujęta art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowość. Zgodnie z jej zapisami nie zostaje ograniczona lub wyłączona jego odpowiedzialność poprzez zlecenie pewnych obowiązków w zakresie księgowości innej osobie. Główny księgowy jest zatrudniony na umowę o pracę i odpowiada przed pracodawcą w związku ze źle wykonanymi obowiązkami, ale jest to związane z kodeksem pracy. W związku z art. 114 zarówno niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków powierzonych pracownikowi skutkuje jego odpowiedzialnością materialną. Inaczej będzie, jeżeli pracodawca miał swój udział w szkodzie, a dokładnie, gdy księgowy działał na jego polecenie.

Kiedy księgowy będzie pociągnięty do odpowiedzialności, za błędy w księgach rachunkowych?

Jego odpowiedzialność wynika z regulacji ustawy o rachunkowości – art., 77. Czego ona dotyczy? Uchybienia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzeniu sprawozdań finansowych i podanych w nich informacji. Właściciel firmy zleca wykonanie sprawozdania, ale główny księgowy podpisuje taki dokument, czym potwierdza jego prawidłowość. Księgowy wykonuje także sprawdzanie dowodów księgowych i jest odpowiedzialny na ich właściwe ewidencjonowanie. Dlatego stwierdzenie nieprawidłowości w księgach rachunkowych oraz innych dokumentach jest podstawą obciążenia księgowego odpowiedzialnością za ich powstanie. Bez względu na to czy powstały w sposób zamierzony czy nieumyślnie.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a odpowiedzialność za księgowość

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za opłacanie składek ZUS, podatków, przygotowywanie dokumentacji. Jeżeli będzie korzystać z pomocy księgowej, nie uniknie odpowiedzialności, może jedynie dochodzić odszkodowania. Będzie ponosił koszty odsetek w przypadku nie zapłacenie należności w terminie, domiaru podatku oraz innych. Prowadzenie księgowości w przypadku jednoosobowego przedsiębiorcy jest związane z odpowiedzialnością karnoskarbową. W przypadku prowadzenia firmy to przede wszystkim wywiązywanie się z terminowego opłacania należnych kwot na podatki i składki ZUS.

Co to jest uproszczona księgowość

Co to jest uproszczona księgowość

Księgowość uproszczona to sprawniejsze rozliczanie się z urzędem skarbowym. A mogą z niej skorzystają zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, gdy ich roczny przychód nie jest większy niż 2 000 000 euro. Jeżeli ta kwota limitowa zostanie przekroczona trzeba będzie przejść na księgowość pełną. Księgowość uproszczona oznacza, prowadzenie KPiR, czyli książki przychodów i rozchodów. Jakie firmy mogą być rozliczane poprzez księgowość uproszczoną? Z tej formy mogą skorzystać spółki jawne i cywilne osób fizycznych, spółki socjalne i spółki partnerskie. Jeżeli ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i posiada wiedzę na temat przepisów prawa gospodarczego i podatkowego może prowadzić księgowość uproszczoną samodzielnie. W przeciwnym przypadku powinna być prowadzona przez biuro rachunkowe.

Jakie obowiązki muszą zostać spełnione przy księgowości uproszczonej?

Do prowadzenia książki przychodów i rozchodów obowiązuje limit, który jest przeliczany po średnim kursie podanym przez NBP (na 30 września) i dotyczy roku, który poprzedza rok obrotowy.

Przy księgowości uproszczonej należy prowadzić:

 • KPiR – opodatkowanie liniowe lub według skali podatkowej
 • W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych prowadzenie ewidencji przychodów.

W zależności od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej może istnieć konieczność prowadzenia następujących ewidencji: wyposażenia (powyżej 1,500 zł), środków trwałych (przekraczających wartość 3,500 zł.), Dla PIT i VAT ewidencja przebiegu pojazdu oraz rejestry VAT. Vat-owcy są zobowiązani do prowadzenia rejestru zakupu i sprzedaży VAT. Co musi zawierać rejestr? Dane kontrahentów, podstawę opodatkowania oraz inne dane związane z podatkiem VAT. Na jego podstawie należy wypełnić deklarację VAT-7 i dotyczy to miesięcznych rozliczeń albo deklarację VAT-7k, jeżeli dotyczy kwartalnych rozliczeń. Przygotowane deklaracje podatnik powinien dostarczyć do 25 dnia miesiąca, który następuje po okresie rozliczeniowym (w formie elektronicznej).

KPiR przy księgowości uproszczonej

Każdy, kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów płaci podatek od uzyskanych dochodów, czyli od przychodu należy odliczyć koszty. Następuje to według stawki 19% przy podatku liniowym i 18% i 32% przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy bez dochodów nie płacą podatku. Podstawą KPiR są takie dokumenty jak: faktury, rachunki i dowody wewnętrzne.

Kiedy należy założyć KPiR? Jest to dzień rozpoczęcia działalności bądź też dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. Podatnik jest zobowiązany poinformować urząd skarbowy adekwatny do miejsca zamieszkania o założeniu księgi do 20 dni od dnia jej założenia. KPiR to 17 kolumn, które po uzupełnieniu na koniec każdego miesiąca muszą zostać podsumowane.

Jak przedsiębiorcy mogą ujmować koszty uzyskania przychodu? Mogą wykorzystać metodę kasową, czyli uproszczoną albo memoriałową, w której trzeba oddzielić koszty wynikające z przychodu osiągniętego w danym roku (bezpośrednie) od poniesionych kosztów pośrednich. W pierwszym przypadku dotyczą one dwóch lat podatkowych i trzeba je podzielić na lata, których dotyczą. Jeżeli prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nastręcza trudności warto powierzyć te zadania księgowym z biura rachunkowego, którzy zawsze uwzględniają specyfikę danej działalności gospodarczej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w księgowości uproszczonej

Jest to forma opodatkowania, polegająca na tym, że podatnik płaci podatki na podstawie stawki według konkretnego rodzaju działalności. A jego wysokość jest zależna od uzyskanych przychodów. Koszty nie są brane pod uwagę. Każdy, kto rozpoczyna działalność i chce skorzystać z tego sposobu rozliczeń może to uwzględnić w CEIDG-1 (wniosek rejestracyjny). Czy można zmienić tą formę opodatkowania? Tak, w tym celu podatnik ma obowiązek złożenia oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego (do 20 stycznia roku kalendarzowego). Czy każdy przedsiębiorca ma możliwość korzystania z ryczałtu? Nie, z tej formy nie mogą skorzystać osoby prowadzące

 • Lombard, aptekę, kantor a także handel częściami samochodowymi i wartościami dewizowymi.
 • Prowadzące ten sam rodzaj działalności, co małżonek lub prowadzą wspólnie spółkę.
 • Zajmują się wytwarzaniem produktów akcyzowanych.
 • Wolne zawody z wyłączeniem niektórych zawodów np.: lekarz, położna, nauczyciel.
 • Świadczą usługi takie jak np.: pośrednictwo finansowe, fotografie, reklamowe.
 • Osoby zatrudnione na umowę o pracę i planujące prowadzenie swojej firmy i wykonywanie pracy w ramach tej działalności na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy.

Wysokość stawki ryczałtu będzie zależna od rodzaju działalności. Jaka jest wysokość stawek? Od 20% do 2 %.

Ewidencja środków trwałych w księgowości uproszczonej

Prowadząc KPiR każdy przedsiębiorca ma obowiązek rzetelnego prowadzenia ewidencji środków trwałych. W przypadku ryczałtu podatnik musi prowadzić wykaz środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych. Wszystkie wykazywane środki trwałe przedsiębiorca musi użytkować do prowadzenia działalności gospodarczej. Do ewidencji musi zostać wpisany każdy środek trwały o początkowej wartości przekraczającej 10000 złotych. Zakupy o niższych kwotach mogą być zaksięgowane w kosztach w tym miesiącu, w którym środek zaczął być użytkowany.

Innym rozwiązaniem jest jego wprowadzenie do środków trwałych stosując jednorazową amortyzacją. Aby prowadzić poprawnie ten rodzaj ewidencji, konieczne jest ustalenie początkowej wartości środka trwałego. Wszystkich wpisów dokonuje się na podstawie dokumentów wskazujących początkową wartość składników majątku. Korzystając z usług biura rachunkowego nie trzeba będzie głowić się nad zasadnością ujęcia tego lub innego środka trwałego.

Innym rodzajem rozliczeń jest karta podatkowa  

Uznawana za najprostszy sposób rozliczeń, ponieważ stawka podatku jest stała, nie jest brany pod uwagę uzyskiwany przychód. Jeżeli przedsiębiorca spełnia konkretne wymagania związane z charakterem prowadzonej działalności, liczby pracowników i miejsca jej wykonywania, może rozliczać się na KP.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zająć się tylko prowadzeniem firmy i pomnażaniem zysków, mogą powierzyć prowadzenie księgowości uproszczonej księgowym z biura rachunkowego. Posiadają oni wiedzę jak spełnić każde wymaganie formalno-rachunkowe i dostosować się do określonych norm prawnych.